Båt, sjøliv og alkohol​: Klar i hodet, klar for sjøen

Båt og sjøliv

En blanding av høy promille, høy fart, kjøring i mørket og manglende flyteutstyr er ofte årsak til ulykker i fritidsbåt. De siste fem årene har drøyt hver fjerde omkomne på sjøen hatt promille. Holder du deg edru bak roret, gjør du mye for å redusere egen og andres risiko.

 

Er du klar for sjøen? Sjekk med promillekalkulatoren her.

Hvor tror du det er størst risiko for å omkomme?


Feil, risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er faktisk fem ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.


Det stemmer. Risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er fem ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.