Av og Til

Hvor går promillegrensen mellom lykke og tragedie?

Vi er imot promillekjøring. Men likevel kjører mange med promille. Rus er årsak til hver fjerde dødsulykke på norske veier.

Les mer

Fakta om trafikk og promille

Visste du at det hver dag gjennomføres anslagsvis 30 000 promilleturer hver dag på norske veier? Her kan du lese mer om trafikk og promille.

Les mer

Kampanjer i de fuktigste periodene

For å opprettholde de gode holdningene i trafikken har AV-OG-TIL de siste årene samarbeidet med politiet om promillekampanjer.

Les mer

Noen råd og tips

Er du i tvil er det godt alkovett å la bilen stå, også dagen derpå. Og en god vert sørger for for å ha et utvalg alkoholfrie drikker til sjåføren(e). Flere råd finner du her.

Les mer

Trafikksikkerhet er et felles ansvar – si ifra!

Selv om alle er imot ruskjøring er det et betydelig problem, som gir alvorlige konsekvenser for flere enn sjåførene. AV-OG-TIL peker på det felles ansvaret vi alle har, og Utrykningspolitiet oppfordrer alle til å varsle politiet ved mistanke om ruskjøring.

Les mer

Alkohol er det farligste rusmiddelet

Undersøkelser viser at selv om det er mer av trafikkfarlige legemidler og narkotika på norske veier, er alkohol det rusmiddelet som oftest avdekkes blant skadde og omkomne bilførere. 18 prosent av omkomne bilførere i perioden 2001-2010 hadde ulovlig høy promille.

Les mer