Hva er alkoholforgiftning?

Inntak av mye alkohol kan føre til alkoholforgiftning. Dette er de typiske symptomene og konsekvensene.

Bilde av mennesker på et dansegulv med armene i været. Noen holder glass med drikke. Det er et blått lys i rommet.

Alkoholforgiftning er en akutt forgiftning som er forårsaket av for mye alkohol (etanol). Hvis du drikker mer alkohol enn kroppen din tolererer kan det føre til nedsatt koordinasjon og mentale forstyrrelser. Det går vanligvis over av seg selv, men ved alvorlige forgiftninger kan det kreve intensiv behandling.

Hvordan blir man alkoholforgiftet?

Ved høyt alkoholinntak raskt eller over tid, kan man få en «overdose» av alkohol, eller bli alkoholforgiftet. Spesielt farlig er det dersom alkoholen som drikkes har høy alkoholprosent. Siden ulike personer har ulik toleranse av alkohol, kan samme mengde alkohol påvirke to personer svært ulikt.

Forgiftning med metanol (tresprit) skyldes forveksling med etanol (alkohol), som ikke kan skilles fra denne på smak og lukt. Metanol er billigere enn etanol og har erstattet en andel av alkohol i smuglersprit. Metanol er svært giftig, og selv små doser kan føre til alvorlige symptomer eller død. Derfor er det veldig farlig å drikke hjemmebrent eller annen sprit man ikke kjenner innholdet på.

Hva skjer i kroppen ved alkoholforgiftning?

Alkohol har en hemmende effekt på enkelte deler av hjernen. Ved en alkoholforgiftning kan man bli bevisstløs og miste kontroll over blæren. Man kan også oppleve pustestans, og i ytterste konsekvens kan man dø. Oppkast er også en mulig konsekvens ved alkoholforgiftning. Dette vil være spesielt risikabelt for bevistløse personer, som vil kunne risikere å få oppkast ned i lungene.

Tegn på at noen har blitt alkoholforgiftet

Alkoholens virkning varierer fra person til person. Det er mange faktorer som spiller inn, for eksempel tidligere erfaring med alkohol, bruk av medisiner, sykdom, kroppstype, mengde alkohol inntatt. Alkoholforgiftning er et signal på at vedkommende sannsynligvis har et alvorlig alkoholproblem. Derfor er det viktig at han eller hun får oppfølging av en fagperson som vurderer behovet for videre oppfølging og behandling av et eventuelt kronisk alkoholproblem.

Alkoholmisbrukere som stopper å drikke, kan oppleve å få delir.

Hva er delirium tremens? 

Delirium tremens er en medisinsk betegnelse på en alvorlig tilstand som kan oppstå hos alkoholikere som brått stopper å drikke. Tilstanden oppstår som regel etter en abstinensperiode på 2 til 4 dager etter siste inntak av alkohol, men tilstanden kan vise seg så tidlig som etter 6 til 24 timer. Typisk for disse personene er at de opplever akutte sinnsforstyrrelser, kraftige skjelvinger og angst (Norsk Helseinformatikk).

 

Pumping

Å bli «pumpet» betyr at man fjerner alkoholen med en slange som går fra halsen og ned i magen. Noen ganger blir personen lagt i respirator for å få hjelp til å puste.

De fleste pasienter med alkoholforgiftning trenger ingen annen behandling enn overvåkning. Det er sjelden noen blir «pumpet». Det vanligste er overvåking av hjerterytme, pust og bevissthet. Ved mistanke om at den som overvåkes har tatt tabletter eller andre stoffer i tillegg, skylles magen for å forhindre forgiftning (Gunhild Ag ved UNNs observasjonspost til Nordlys, 2012)

Kilder 

Alkoholforgiftning. Norsk helseinformatikk. 2020

Alkoholforgiftning. Legehåndboka. 2020

Metanolforgiftning. SNL. 2019

Metanol. SNL. 2021

Slik virker alkohol på kroppen. Actis. 2018

Se hvem som pumpes mest. Nordlys. 2012

Delirium tremens. Norsk Helseinformatikk. 2021

Relaterte saker