Trafikk

Vær alkoholfri når du skal kjøre. Vær bilfri når du skal drikke.

Alkohol påvirker egenskaper som er helt sentrale for å kunne kjøre bil. Har du drukket reagerer du tregere, du blir risikovillig og mer impulsiv.

Alkohol øker risikoen kraftig både for deg og dine medtrafikanter. Omtrent 30 prosent av omkomne bilførere er ruspåvirket.

 

 

Alt du må vite om promillegrensen

Det du kanskje ikke visste om alkohol og bilkjøring

Tre råd om trafikk og promille