Slik påvirkes leveren av alkoholbruk

Skrumplever er kanskje det flest tenker på når det gjelder sykdom knyttet til for mye drikking. Men leveren din påvirkes av alkohol lenge før skrumpleveren er et faktum.

Et par som holder hender. De sitter ved et bord, og damen har venstrehånd rundt en takeaway kaffekopp.

Leveren gjør biokjemiske prosesser som er livsviktige for kroppen din. Det er et fabrikkanlegg som blant annet produserer proteiner og lagrer vitaminer, og den fungerer som et renseanlegg for blodet. Dette gjør den ved å bryte ned avfallsstoffer og alkohol.

Hvor alvorlig er leversykdom?

Leversykdom kan skyldes mye forskjellig, som infeksjoner, forgiftninger eller sykdommer andre steder i kroppen som virker inn på leveren. Ulike former for leversykdom gir som oftest diffuse plager, for eksempel slapphet, feber og dårligere allmenntilstand. Ofte er det snakk om gradvis utvikling av sykdom over tid. Jo mer alvorlig sykdomstilstanden er, jo mer akutte plager og symptomer får man. Og det kan ende i leversvikt og dødsfall, dersom leveren ikke lenger klarer å gjøre livsviktige oppgaver for deg.

Visste du dette om leveren? 
 • Leveren er et livsviktig organ som om lag en tredel av alt blodet i kroppen i kroppen passerer gjennom hvert minutt.
 • En av leverens oppgaver er å være en «rensestasjon» for blodet ved å bryte ned avfallsstoffer, giftstoffer, alkohol og gamle blodceller.
 • Alkohol forbrennes i leveren. Dette er en av grunnene til at leveren kan rammes hardt av for høyt alkoholkonsum.

Hvordan påvirker alkohol leveren?

Leveren er organet som bryter ned alkoholen, og er dermed et godt eksempel på et organ som kan få skade som følge av alkoholforbruket ditt. Her er det snakk om gradvis påvirkning og utvikling, og symptomene kan utvikle seg parallelt eller komme etter hverandre. Nesten alle som drikke litt for mye alkohol får fettlever, men bare en liten del utvikler leverbetennelse, og enda færre får skrumplever.

Kulturelle og historiske endringer i drikkemønster i et samfunn har stor innvirkning på leverrelaterte dødsfall. For eksempel har Frankrike og Italia opplevd stor reduksjon i leverrelaterte dødsfall i løpet av en periode med nedgang i alkoholkonsum, mens man i Storbritannia har sett en økning i leverrelaterte dødsfall assosiert med økning i alkoholkonsum.

Alkoholrelatert leversykdom en hovedårsak til leversykdom i Europa, og siden sykdommen for det meste skyldes skadelig alkoholforbruk, er det også noe som kan forebygges. Dødsfall knyttet til alkoholrelatert leversykdom skjer ofte ved kronisk sykdom med en akutt forverring på grunn av at personen nylig har hatt et svært høyt alkoholinntak.

 

Alkoholrelatert leversykdom 
 • På verdensbasis skjer det minst 1 256 000 leverrelaterte dødsfall årlig.
 • 27 % av verdens leverrelaterte dødsfall er assosiert med alkohol.
 • 38 378 registrerte dødsfall i Europa skyldes alkoholrelatert leversykdom.
 • Dødsfall som følge av leversykdom er relatert til befolkningens alkoholkonsum, med en direkte sammenheng i 21 av 28 EU-land.

Det er særlig fem tilstander eller sykdommer i lever som helt eller delvis skyldes alkohol:

 • Fettlever (statose)
 • Arrdannelser (fibroser)
 • Alkoholisk leverbetennelse (hepatitt)
 • Skrumplever (levercirrose)
 • Leverkreft (hepato cellulært carsinom)

Hva er fettlever?

