Ungdom

Du er viktigst i livet til tenåringen din.

Våg å være en kjip og kjærlig forelder. Sett grenser for ditt barn.

Visste du at ungdommer blir mest påvirket av foreldrene sine når det kommer til alkoholvaner? Lær mer om hvordan du kan ha en positiv påvirkning på ditt barn.

Fakta om ungdom og alkohol

Slik snakker du med tenåringen om alkohol

– De stoler på foreldrene sine

Ungdom, festing og sosiale medier

Tror du ungdommen drikker mer eller mindre enn før?


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er positiv.


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er positiv.


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er uansett positiv.


Drikker ungdommen mindre enn før?

Jobber du med problemstillingen tenåringer og alkohol?