Av-og-til samarbeider med kommuner over hele landet om lokaltilpasset rusforebygging. Sammen jobber vi for å forebygge og redusere alkoholskader, og gjøre hverdagen tryggere for alle som bor i kommunen.

Er din kommune interessert i samarbeid? Klikk her, så tar vi kontakt med deg!

 

«Samarbeidet med Av-og-til gjør det mulig å snakke systematisk med enkeltpersoner og grupper om å ha et bevisst forhold til alkohol. Som folkehelsekoordinator erfarer jeg synergieffekten av at vår lokale aktivitet gjentas i nasjonale medier.»

Irmelin Skjold, folkehelsekoordinator i Færder kommune.

En kvinne smiler på Av-og-tils energikonferanse

Mange kommuner er opptatt av å forebygge negative konsekvenser av alkoholbruk. Men i praksis er det lettere sagt enn gjort. Hvilket tema skal man jobbe med? Og hva skal til for å forebygge skadelig alkoholbruk?

Av-og-til Lokalt er en forebyggende metode, der kommuner bruker formelle og uformelle arenaer for løfte tema alkohol og alkovett. Mange aktører blir mobilisert for å jobbe med forebygging: helsestasjoner, barnehager og skoler, politi, næringsliv, frivillige organisasjoner, idretten og ildsjeler i lokalmiljøet. Målet er å skape refleksjon, diskusjoner og endret drikkeadferd blant innbyggerne i kommunen.

Av-og-til Lokalt inngår i kommunens rusmiddelpolitiske handlingsplan, og legger til rette for de allmennforebyggende tiltakene som Helsedirektoratet anbefaler. Allmennforebyggende tiltak kan blant annet være holdningsskapende arbeid, undervisning, lokale kampanjer og håndhevelse av forbudet mot alkoholreklame på salgs- og skjenkesteder.

Delta i nasjonale kampanjer tilpasset din kommune

Av-og-til er en alkovettorganisasjon. Vi jobber ikke for at folk skal slutte å drikke alkohol, men for at vi alle skal vise godt alkovett. Vi jobber spesielt med situasjoner der alkohol kan gjøre skade eller være til ulempe for andre. Disse situasjonene er arbeidsliv, båt- og badeliv, graviditet, idrett, livskriser, samvær med barn og unge og trafikk.

Gjennom året gjennomfører Av-og-til ulike nasjonale kampanjer, som får bred oppmerksomhet. Samtidig tilbyr vi ulikt materiell og tiltak som kan tilpasses og gjennomføres i de enkelte kommunene.

For eksempel kan vi ha en kampanje om barn, foreldre og alkohol med filmer og informasjon i sosiale medier. Samtidig kan kommunen ha stand på rådhuset eller dele ut informasjon i barnehagene. Vi kan hjelpe dere med å få oppmerksomhet om saken i lokalavisa, eller bidra med kunnskap om temaet dere vil snakke om. Det er hver enkelt kommune som velger de temaene dere vil jobbe med.

Mulighetene med Av-og-til Lokalt er nesten uendelige. Vi stiller med relevant materiell og ideer helt gratis, kommunen iverksetter arbeidet lokalt.

 • Slik organiseres samarbeidet

  En Av-og-til-koordinator

  Kommunen utnevner en Av-og-til-koordinator som har ansvaret for Av-og-til Lokalt. Koordinatoren bør være strategisk plassert i forhold til ruspolitikk og forebygging. Ofte legges denne rollen til folkehelsekoordinator eller SLT-koordinator i kommunen.

  Koordinatoren samarbeider bredt, mer ulike samarbeidsaktører lokalt. Kommunen kan opprette arbeidsgrupper som gjennomfører tiltak innen sine fagområder.  Gjennom en bredde i lokale samarbeidsaktører sikres kontakt til alle relevante arenaer i kommunen.

  Samordning nasjonalt og lokalt

  For å sikre koordinert arbeid mellom Av-og-til-kommunene og Av-og-til utarbeider hver kommune en årsplan som spesifiserer målsetting og tiltak, og som tilpasses Av-og-tils nasjonale kampanjeplan.

  Opplæring og kurs – Energikonferanse

  Årlig arrangerer Av-og-til en faglig samling for de som jobber med Av-og-til Lokalt i Norge. Samlingene gir faglig påfyll om forebygging, praktisk gjennomføring, nettverk og samhandling, kampanjedrift og medietrening, kommunal alkoholpolitikk og andre relevante tema.

