Dagens besteforeldre har nye vaner

Dagens eldre er de første som har drukket alkohol «hele livet». Mange drikker alkohol hver dag, selv om de ikke nødvendigvis drikker så veldig mange glass.

Dagens bestemødre og bestefedre opplever på mange måter en annen verden enn generasjonene før dem.

De har gjerne god økonomi etter velfortjent å ha gått av med pensjon, de har mye fritid og ofte fravær av plikter. De har mulighet til å selvrealisere seg, dyrke egne hobbyer, dra på reiser, være med venner, eller bli hjemme med en god bok og bare kose seg.

Som gruppe har i stor grad ikke de eldre lenger de rammene og hverdagsrutinene som før stoppet dem fra å ta seg et glass. De skal kanskje ikke tidlig opp for å møte på jobb, de er ikke primære omsorgspersoner for barna lenger, eller de trenger ikke å kjøre noen til fritidsaktiviteter.

I tillegg kommer en oppfatning om at å ta seg et glass på kvelden hjelper på søvnen og at litt vin er bra for helsa. Vinkartongen gjør terskelen for å drikke lavere enn hvis man må åpne en hel flaske. Det er altså mange aspekter i livet til en i 60-70-årene som gjør at dagens besteforeldregenerasjon har muligheten til å ta seg et glass, de har fri og anledning og bør nyte livet og unne seg det lille ekstra.

Hvordan er drikkemønsteret for de godt voksne?

Den norske drikkekulturen har endret seg de siste tiårene. I befolkningen er det mange som drikker til hverdags samtidig som den typiske helgefylla fortsatt er et fremtredende mønster. Beruselse og fyll er vanligst blant de yngre, og jevnlig, men mer forsiktig drikking er mer utbredt blant de eldre.

Alkohol er lettere tilgjengelig nå enn før, folks holdninger er blitt mer liberale og forbruket i samfunnet har fordoblet seg på 50-60 år. Økningen har særlig vært innenfor vinsalget og ca halvparten av dette er vin på kartong.

Det er helt ubestridt de yngste voksne som drikker absolutt mest (samtidig som de aller yngste de senere årene har drukket mye mindre). Men i aldersgruppen 40-60 år har det vært en sterk økning av alkoholkonsum de siste tiårene. Denne gruppen drikker også oftere, i større grad daglig. Både menn og kvinner over 60 hadde som gruppe faktisk en dobling i alkoholforbruket i løpet av en tiårsperiode fra 1995-97 til 2006-08.

Hverdagsdrikking er mest utbredt blant dem over 65 år. Ser man bort fra de yngre voksne som drikker absolutt mest, så er alkoholforbruket høyest i gruppen 50 til 70 år, både når det gjelder andel som drikker ofte og andel som drikker mye.

Økt forbruk hos kvinner

Det er fortsatt menn som drikker mest. Men kvinnene som gruppe har økt forbruket betydelig, og andelen stordrikkere har også økt mer blant kvinner enn blant menn. Det at kvinner som gruppe drikker mer, er en utvikling som har pågått jevnt og trutt siden midten av 1970-tallet. Det betyr at de kvinnene som i dag er 70-80 år er den første generasjoner kvinner som i sitt voksenliv lever i et samfunn med et relativt liberalt syn på alkohol – også for kvinners del – sett både i forhold til samfunnets forventning til avhold og sett i lys av likestilling. Omtrent hver tolvte kvinne (ca. 8 prosent) mellom 60-69 år drakk ukentlig over anbefalte grenseverdier, har data innhentet i 2003-04 og 2007-08 vist.

Det kan være vanskelig å forutsi trender, men flere forskere og behandlere mener at morgendagens eldre, og især eldre kvinner, vil ha et høyere alkoholkonsum enn dagens og gårdagens.

Kilder 

Tallene er hentet fra Folkehelseinstituttet, Den norske studien av livsløp, aldring og generasjon (NorLAG) og Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT)

Relaterte saker