Av-og-til samarbeider med kommuner om lokaltilpasset rusforebygging.

Klikk her, så tar vi kontakt med deg!

Av-og-til Lokalt passer som hånd i hanske for norske kommuner! Konseptet er superenkelt: Av-og-til lokaltilpasser kampanjer for hver kommune. Kommunen får tilgang til materiell, råd og veiledning. Kommunen forplikter seg på sin side til å sette av ressurser til å jobbe for rusforebygging lokalt, og iverksette lokale kampanjer.

Av-og-til Lokalt er et samarbeid med norske kommuner om praktisk og gratis alkoholforebygging. Ved å fremme alkovett forebygger og reduserer vi alkoholskader.

Mange kommuner er opptatt av å forebygge alkoholskader. Men i praksis er det kanskje lettere sagt enn gjort. Hvilket tema skal man jobbe med? Og hvordan skal vi forebygge skadelig alkoholbruk hos oss?

Forebyggende arbeid er her lokalt forandringsarbeid hvor man benytter formelle og uformelle arenaer i kommunen. Ved å samarbeide med flere for å løfte temaet alkohol og alkovett, har vi mye bedre mulighet for å få gode refleksjoner, diskusjoner og endringer. Aktører som kan være i sving i det lokale forebyggingsarbeidet er for eksempel i folkehelse og SLT, helsestasjoner, barnehager og skoler, lokalt politi, lokalt næringsliv, frivillige organisasjoner, idretten og ildsjeler i lokalmiljøet.

Av-og-til Lokalt er et samarbeid mellom kommuner, kompetansesentrene på rusfeltet, frivillige organisasjoner og Av-og-til. Metoden er forankret i forskning på forebygging og lokalsamfunn, og bygger på erfaringer fra lignende prosjekter i USA og Finland. Måten å jobbe på  er evaluert av Universitetet i Tromsø.

 • Slik organiseres samarbeidet

  En Av-og-til-koordinator i kommunen

  Kommunen utnevner en person til å ha ansvaret for Av-og-til Lokalt. Denne personen bør være strategisk plassert i forhold til ruspolitikk og forebygging. Koordinatoren har en utadvendt funksjon, i form av å være synlig i lokalmedia og på lokale arrangementer, og i form av å rekruttere nøkkelpersoner. Ved behandling av skjenkesøknader vurderer kommunen også prioriterte alkovettsituasjoner.

  Arbeidsgruppe

  For hvert av områdene kommunen ønsker å jobbe, oppnevnes det en arbeidsgruppe. Arbeidsgruppa planlegger og gjennomfører tiltak innen området de har ansvar for sammen med koordinator, og gjennom en bred sammensetning sikres kontakt til alle relevante arenaer i kommunen.

  Opplæring og kurs – energisamling

  Årlig arrangerer Av-og-til en faglig samling for de som jobber med Av-og-til Lokalt i Norge. Samlingene gir et faglig påfyll om forebygging, praktisk gjennomføring, nettverk og samhandling, kampanjedrift og medietrening, kommunal alkoholpolitikk m.v. Temaene blir grundig behandlet gjennom foredrag og verksteder, og vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltagere på samlingene.

  Lokal situasjonsbeskrivelse

  Som del av sitt arbeid gjennomfører Av-og-til-kommuner i samarbeid med Av-og-til en lokal situasjonsbeskrivelse av blant annet status for alkoholfrie situasjoner, alkoholpolitikk i dag, russituasjonen, hvilke potensielle arenaer og nettverk en kan jobbe med og så videre. Situasjonsbeskrivelsen blir grunnlaget for det videre arbeidet.

  Lansere Av-og-til Lokalt

  For å formidle til innbyggerne at kommunen ønsker et lokalsamfunn som er bevisst på alkoholbruk og alkovett, lages det et lokalt arrangement for å sette temaet på dagsordenen. Befolkningen i kommunen inviteres bredt og blir kjent med budskapet og kommunens prioriterte satsingsområder.

  Samordning nasjonale og lokalt

  For å sikre koordinert arbeid mellom Av-og-til kommunene og Av-og-til utarbeider hver kommune en årsplan som spesifiserer målsetting og tiltak, og som tilpasses Av-og-tils nasjonale kampanjeplan.

 • Av-og-til Lokalt får gode skussmål i evaluering

  Forløperen til dagens samarbeid med kommunene var pilotprosjektet ”avogtil – felles løft for alkoholfrie soner”, som ble gjennomført fra januar 2003 til august 2006. Prosjektet ble prosessevaluert av Universitetet i Tromsø. Et viktig funn var at kommunene gjennom Av-og-til bl.a. fikk en god kommunikasjonsplattform når det gjelder alkoholproblematikk.

