Idrett

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane.

Nesten 1 av 10 barn kommer fra hjem hvor minst en av foreldrene sliter med alkohol. Man vet sjeldent hvem disse barna er.

Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. For mange er idretten fristedet, pusterommet, der er det trygt og der blir en sett.

Av-og-til samarbeider med Norges Idrettsforbund og ti andre særforbund. Sammen jobber vi for å informere klubber, trenere, ledere, foreldre og utøvere at alkohol og idrett ikke hører sammen. Vi oppfordrer klubber til å snakke om alkohol og til å lage egen alkoholpolicy.

Meld deg på nyhetsbrev om idrett

Idrett, ungdom og alkohol

Hvorfor retningslinjer for alkohol i klubben?

Er du bekymret for et barn i idrettslaget?

Hvordan bli en trygg klubb?Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane

Hege Riise: Hvordan sikre god mestringsfølelse hos barna?

Marit Breivik: Støttespillerne – avgjørende for idretten

Sondre Bulie: En oppmerksom voksen kan bety uendelig mye

Dette bør du gjøre hvis du er urolig for et barn

Slik påvirker alkohol treningen din