Båt og badeliv

Klar i hodet - klar for sjøen.

Ekte kapteiner drikker kaffe, ikke øl.

Drikker du alkohol, blir du en dårligere båtfører. I snitt har hver femte som omkommer på sjøen promille. Promille på sjøen hemmer egenskapene du normalt trenger for å være en god båtfører. Du får dårligere koordinasjon, balanse og evne til å fokusere.

 Pass deg for pilsen!

Hvor tror du det er størst risiko for å omkomme?


Feil, risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er faktisk mer enn ni ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.


Det stemmer. Risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er mer enn ni ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.


Tenk deg om før du drikker i båt

Promillegrense for båt

Ny på sjøen? Dette bør du tenke på

Slik øker du tryggheten på sjøen

5 ting du kanskje ikke visste om fritidsbåtulykker