Hvert glass du kutter gjør godt for helsa​.

Helse

Foto: Rune Bendiksen

Helsekonsekvensene av alkoholbruk er store. Alkohol øker risikoen for å utvikle over 200 sykdommer. Den gode nyheten er at hvert glass du kutter gjør godt for helsa.
Sjekk om dine drikkevaner er helseskadelige her.
 • Hvor mye alkohol må man drikke for at det er skadelig?

  Det finnes ingen sikker nedre grense for alkoholbruk, og heller ingen enighet blant helsemyndighetene om hvor grensa går for hva som er et risikofylt alkoholforbruk. Mange land har anbefalinger om hvor lite man bør drikke for å minimere risiko knyttet til alkoholbruk. Det vi vet er at hvert glass du kutter gjør godt for helsa.

  Det er også sånn at det er ulikt hvor mye hver og en av oss tåler, og det er vanskelig å fastslå hva som er for mye for den enkelte.

 • Hvilke helseskader gir alkohol?

  Alkohol kan utløse eller forsterke en rekke helseproblemer. Når man drikker alkohol øker risikoen for å utvikle over 200 sykdommer, blant annet høyt blodtrykk, hjertesykdom, depresjon og angst. Det er også bevist en tydelig sammenheng mellom alkohol og flere krefttyper.

  Alkohol fører også med seg en rekke risikoer på kort sikt. Når man har drukket alkohol forandrer blant annet stemningsleiet seg, man får dårligere konsentrasjonsevne, og den kritiske sansen blir sløvet. Dette gjør at risikoen for ulykker, vold og overgrep øker.

 • Hva skjer i kroppen når man drikker alkohol?

  Når du drikker alkohol påvirker det blant annet reaksjonsmønster, motorikk og dømmekraft. Ved økende inntak påvirkes mer sentrale deler av hjernen, der blant annet følelsene sitter. Jo mer du drikker og jo høyere promille du får i kroppen, desto dårligere blir din evne til å ta rasjonelle beslutninger.

  Her kan du lese mer om hvordan kroppen reagerer på promille.

Hvordan står det til med drikkevanene dine? Sjekk med Drikkestatus.