Idrett

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane.

Nesten 1 av 10 barn og unge kommer fra hjem hvor minst en av foreldrene sliter med alkohol. Man vet sjeldent hvem dette er.

Derfor er det ekstra viktig at idretten er et trygt sted å være. For mange er idretten fristedet, pusterommet, der er det trygt og der blir en sett.

Av-og-til samarbeider med Norges Idrettsforbund og ti andre særforbund. Sammen jobber vi for å informere klubber, trenere, ledere, foreldre og utøvere at alkohol og idrett ikke hører sammen. Vi oppfordrer klubber til å snakke om alkohol og til å lage egen alkoholpolicy.

Dette bør du gjøre hvis du er urolig for et barn

90.000 barn vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye alkohol.

Vi vil samle 90.000 triks. Ett for hvert barn.

Bli med på triksedugnaden

Derfor er idretten viktig i ungdomsårene

Hvorfor retningslinjer for alkohol i klubben?

Hvordan bli en trygg klubb?Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane

Hege Riise: Hvordan sikre god mestringsfølelse hos barna?

Marit Breivik: Støttespillerne – avgjørende for idretten

Sondre Bulie: En oppmerksom voksen kan bety uendelig mye

Slik påvirker alkohol treningen din

Meld deg på nyhetsbrev om idrett