Alt om utregning av promille

Er du usikker på om du har promille? Her kan du få en indikasjon på hvor høy promille du har, og hvordan kroppen din påvirkes.

Noen ganger kan det være nyttig å vite hvor høy promille du egentlig har. Av-og-til har derfor laget en kalkulator for å kunne gi deg en pekepinn.

Hva er egentlig promille?

Promille er et mål på hvor alkoholpåvirket du er. Kort tid etter at man starter å drikke alkohol, vil de fleste begynne å kjenne virkningen av alkohol. Når du drikker, går alkoholen først og fremst over i blodet fra tarmene, men noe kan også tas opp via munnhulen, spiserøret og magesekken minutter etter inntak kan alkoholen måles i blodet. Hvor mye alkohol man da har i blodet regnes i promille.

Slik stiger promillen

Ved 1 promille har man 1 gram alkohol per liter blod. En enhet alkohol inneholder ca. 12 gram alkohol, og kan gi ca opp mot 0,25 promille. Når man har 1 promille i blodet, betyr det at man har 1 promille alkohol i alle muskelceller, hjerneceller, hudceller og så videre. Ordet promille betyr tusendel eller per tusen, og skrives gjerne ‰. Promillen viser hvor mange tusendeler av en vektenhet blod som består av alkohol. Promillen kan avgjøres nøyaktig på pust (utånding) og ved blodprøve, mens en utregning kan anslå et promillenivå.

Å kvitte seg med promille

Alkohol forbrennes hovedsakelig i leveren, men noe forbrennes allerede i magesekken, før alkoholen i det hele tatt kommer over i blodet. Dette skyldes at magesekken inneholder enzymer (ADH) som kan bryte ned alkohol. Alkoholkonsentrasjonen i blodet synker i takt med at alkoholen brytes ned og forbrenningen i lever foregår med jevn hastighet. 95 prosent av den alkoholen som kommer over i kroppen, brytes ned i leveren. Av de resterende mengder alkohol vil ca. 2 prosent skilles ut i urin, ca. 2 prosent via utåndingsluft, og ca. 1 prosent via svette.

Det er stor variasjon i befolkningen på hvor fort alkohol brytes ned. Vi snakker om et spenn på gjennomsnittlig fall i blodets alkoholkonsentrasjon fra 0,1 til 0,2 promille per time, hos både kvinner og menn.

Hvordan regne ut promille «manuelt»

Formelen kalkulatoren baserer seg på er ganske enkel, og hvis du vil prøve å regne ut selv kan du også gjøre det med følgende formel (obs, under tas det ikke hensyn til forsinkelse i alkoholopptak eller ulik forbrenningshastighet ved lag promille):

Alkohol i gram (dl * Vol% * 0,8)/ (kroppsvekten i kg * X %) – (Y * timer fra drikkestart) = promille

Alkohol må regnes ut i gram, ikke oppgis i menge eller antall glass eller styrke på drikken.
X i formelen er andelen av kroppsmassen som alkoholen fordeler seg på. Dette varierer i befolkningen, og kjønn har stor innvirkning. For kvinner varierer dette fra 50 % – 60 % av kroppsvekten, og for menn varierer dette fra 60 % til 70 %.
Y i formelen er hvor raskt kroppen forbrenner alkohol. Her er det ikke kjønnsforskjeller, men likevel er det er svært store forskjeller i befolkningen. De aller fleste vil befinne seg mellom 0,10 til 0,20, enda flere i befolkningen har forbrenning mellom 0,12 og 0,18 promille per time.

Og husk: Hvis dette virket vanskelig kan du gå til toppen av siden for å starte kalkulatoren.

Når kan man kjøre bil?

Promillegrensen i Norge er 0,2 promille alkohol i blodet. Dersom du skal kjøre bil, bør du bruke kalkulatoren med stor omhu. En promillekalkulator frikjenner deg ikke hvis du skulle ende med å kjøre med promille. Legg heller inn ekstra god margin, for å være på den sikre siden.

Hvor sikker er utregningen?

Kalkulatoren gir en teoretisk beregning av promille, og vil kun gi et anslag. Hvilken promille man får avhenger av en rekke faktorer, som for eksempel hvor rask forbrenning du har eller hvor stor fettprosent du har. Men en kalkulator tar også som utgangspunkt at du drikker jevnt over tid, og vil for eksempel ikke ta hensyn til om alkoholen «styrtes» , eller om man drikker på tom mage eller som del av et måltid. Slike faktorer er med på å bestemmer hvor raskt man tar opp alkoholen i kroppen og hvor  promilletoppen kommer. I tillegg er det svært stor usikkerhet knyttet til forbrenningshastighet når man er på lave promillenivåer, det er sikrere å si noe om hvor fort promillen faller videre, når man har 1 i promille, enn når man har 0,2 i promille.

Vi reagerer ulikt på promille

I kalkulatoren forklarer vi også hvordan du kan oppleve de ulike promillenivåene. Kroppene våre reagerer ulikt på alkohol, og det er derfor ikke sikkert at du vil kjenne deg igjen i reaksjonene på det aktuelle promillenivået. Om din opplevelse ikke er lik, betyr ikke det at du ikke har samme promillenivå. Personer som drikker mye alkohol ofte, vil normalt få svakere symptomer på promille. Kalkulatoren tar derfor utgangspunkt i at du er en «normaldrikker».

Hva må jeg fylle inn?

Basert på fire ulike parametre regner vi ut promillen din over tid. I tillegg vil du få en beskrivelse av hvordan kroppen kan reagere på det aktuelle promillenivået.

 • Kjønn

  Biologi har innvirkning på promillenivå. Kvinner og menn reagerer ulikt på alkohol, derfor gir kalkulatoren et mer nøyaktig resultat om du oppgir kjønn.

 • Vekt

  Ved å oppgi vekt kan vi beregne hvor mye kroppsvev alkohol kan fordele seg i. Det har betydning for hvor høy promille du får. Hos kvinner fordeler alkoholen seg i rundt 50-70 prosent av kroppsvekten, hos menn fordeler alkoholen seg ofte i 60-80 prosent av kroppsvekten.

 • Tidsrom

  Det er viktig at du oppgir så nøyaktig som mulig tidsrommet fra du drikker første alkoholholdige drikk, til du drikker siste alkoholholdige drikk. Kalkulatoren tar utgangspunkt i at du drikker jevnt i perioden du oppgir.

 • Antall enheter

  I kalkulatoren oppgir vi de vanligste mengdene innenfor hver drikketype, så det skal bli så enkelt som mulig å oppgi hvor mye du drakk. Om du ikke finner drikken du har drukket i lista, kan du også oppgi alkoholprosent og mengde manuelt.