 • Forpliktelser for Av-og-til-kommuner

  Avtalen mellom Av-og-til og kommunen inngås for fire år, og kan deretter forlenges. Tiltaket forankres også i kommunens planverk. Kommunene forplikter seg til å stille med en kommunal Av-og-til-koordinator og prioritere en satsning på alkoholforebygging.

  Kommunen må sette lokale mål og handlingsplaner for alkovett og de situasjonene kommunen ønsker å satse spesielt på.  Av-og-til bistår både i planleggingen og iverksettelsen av tiltakene.

 • Av-og-til Lokalt får gode skussmål i evaluering

  Av-og-til Lokalt er utviklet i samarbeid med kompetansesentrene på rusfeltet, og er forankret i forskning på forebygging og lokalsamfunn. Den bygger på erfaringer fra lignende prosjekter i USA og Finland.

  Av-og-tils kommunesamarbeid har blitt evaluert av Universitetet i Tromsø. Et viktig funn var at kommunene gjennom Av-og-til fikk en god kommunikasjonsplattform når det gjelder alkoholproblematikk. Denne gjør det mulig å kommunisere direkte med befolkningen i kommunen gjennom kampanjeaktiviteter. I tillegg er den et viktig fundament når de langsiktige planene for kommunenes forebyggende arbeid og alkoholpolitikk skal legges og den kan utgjøre en del av kriteriene når kommunale skjenkebevillinger skal gis eller avslås.

  Av-og-til Lokalt kan styrke og gi legitimitet til to av de mest sentrale alkoholpolitiske virkemidlene, nemlig de regulative virkemidlene høye priser/avgifter på alkohol og begrenset tilgjengelighet.

 • Se alle

  • Aurskog-Høland
  • Birkenes
  • Bokn
  • Bygland
  • Bykle
  • Bærum
  • Bømlo
  • Dønna
  • Etne
  • Evje og Hornnes
  • Fjaler
  • Flekkefjord
  • Færder
  • Gjesdal
  • Gloppen
  • Haugesund
  • Hol
  • Hyllestad
  • Jevnaker
  • Karmøy
  • Kvam
  • Kvitsøy
  • Larvik
  • Lebesby
  • Leirfjord
  • Lier
  • Melhus
  • Nore og Uvdal
  • Risør
  • Røst
  • Sandnes
  • Sarpsborg
  • Sokndal
  • Sola
  • Stange
  • Steinkjer
  • Stord
  • Strand
  • Sunnfjord
  • Sveio
  • Sykkylven
  • Tysvær
  • Ullensaker
  • Valle
  • Vindafjord
  • Voss
  • Ørsta
  • Ål
  • Ålesund
  • Åmli
  • Åseral
 • Agder

  • Birkenes
  • Risør
  • Evje og Hornnes
  • Bygland
  • Valle
  • Bykle
  • Åmli
  • Flekkefjord
  • Åseral
 • Møre og Romsdal

  • Sykkylven
  • Ørsta
  • Ålesund
 • Nordland

  • Dønna
  • Leirfjord
  • Røst
 • Oppland og Hedmark

  • Jevnaker
  • Stange
 • Rogaland

  • Bokn
  • Gjesdal
  • Haugesund
  • Karmøy
  • Kvitsøy
  • Sandnes
  • Sokndal
  • Sola
  • Strand
  • Tysvær
 • Troms og Finnmark

  • Lebesby
 • Trøndelag

  • Melhus
  • Steinkjer
 • Vestland

  • Bømlo
  • Etne
  • Vindafjord
  • Kvam
  • Stord
  • Sunnfjord
  • Sveio
  • Voss
  • Fjaler
  • Gloppen
  • Hyllestad
 • Viken

  • Aurskog-Høland
  • Bærum
  • Ullensaker
  • Hol
  • Lier
  • Nore og Uvdal
  • Ål
  • Sarpsborg
 • Vestfold og Telemark

  • Færder
  • Larvik

Det er enkelt å bli en Av-og-til-kommune. Fyll ut skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt for å avtale veien videre.

 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

Du kan også ta kontakt med vår rådgiver som jobber med Av-og-til lokalt

Marte Sletten
Marte Sletten
Rådgiver
950 81 909
marte@avogtil.no