Ta godt vare på lasten din i sommer.

Båt og sjøliv

En blanding av høy promille, høy fart, kjøring i mørket og manglende flyteutstyr er ofte årsak til ulykker i fritidsbåt. Selv med lav promille kan man få dårligere reaksjonsevne og man kan bli mer risikovillig. Holder du deg edru bak roret, gjør du mye for å ta vare på deg selv og lasten din.

 

 

Er du klar for sjøen? Test båtkunnskapene her!Ekte kapteiner drikker kaffe!

Hvor tror du det er størst risiko for å omkomme?


Feil, risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er faktisk fem ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.


Det stemmer. Risikoen for å omkomme som bruker av fritidsbåt er fem ganger større enn for bilbrukere, målt i antall drepte per time brukt i bil/båt.