Dette er en alkoholenhet

Hvor mye du drikker regnes ofte i alkoholenheter. Men hvor mye er en alkoholenhet, og hvor mange enheter er det i et glass øl eller vin?

En standard alkoholenhet inneholder ca. 12 gram alkohol, og kan gi opp mot 0,25 promille. Har du drukket en alkoholenhet har du alltid fått samme mengde ren alkohol (etanol) i kroppen, enten du har drukket for eksempel 0,33 liter pils eller 0,04 liter brennevin.

1 enhet alkohol = ca 12 gram alkohol = opp mot 0,25 promille

Et glass er ikke en enhet

Er du blant dem som tenker at et glass er det samme som en enhet? Så enkelt er det dessverre ikke. Du har sikkert sett både små og store vin- og cognacglass, for eksempel. Ofte rommer et glass mer enn en enhet. For å vite hvor mange alkoholenheter du drikker, bør du vurdere størrelsen på glassene.

  • En halvliter øl = 1,5 enhet alkohol
  • Et stort glass vin (17,5 cl) = 1,5 enhet alkohol

I tillegg til størrelsen på glassene, har alkoholprosent mye å si. Alkoholprosenten, altså hvor mye ren alkohol det er i drikken, er nemlig det som avgjør hvor mange centiliter øl eller vin det går på en alkoholenhet. To like store glass med øl kan inneholde ulik mengde alkohol, selv om glassene er like store.

Hvordan få oversikt?

Vi drikker forskjellig. Noen tar seg ett glass vin på daglig basis, andre drikker langt sjeldnere, mens noen drikker mye når de først drikker. Og noen ganger ønsker man å få oversikt over mye alkohol man drikker. Men hvordan gjør man det?

Det kan være krevende å vite hvor mye man drikker, siden flaskene og glassene ikke alltid inneholder like mye ren alkohol. Noen ganger drikker du kanskje en flaske øl, andre ganger en boks – noen ganger er ølsorten sterk, andre ganger svakere. Hvis du ønsker å vite akkurat hvor mange gram alkohol du drikker, kan du taste inn drikkemengde og drikkestyrke i promillekalkulatoren vår. Den beregner presist ut den totale mengden ren alkohol i gram.

Det er ikke slik at alle tåler like mye. Lurer du på hvor din grense går?

Ingen internasjonal standard

Alkoholinnholdet i en standard enhet alkohol er ikke likt i alle land. Hvor mange gram alkohol som utgjør en enhet varierer. Selv om både Danmark, Sverige og Finland definerer en alkoholenhet likt som oss i Norge, inneholder for eksempel en enhet i Storbritannia ca. 8 gram ren alkohol, og i USA ca. 14 gram ren alkohol.

Kilde:  
  • RARHA WP5 survey Part 2: Standard Drink. Definitions, communication approaches and public understanding (Joint Action on Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) is an initiative under the EU health programme) https://thl.fi/documents/10531/1734256/WP5+Standard+Drink+survey+final+report+HSE.pdf/1975ca0a-bf0f-40ce-849c-b4920004eab3
  • Alkohol i kroppen, Sosial- og helsedirektoratet. http://www.kommunetorget.no/Global/Alkohol-i-kroppen-IS-1076-bokmal.pdf
  • https://www.fhi.no/nettpub/alkoholinorge/omsetning-og-bruk/alkoholbruk-i-den-voksne-befolkningen/ og
    https://www.ssb.no/helse/artikler-og-publikasjoner/_attachment/433678?_ts=17508258108 (vedlegg D)
  • https://rop.no/globalassets/snakkomrus/utskrifter/cage/cage-liste.pdf
  • https://ces.sll.se/globalassets/verksamheter/forskning-och-utveckling/centrum-for-epidemiologi-och-samhallsmedicin/folkhalsoguiden/rapporter-och-faktablad/alkoholkonsumtion-och-risknivaer-rapport-2018.1.pdf
  • https://tidsskriftet.no/2016/10/klinisk-oversikt/nye-markorer-pavisning-av-alkoholbruk

Relaterte saker

Alkohol og demens

Angst, depresjon og alkohol

Hvordan påvirkes hjertet av alkoholen?