Idrett og alkohol: For mange barn og unge er idretten den trygge arenaen de ikke får hjemme

Idrett
Ikke alle har det tryggest på hjemmebane. For mange barn og unge er idretten er livsviktig fristed. En trygg idrett er en idrett uten alkohol.
Vi jobber sammen med Norges Idrettsforbund og en rekke særforbund for å få klubber til å snakke om alkohol, og å lage tydelige retningslinjer.
Verktøykasse for idrettslag.


Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane
 • Hvordan påvirker alkohol prestasjoner i idretten?

  Alkohol anses som et prestasjonshemmende middel i idrett, og det er bred enighet om at alkohol ikke bør inntas i forbindelse med trening og sportslige aktiviteter. En del effekter av alkohol, særlig ved større inntak, vil mest sannsynlig hemme prestasjon både på kort og lang sikt.

  Hovedvirkningen av alkohol på prestasjon i idrettssammenheng regnes å være innvirkninger på restitusjon og restitusjonsrutiner. Alkohol og ettervirkningene av alkohol kan også redusere aktivitetens egen opplevelsesverdi.

 • Hvorfor er det viktig med retningslinjer om alkohol i klubben?

  Idretten skal være en trygg arena for barn og unge, og alkohol ødelegger for det. Derfor er det viktig at barneidretten er alkoholfri, og at klubber og idrettslag har tydelige retningslinjer for alkohol som sikrer det. Når vi vet at 90 000 barn i Norge har foreldre som sliter med alkohol på hjemmebane, så er ofte idretten et viktig fristed hvor de kan føle mestring og bli sett av trygge voksne.

  Les mer her om hvorfor det er viktig med retningslinjer for alkohol i klubben her.

 • Hvilke regler bør man ha for alkohol i klubben?

  Det er viktig at klubben tar et tydelig standpunkt om at barneidretten skal være alkoholfri. Det innebærer å ha tydelig retningslinjer for alkoholbruk i klubben, diskutere eventuelle gråsoner og dilemmaer knyttet til alkoholbruk, og gjøre retningslinjene kjent for alle i klubben.

  Les mer om hvordan bli en trygg klubb her.

 • Hva gjør jeg hvis jeg er bekymret for et barn på fotballaget til datteren min?

  Her er noen råd til deg som er bekymret for et barn:

  • Du kan ringe alarmtelefonen for barn og unge for å drøfte problemstillinger anonymt. Alarmtelefonen har telefonnummer 116 111.
  • Er du bekymret for at et barn eller en ungdom blir utsatt for alvorlig omsorgssvikt, vold eller overgrep, er det barnevernets eller politiets oppgave å undersøke saken.
  • Kontakt barnevernstjenesten eller barnevernvakten hvis du har spørsmål til barnevernet eller vil sende bekymringsmelding.
   • Ring politiet på 02800 hvis du har spørsmål eller vil varsle politiet om noe.
   • Ved en akutt situasjon, kontakt politiet på nødnummer 112.