Båt, sjøliv og alkohol​: Klar i hodet, klar for sjøen

Båt og sjøliv

En blanding av høy promille, høy fart, kjøring i mørket og manglende flyteutstyr er ofte årsak til ulykker i fritidsbåt. Selv med lav promille kan man få dårligere reaksjonsevne og man kan bli mer risikovillig. Holder du deg edru bak roret, gjør du mye for å redusere egen og andres risiko.

 

Er du klar for sjøen? Sjekk med promillekalkulatoren her.Vær et godt forbilde for barna i sommer
 • Hvilke promillegrenser gjelder for båt?

  I Norge har vi to ulike promillegrenser for båt. For båter under 15 meter kan du maksimalt ha en promille på 0,8, mens for større båter og skip er promillegrensen på 0,2. Skal du over landegrensen anbefaler vi å sjekke hva slags lover og regler som gjelder der du skal.

 • Er det lov å drikke alkohol i båt?

  I Norge har vi en promillegrense på 0,8 når man styrer fritidsbåt under 15 meter. Det er ingen promillegrense for passasjerer, men vi anbefaler å utvise alkovett også som passasjer.

 • Hvor mange øl kan man drikke i båt?

  Du kan ikke overstige promillegrensen som 0,8. Hvor mange øl det utgjør er individuelt, det vil for eksempel avhenge av faktorer som vekt, kjønn, alder eller om du nettopp har spist.

  Dersom du er usikker på hvor mye du tåler, kan du ta promillekalkulatoren for å få en pekepinn.

Hvor tror du det er størst risiko for å omkomme?


Feil, risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er faktisk fem ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.


Det stemmer. Risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er fem ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.