Hva er alkoholforgiftning?

Inntak av mye alkohol kan føre til alkoholforgiftning. Dette er de typiske symptomene og konsekvensene.

Kort oppsummert (klikk for å utvide) 
  • Hva er det? Livstruende tilstand som oppstår ved inntak av for store mengder alkohol over kort tid.
  • Symptomer: Forvirring, oppkast, sakte pust, kramper, klam hud, lav kroppstemperatur.
  • Risikofaktorer: Høy alkoholprosent, «binge drinking», individuelle forskjeller som alder, kjønn og generell helse.
  • Førstehjelp: Ring 113 ved alvorlige tilfeller, hold personen våken, i stabilt sideleie ved oppkast, ikke la personen være alene.
  • Behandling: Oftest lindrende og overvåking av vitale funksjoner; mageskylling er sjeldent brukt.
  • Forebygging: Ansvarlig drikking, kjenn dine grenser, drikk vann mellom alkoholenheter.

Viktig: Ved mistanke om alkoholforgiftning, ring 113.


Alkoholforgiftning er en livstruende tilstand som oppstår ved inntak av for store mengder alkohol, gjerne over kort tid. Forgiftningen skjer når kroppen mottar mer alkohol enn den kan håndtere effektivt. Et høyt nivå av alkohol i blodet kan føre til farlige forstyrrelser i kroppens funksjoner. Selv om tilstanden kan løse seg av seg selv, kan alvorlige tilfeller av alkoholforgiftning kreve intensiv behandling av helsepersonell.

Hvordan blir man alkoholforgiftet?

Ved høyt alkoholinntak raskt eller over tid, kan man få en «overdose» av alkohol – altså bli alkoholforgiftet. Risikoen for at dette skjer er større om man drikker alkohol med høy alkoholprosent, fordi man kan miste oversikt over hvor mye alkohol man faktisk drikker. Siden ulike personer har ulik toleranse for alkohol, kan samme mengde alkohol påvirke to personer ulikt. Hvordan kroppen reagerer på alkohol avhenger av individuelle forskjeller som alder, kjønn, vekt, hvor mye du har drukket, hvor mye du har spist og din generelle helse, for å nevne noe.

Giftinformasjonen skriver at det ofte er lav sammenheng mellom hvor høy promille man har og hvor alvorlig alkoholforgiftningen er.

«Bing drinking» øker risikoen for alkoholforgiftning

«Bing drinking» er å drikke store mengder alkohol i løpet av kort tid. På norsk kalles det også flatfyll eller bare fylla. Det er gjerne unge voksne sin måte å drikke og feste på som preges av «binge drinking», men man kan faktisk si at hele den norske drikkekulturen er preget av binge drinking.

Når du drikker mye alkohol på kort tid øker du alkoholkonsentrasjonen i blodet uten at kroppen klarer å behandle giftstoffene. Det er derfor større sannsynlighet for å bli alkoholforgiftet hvis man er «på fylla».

Bilde av mennesker på et dansegulv med armene i været. Noen holder glass med drikke. Det er et blått lys i rommet.

Symptomer på alkoholforgiftning

En alkoholoverdose kan oppstå når det er høye nivåer av alkohol i blodet, noe som fører til svikt i deler av hjernen som kontrollerer livsnødvendige funksjoner som pusting, hjertefrekvens og temperaturregulering. Dette kan føre til forvirring, at man mister kontroll på blæren, problemer med å opprettholde bevissthet, pustevansker, sakte hjertefrekvens, kramper og oppkast. Oppkast er spesielt farlig for personer som er bevisstløse, da de risikerer å få oppkast i lungene.

Andre symptomer omfatter klam hud, reduserte reaksjoner som for eksempel en manglende brekningsrefleks, og lav kroppstemperatur. Alvorlige tilfeller av alkoholforgiftning kan medføre varig hjerneskade eller død, spesielt hvis personen opplever pustestans.

Alkoholens virkning varierer fra person til person. Det er mange faktorer som spiller inn, for eksempel tidligere erfaring med alkohol, bruk av medisiner, sykdom, kroppstype, mengde alkohol inntatt. Alkoholforgiftning er et signal på at vedkommende sannsynligvis har et alvorlig alkoholproblem. Derfor er det viktig at han eller hun får oppfølging av en fagperson som vurderer behovet for videre oppfølging og behandling av et eventuelt kronisk alkoholproblem.

Blir man pumpet under alkoholforgiftning?

Pumping, eller mageskylling, var tidligere en vanlig behandling for alvorlig alkoholforgiftning. Et rør senkes fra halsen og ned i magen for å fjerne mageinnholdet. Målet var å fjerne alkoholen før den ble absorbert i blodet. Imidlertid har medisinsk praksis endret seg på grunn av forskning som viser at pumping sjelden senker blodets alkoholnivå betydelig, og man kan få andre medisinske komplikasjoner av selve pumpingen.

Nå blir helsepersonell anbefalt mer lindrende behandling enn å pumpe, og det fokuseres på å behandle symptomer samt overvåking av hjerterytme, pust og bevissthet. Det viktigste er kunnskap for å unngå alkoholforgiftning gjennom ansvarlig drikking og kunnskap om alkoholens virkningen alkoholen har på kroppen, også når man overdriver drikkingen.

Dødelighet som følge av alkohol

I 2022 ble det registrert 395 alkoholutløste dødsfall, en økning fra 372 året før. Dette viser den nyeste rapporten om dødsårsaker i Norge fra Folkehelseinstituttet.  Selv om antallet dødsfall fra alkohol er betydelig, overlever de fleste som får alkoholforgiftning. Den vanligste prognosen er at kroppene gjør sitt og at forgiftningen går over av se selv. Tallene er imidlertid en påminnelse om de store skadevirkningene den direkte negative effekten alkohol har på samfunnet. Dødstallene viser ikke personer som dør av for eksempel kreft eller hjerteproblemer, som følge av alkohol.

Kilder 

Kilder åpnes i en ny fane

Giftinformasjonen – Etanol – Behandlingsanbefaling ved forgiftning

Alkoholforgiftning – Helsenorge

Alcohol’s Effects on Health – Understanding the Dangers of Alcohol Overdose. National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholisme. Lesedato: 24.01.24

Alkoholforgiftning Legehåndboka. 2020

Metanolforgiftning. Store Norske Leksikon. 2019

Metanol. Store Norske Leksikon. 2021

Mageskylling. Store Norske Leksikon. Lesedato: 31.01.24

Benson, B.E. et.al. (2013) Position paper update: gastric lavage for gastrointestinal decontamination. Clinical Toxicology, 51:3, 140-146.

Nordlys. Se hvem som pumpes mest. Lesedato: 31.01.24

Dødsårsaksregisteret. Dødsårsaker i Norge 2022. Folkehelseinstituttet.

Relaterte saker