Ungdom

Ungdom med kjipe foreldre drikker mindre alkohol.

Visste du at ungdom hører mest på foreldrene sine når det kommer til alkohol?

En kjip forelder som tør å sette grenser for sitt barn, er en god forelder. Her kan du lære mer om hvordan du kan ha en positiv påvirkning på ditt barn.

 

Slik snakker du med tenåringen om alkoholVær kjip i tide - du er neppe der når det skjer

Familieterapeut: — Du er superviktig for ungdommen din.

Eksperter om ungdom: – De stoler på foreldrene sine

Fakta om ungdom og alkohol

Tror du ungdommen drikker mer eller mindre enn før?


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er positiv.


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er positiv.


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er uansett positiv.


Drikker ungdommen mindre enn før?

Alt du må vite om aldersgrensene for alkohol

Ungdom, festing og sosiale medier

Jobber du med problemstillingen tenåringer og alkohol?