Alkohol og kreft

Alle kjenner vi noen. Noen nære. Andre mer fjernt. Men alle kjenner vi noen som har blitt rammet av kreft.

Kreftforskningen har nådd langt, og blir stadig bedre. Medisinsk behandling redder i dag mange liv. Men enda er det nær 11 000 som dør av kreft hvert år. Og minst ett av tre krefttilfeller har sammenheng med levemåten vår. Vi har ingen garanti mot å utvikle kreft, men vi kan ta noen valg som reduserer risikoen.

De fleste kjenner til at røyk er kreftfremkallende. Det kanskje færre kjenner til er at alkohol også er det. En undersøkelse gjennomført i ti vestlige land viste at henholdsvis 10 prosent og 3 prosent av tilfellene blant menn og kvinner er forårsaket av alkohol. Forskerne peker på sammenhengen mellom alkohol og kreft, blant annet i munnhule, svelg, spiserør, strupe og bryst, i tillegg til tykktarm og endetarm.

Hvilken type alkohol som drikkes utgjør ingen forskjell i risiko, da det er etanol, selve alkoholen i drikken, som kan være skadelig. Drikkemønster har også lite å si, da det er hvor mye man drikker totalt som påvirker kreftrisikoen.

Derfor bør vi tenke på hva vi kan gjøre for å redusere risikoen. Det er ikke slått fast noen sikker nedre grense for alkoholbruk som ikke øker kreftfaren. Det er imidlertid godt dokumentert at risikoen reduseres for hvert glass du kutter.