Om Av-og-til

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Vi setter fokus på situasjoner der alkohol utgjør en særlig risiko eller kan være til ulempe for andre. Av-og-til vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle.

Av-og-til jobber ikke for at man skal slutte å drikke alkohol, men at vi skal redusere alkoholbruken der det kan være farlig eller gå ut over andre. Derfor har vi kampanjer som særlig fokuserer på situasjoner hvor alkohol utgjør en særlig risiko.

Disse er: Arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett og friluftsliv, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk.

Av-og-til driver holdningsskapende arbeid gjennom et bredt nettverk av frivillige organisasjoner, kommuner og andre samarbeidsparter.

Den daglige aktiviteten koordineres av et sekretariat med åtte ansatte i Oslo. Virksomheten finansieres av medlemskontingenter og tilskudd over statsbudsjettet, formidlet via Helsedirektoratet.

Styret i Av-og-til finner du her.