  Denne ble tatt i bruk på tre måter: For å kommunisere direkte med befolkningen i kommunen gjennom kampanjeaktiviteter; som fundament når de langsiktige planene for kommunenes forebyggende arbeid og alkoholpolitikk skal legges; og den kan utgjøre en del av kriteriene når kommunale skjenkebevillinger skal gis eller avslås. Dette innebærer at prosjektet kan styrke og gi legitimitet til to av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene, nemlig de regulative virkemidlene høye priser/avgifter på alkohol og begrenset tilgjengelighet.

Delta i nasjonale kampanjer tilpasset din kommune

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Vi jobber ikke for at folk skal slutte å drikke alkohol, men for at vi alle skal vise godt alkovett. Vi jobber spesielt med situasjoner der alkohol kan gjøre skade eller være til ulempe for andre. Disse situasjonene er arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk.

Gjennom året gjennomfører Av-og-til ulike nasjonale kampanjer, som får bred oppmerksomhet. Samtidig tilbyr vi ulikt materiell og tiltak som kan tilpasses og gjennomføres i de enkelte kommunene.

For eksempel kan vi ha en kampanje om barn, foreldre og alkohol med filmer og informasjon i sosiale medier. Samtidig kan kommunen ha stand på rådhuset eller dele ut informasjon i barnehagene. Vi kan hjelpe dere med å få oppmerksomhet om saken i lokalavisa, eller bidra med kunnskap om temaet dere vil snakke om. Det er hver enkelt kommune som velger de temaene dere vil jobbe med.

Mulighetene med Av-og-til Lokalt er nesten uendelige. Vi stiller med relevant materiell og ideer helt gratis, kommunen iverksetter arbeidet lokalt.

 • Se alle

  • Aurskog-Høland
  • Birkenes
  • Bokn
  • Bærum
  • Bømlo
  • Dønna
  • Etne og Vindafjord
  • Fjaler
  • Flekkefjord
  • Forsand
  • Fusa
  • Færder
  • Førde
  • Gjesdal
  • Gloppen
  • Haugesund
  • Hol
  • Hurum
  • Hyllestad
  • Jevnaker
  • Jølster
  • Karmøy
  • Kvam
  • Kvitsøy
  • Larvik
  • Lebesby
  • Leirfjord
  • Lier
  • Melhus
  • Nore og Uvdal
  • Risør
  • Røst
  • Røyken
  • Sande (i Vestfold)
  • Sandnes
  • Sarpsborg
  • Selje
  • Setesdal (Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle)
  • Sokndal
  • Sola
  • Stange
  • Stavanger
  • Steinkjer
  • Stord
  • Strand
  • Sveio
  • Sykkylven
  • Sørum
  • Tysvær
  • Ullensaker
  • Voss
  • Ørsta
  • Ål
  • Ålesund
  • Åmli
  • Åseral
 • Akershus

  • Aurskog-Høland
  • Bærum
  • Hurum
  • Lier
  • Røyken
  • Sørum
  • Ullensaker
 • Aust-Agder

  • Birkenes
  • Setesdal (Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle)
  • Åmli
 • Buskerud

  • Hol
  • Nore og Uvdal
  • Ål
 • Finnmark

  • Lebesby
 • Hedmark

  • Stange
 • Hordaland

  • Bømlo
  • Etne og Vindafjord
  • Fusa
  • Kvam
  • Stord
  • Sveio
  • Voss
 • Møre og Romsdal

  • Sykkylven
  • Ørsta
  • Ålesund
 • Nordland

  • Dønna
  • Leirfjord
  • Røst
 • Oppland

  • Jevnaker
 • Rogaland

  • Bokn
  • Forsand
  • Gjesdal
  • Haugesund
  • Karmøy
  • Kvitsøy
  • Sandnes
  • Sokndal
  • Sola
  • Stavanger
  • Strand
  • Tysvær
 • Sogn og Fjordane

  • Fjaler
  • Førde
  • Gloppen
  • Hyllestad
  • Jølster
  • Selje
 • Telemark

 • Troms

 • Trøndelag

  • Melhus
  • Steinkjer
 • Vest-Agder

  • Flekkefjord
  • Åseral
 • Vestfold

  • Færder
  • Larvik
  • Sande
 • Østfold

  • Sarpsborg

Det er enkelt å bli en Av-og-til-kommune. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt for å avtale veien videre.

Du kan også ta kontakt med vår rådgiver som jobber med Av-og-til lokalt

Marte Sletten
Marte Sletten
Rådgiver
950 81 909
marte@avogtil.no