Arbeidsliv og alkohol: En sunn alkoholkultur på arbeidsplassen har mange fordeler

Arbeidsliv

Hver femte drikkeanledning skjer i jobbrelaterte anledninger. Alkohol i arbeidslivet kan øke risikoen for uønskede hendelser, seksuell trakassering og ekskludering.

 • Er det lov å drikke på jobb?

  Det finnes ikke noen lover eller regler som forbyr arbeidstakere å drikke alkohol på jobb på generelt grunnlag. Likevel vil mange arbeidsgivere ha retningslinjer og reglement som krever at arbeidstakere kommer på jobb fri for påvirkning fra alkohol og/eller andre rusmidler. Ettersom rus vil kunne påvirke arbeidsevne med mer vil det kunne bli ansett som en alminnelig forutsetning for arbeidstakere. For visse grupper, som eksempelvis helsepersonell – finnes det særlige regler om pliktmessig avhold. 

 • Hva gjør jeg når en kollega drikker på jobb?

  Dersom du oppdager at kollegaen din har et alkoholproblem bør du si ifra og involvere arbeidsgiver, som skal ha verktøy for å håndtere situasjonen. Vær en venn for kollegaen, men unngå bjørnetjenester som å gjøre deler av hens arbeid eller å komme opp med unnskyldninger på hens vegne. Vær en motvekt til det sosiale knyttet til alkohol på arbeidsplassen, og forsøk å involvere kollegaen og andre i aktiviteter.

  Kanskje det er det perfekte tidspunkt å opprette bedriftsfotballaget dere har snakket så lenge om?

 • Hvordan fikse dårlig alkoholkultur på arbeidsplassen?

  Ønsker du å forbedre alkoholkulturen på jobb? Alkohol kan innebære risiko for ansatte og ledelse i en organisasjon. Et godt sted å begynne er å utvikle en alkoholpolicy med kjøreregler for alkohol på arbeidsplassen.

  Her er tips til hvordan du går frem for å utarbeide og implementere en alkoholpolicy.

 • Hva bør en alkoholpolicy inneholde?

  En alkoholpolicy bør inneholde disse fire punktene:  

  1. Retningslinjer for alkoholbruk og annen rusmiddelbruk i arbeidstiden og i jobbrelaterte situasjoner.
  2. Rutiner for hvordan brudd på policyen skal håndteres.  
  3. Tiltak for å fange opp ansatte som står i fare for å utvikle et risikofylt alkoholkonsum.  
  4. Rutiner for håndtering av ansatte med rusmiddelproblemer, gjerne knyttet til egne handlingsplaner for oppfølging av individsaker.  

Hva synes du om lønningspilsen?

Dette har andre svart

29%

Perfekt sosialisering med kolleger!

34%

Litt slitsomt, pleier ikke å delta

37%

Helt ok, men skulle ønske vi hadde flere alternativer