Sammenhengen mellom alkohol, brystkreft og tarmkreft

Brystkreft og tarmkreft er de kreftformene som står for flest alkoholrelaterte tilfeller i Norge hvert år. Mange kjenner ikke til denne sammenhengen.

Eldre dame med hvit hår holder en rose, mann med hvitt skjegg i forgrunnen

Hvert år får omtrent 3500 kvinner i Norge brystkreft, og omtrent 4500 kvinner og menn får tarmkreft. De aller fleste kreftdiagnoser handler om genetikk og biologi, men i noen tilfeller handler det også om livsførsel og levevaner, som vår egen alkoholbruk.

Alkohol øker risikoen for flere krefttyper

I Norge kan omtrent 2,7 prosent av alle krefttilfeller årlig, tilskrives alkoholbruk. De fleste brystkreft og tarmkreft. Årlig diagnostiseres rundt 410 tarmkrefttilfeller (hovedsakelig hos menn) og 210 brystkrefttilfeller (hovedsakelig hos kvinner) som kan knyttes til alkohol.

 

Visste du dette?

Takk for svaret ditt!

Alkohol og brystkreft

Sammenhengen mellom alkohol og brystkreft har vært kjent i over 30 år. Allerede på 80- og 90-tallet kom det flere forskningsrapporter som fortalte om risikoen for å utvikle brystkreft, også hos de som hadde et lavere alkoholkonsum.

En rapport fra International Agency for Research on Cancer (IARC), viser at alkohol sto for nær 40.000 brystkrefttilfeller i Europa bare i 2020.

Hvor mye alkohol man drikker, påvirker risikoen. IARC-rapporten viser også at risikoen øker med fire prosent for kvinner som konsumerer litt under en enhet per dag. Faktisk kan 1 av 4 alkoholrelaterte brystkrefttilfelles tilskrives de som har et alkoholbruk tilsvarende 1 flaske øl eller to små glass vin om dagen.

Imidlertid øker risikoen med 60 prosent hos dem som er definert som stordrikkere (fire enheter på en enkelt dag, eller over åtte enheter i løpet av en uke, for kvinner.)

Det er altså ingen trygg nedre grense for alkoholbruk.

Alkohol og tarmkreft

Tykk- og endetarmskreft, vanligvis kalt bare tarmkreft, er den nest hyppigste kreftformen blant både menn og kvinner.

Hvert år oppdages nærmere 4500 nye tilfeller av kreft i tykktarmen og endetarmen hos nordmenn, og omtrent 410 av tilfellene kan knyttes til alkoholbruk. Både kvinner og menn har økt risiko for å få kreft i tykk- og endetarm hvis de drikker over henholdsvis én og to alkoholenheter daglig. Menn er de som har flest tilfeller av alkoholrelatert tarmkreft hvert år.

Levevaner er et viktig bidrag til å forebygge tarmkreft. De klareste faktorene som skiller seg ut i risikogruppen for å utvikle tarmkreft er alkohol og røyk.

Relaterte saker