Ungdom

Ungdom med kjipe foreldre drikker mindre alkohol.

Visste du at ungdom hører mest på foreldrene sine når det kommer til alkohol?

En kjip forelder som tør å sette grenser for sitt barn, er en god forelder.Vær kjip i tide - du er neppe der når det skjer

Slik snakker du med tenåringen om alkohol

Råd til foreldre om skolestart og alkohol

Fakta om ungdom og alkohol

Tror du ungdommen drikker mer eller mindre enn før?


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er positiv.


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er positiv.


De siste to tiårene har vi sett en nedgang i ungdomsdrikking. De siste par årene har det derimot vært en utflating, men trenden er uansett positiv.


Drikker ungdommen mindre enn før?

Ungdom, festing og sosiale medier

Familieterapeut: — Du er superviktig for ungdommen din.

Eksperter om ungdom: – De stoler på foreldrene sine

Alt du må vite om aldersgrensene for alkohol

Jobber du med problemstillingen tenåringer og alkohol?