Av og Til

Hvor går grensen?

Det er ikke slik at alle tåler like mye. Og hva anbefales egentlig?

Vi drikker forskjellig, noen tar seg ett glass vin på daglig basis, andre drikker langt sjeldnere, men til gjengjeld mye mer ved en og samme anledning. Og noen sier ja takk til begge deler.

Høyt alkoholforbruk over tid gir ulike helsekonsekvenser. Men det er vanskelig å vite hva som er for høyt alkoholforbruk for den enkelte. Og menn og kvinner reagerer dessuten fysiologisk forskjellig på alkohol, blant annet på grunn av ulik kroppsmasse. Alder spiller også inn.

Det spiller også en rolle hvordan man drikker. Stordrikking («binge-drinking»), minst fem alkoholenheter ved samme anledning, øker både ulykkesrisiko og helsefare. Man kan også si noe om hvor grensen ligger for hva som helt klart vil være et risikabelt storforbruk over tid, rent helsemessig.

Over grensen?

Verdens helseorganisasjon (WHO) har utviklet en enkel alkoholtest kalt AUDIT, der du kan fylle inn eget forbruk, alder og kjønn. Basert på dine drikkevaner og annet beregnes det hvilket risikonivå (fra 1 lav risiko til 4 svært høy risiko) du ligger på. AUDIT-testen kan du ta her (ekstern side).

WHO har også definert storforbruk av alkohol for kvinner til 14 alkoholenheter per uke, og for menn til 21 enheter. Ligger forbruket på dette nivået er det helt klart en forhøyet risiko for svært alvorlige helseskader, for eksempel alvorlig sykdom på indre organer eller utvikling av et avhengighetsproblem.

14 enheter alkohol for kvinner tilsvarer 
To moderate glass vin hver dag, eller en 2-liters vinkartong eller nesten 3 flasker vin i uka.
Nesten 1,5 halvlitere øl om dagen, eller litt over 9 halvlitere øl i uka.

21 enheter alkohol for menn tilsvarer
To halvlitere øl hver dag, eller nesten 14 halvlitere øl i uka.
En drøy halvflaske vin hver dag, eller litt over 4 flasker vin eller en 3-liters vinkartong i uka.

I tillegg er det viktig å tenke over at det ikke bare er mengden i uka det kommer an på. Hvis man for eksempel drikker 7 enheter i uka, så er er det betydelig større risiko knyttet til å drikke alt på samme dag enn 1 enhet per dag.

Hva anbefales?

Det er ikke fastsatt noen internasjonal enighet om grenseverdier (antall enheter per dag eller per uke) for når man går over i risikofylt bruk, men mange land har restriktive anbefalinger for å minimere risiko og tydeliggjøre helserisikoen. Spørsmål om sikre grenser er nærmest umulig å besvare, da det avgjøres av mange ulike faktorer som går på individuelle forskjeller og hvordan hver enkelt reagerer på alkohol.

Helsedirektoratet anbefaler å begrense alkoholinntaket, at man ikke drikker alkohol for helsens skyld, og at man unngår beruselse og tenker over hvilke situasjoner man inntar alkohol i. Barn og unge under 18 år og gravide anbefales helt å avstå fra alkohol.

Du kan lese mer om alkoholenheter her

Hvordan du kan ta opp temaet hvis du kjenner noen som sliter?