Idrett

Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane.

Nesten 1 av 10 barn og unge kommer fra hjem hvor minst en av foreldrene sliter med alkohol.

For mange av dem er idretten et livsviktig fristed. Under pandemien har flere fått det vanskeligere hjemme, samtidig som idretten har vært mindre tilgjengelig.

Vi jobber sammen med Norges Idrettsforbund og en rekke særforbund for å få klubber til å snakke om alkohol, og å lage tydelige retningslinjer. Fordi alkohol og idrett ikke hører sammen.Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane

– Håndballbanen var et fristed

– Idretten ble alt for meg

Dette bør du gjøre hvis du er urolig for et barn

Hvordan bli en trygg klubb?

Hvorfor retningslinjer for alkohol i klubben?

Derfor er idretten viktig i ungdomsårene

– Rart at det er mer akseptert å drikke enn å la være

Marit Breivik: Støttespillerne – avgjørende for idretten

Hege Riise: Hvordan sikre god mestringsfølelse hos barna?