Å ha fettlever (steatose) vil si å ha et høyt innhold av fett i selve leveren. Fra gammelt av er det satt et skille mellom alkoholisk og ikke-alkoholisk fettlever. Men siden alt man spiser og drikker virker inn på leveren, kan det være vanskelig å vite hva som egentlig er den viktigste årsaken hos den enkelte. Siden overvekt er mer utbredt i befolkningen nå enn før, er det flere nå enn tidligere som utvikler fettlever uten at det trenger å henge sammen med alkohol. Fettlever gir i seg selv ingen tydelige symptomer, du «føler ikke på kroppen» at du har mye fett i leveren. Tilstanden kan heldigvis reverseres, og den er derfor isolert sett ikke kritisk skadelig. På et tidlig stadium av alkoholindusert fettlever vil man derfor vanligvis ikke sette i gang med store medisinske tiltak. Men det er en alvorlig og tydelig beskjed om at systemet ditt er i ubalanse. Det er viktig å snu utviklingen nå, og da er det viktig at alkoholinntaket går ned.

Hva er leverfibrose?

Parallelt med at man utvikler fettlever, kan det oppstå arrdannelser i leveren, eller såkalt leverfibrose. Alkohol er en av flere viktige årsaker til slike arrdannelser. Blir arrdannelsene omfattende, altså at en stor del av levercellene er blitt erstattet av arrvev, kan man få leversvikt.

Hva er leverbetennelse?

Opprettholdes et høyt alkoholinntak over tid kan man få alkoholisk leverbetennelse. Et annet ord for leverbetennelse er hepatitt. Skyldes betennelsen alkoholinntak, så kalles det for alkoholisk hepatitt. Det er mange andre årsaker til betennelse i lever, for eksempel skyldes hepatitt A, B og C virus, og disse har ingenting med alkohol å gjøre.

Akutt alkoholisk leverbetennelse som gjerne oppstår i perioder med spesielt høyt alkoholkonsum er en alvorlig tilstand med høy dødelighet. Symptomene kan være gulsott, kvalme og dårlig matlyst, slapphet og feber.

Leverens plassering i kroppen illustrasjonsbilde av kvinne med grafikk påtegnet utenpå

Hva er skrumplever og kan man dø av det?

Over tid vil en alvorlig leverfibrose videreutvikle seg til skrumplever (levercirrrose). De vanligste årsakene til skrumplever i Norge er langvarig alkoholmisbruk, og også virushepatitt og autoimmune leversykdommer. Har du alkoholindusert skrumplever, betyr det at levervevet har blitt hardt og knudrete, leverfunksjoner som nedbrytning og produksjon av viktige stoffer blir stadig dårligere, og leveren svikter. Dette er en gradvis utvikling.

Alvorlige komplikasjoner på skrumplever, uavhengig av årsaken, er at kan utvikle gulsott, man kan få væske i bukhulen, åreknuter og blødninger i spiserøret og magesekken, man kan oppleve kognitiv svekkelse, og man kan også gå i leverkoma fordi det blir for høyt nivå av giftstoffer i kroppen. Det er heldigvis mulig å bremse utviklingen slik at ikke hele leveren blir ødelagt. Men det betyr at det er livsnødvendig å klare å kutte ut alkoholen i tilfeller der skrumpleveren skyldes alkoholavhengighet. Er skrumpleveren svært uttalt og kritisk vil man måtte vurdere om det er mulig med levertransplantasjon.

Hva er leverkreft?

Mange har hørt om kreft i lever, men i de aller fleste tilfeller er det da snakk om spredning (såkalte metastaser) av andre kreftsykdommer. Blant annet kan tarmkreft, lungekreft og brystkreft spre seg til leveren. Kreftformer kan også starte i selve leveren, men dette er sjeldent. En av disse kreftformene (hepato cellulært carsinom) er relatert til skrumplever og høyt alkoholforbruk, men skyldes oftere virushepatitt.

Ved denne typen kreft kan det være aktuelt å operere bort svulster, men dette kan kun gjøres dersom det er nok friskt levervev igjen til å opprettholde tilstrekkelig leverfunksjon. Levertransplantasjon kan også gjøres, men er ikke veldig vanlig. Pasienten må være frisk nok, og hvis kreften har spredt seg er det ikke relevant med transplantasjon.

Kilder 

Alle lenker åpnes i ny fane.

Leveren, Store Norske Leksikon, 2009 (sist oppdatert 2021).

Reducing the Burden of Alcohol Related Liver Disease (ARLD), EASL, The European Association for the Study of the Liver, 2019.

Skrumplever– Helsenorge

Relaterte saker