Slik påvirker alkohol søvnen

Sliter du med å sove? Alkohol er en dårlig løsning.

En eldre dame ligger i sengen, hun har hendene foldet over brystet og kikker opp mot taket.

Beregninger Folkehelseinstituttet har gjort, viser at om lag 1 av 3 nordmenn har søvnvansker hver uke. Og antallet som sliter med å sove har økt betraktelig.

Det er en relativt utbredt oppfatning at alkohol kan hjelpe på søvnen. Vi hører ofte utsagn som

«jeg tar meg gjerne litt vin, for da slapper jeg så godt av om kvelden»

Men funker det?

Alkohol forstyrrer søvnen

Alkohol i små mengder kan virke beroligende og du kan hjelpe deg med å falle i søvn raskere. Men alkohol før leggetid øker faktisk risikoen for at du våkner opp uten å være uthvilt. Alkoholen forstyrrer søvnkvaliteten. Man betaler for alkoholbruken i andre halvdel av natten. Resultatet kan bli urolig søvn og mange oppvåkninger, og hindrer den dype søvnen vi trenger for å føle oss uthvilt. Spesielt gjelder dette alkohol i moderate og store mengder. Dessuten er alkohol vanndrivende, og mange opplever at de må stå opp og tisse om natten.

Et stort alkoholforbruk kan føre til vanskeligere innsovning, og varige endringer i søvnmønsteret.

Om du sliter med søvn eller med alkohol bør du snakke med fastlegen din om dette.

Hvorfor forstyrres søvnen? 

Alkohol er et bedøvende middel som hindrer normale elektriske impulser i hjernen. Alkohol kan fremstå som oppkvikkende fordi den delen av hjernen (fremre del, prefrontal hjernebark) som styrer impulsene våre er den første delen som blir påvirket, og man blir mer utadvendt og mindre forknytt. Etter hvert blir andre deler av hjernen bedøvd, og man føler seg sløv og dorsk.

Den «søvnen» som oppstår er ikke naturlig søvn, men en bedøvelse. Under vanlig søvn har man elektriske hjernebølger, men de hjernebølgene man får mens man er alkoholpåvirket ligner på en lett form for anestesi.

I tillegg har alkoholen to andre innvirkninger:

  • Alkohol gjør at den bedøvde søvnen blir mer oppstykket, om man våkner mange ganger i løpet av natten. Dette er oppvåkninger som man ikke husker, så man er ikke klar over selv at søvnen har vært så dårlig og oppstykket, selv om man merker at man er sliten fra kvelden før.
  • En vanlig god natts søvn består av ulike søvnfaser som har ulik funksjon. Alkohol er det mest kjente virkestoffet når det kommer til å ødelegge for REM-søvn. Under REM-søvnen bearbeides det man har lært på dagen, slik at man husker det senere. Men når kroppen bryter ned alkohol, oppstår det kjemiske biprodukter, og særlig aldehyder blokkerer for at hjernen klarer å falle i den dype REM-søvnen. Resultatet er at kunnskapsbearbeidingen ødelegges, og det man lærte på dagen vil i stor grad ikke feste seg. Minner er svært sårbare for forstyrrelser i søvnen i minst tre netter etter innlæring.

Risiko for avhengighet

Forskningen på feltet tyder også på at man raskt utvikle toleranse for effektene alkohol gir på innsovingen. Det kan altså føles enklere å sovne de første kveldene du drikker alkohol, mens du raskt vil oppleve at det er like vanskelig å sove både med og uten alkohol.

Ved å drikke alkohol for å sovne raskere risikerer man altså å havne i en negativ spiral der du stadig må drikke mer. Jevnlig inntak av alkohol øker også risikoen for et problematisk drikkemønster.

Kort oppsummert: Det er dumt å bruke alkohol som sovemedisin.

Hva med eldre og søvn?

Man sover gjerne dårligere når man blir eldre, og sovemedisin er relativt utbredt. Nærmere 600 000 nordmenn brukte sovemidler og beroligende midler i 2020, aller flest i alderen 65-74 år. Ganske mange eldre drikker alkohol minst en gang i uka, i tillegg til at man innimellom bruker sovemedisin. Begge deler påvirker bevissthetsnivået, og øker risikoen for fall og ulykker.

For en eldre person tar det mye lengre tid å få medisiner ut av kroppen, fordi saktere prosesser i kroppen gjør at halveringstiden for medisinen øker. Det betyr at man uten å være klar over det kan komme i en situasjon hvor man drikker alkohol, men enda har medisiner i kroppen.

Selv om man er veldig bevisst på å ikke kombinere medisinen med alkohol, så er det altså fort gjort at det blir kombinert likevel. Rundt 1 av 3 over 65 år opplever en fallhendelse i løpet av et år, som igjen kan føre til bruddskader og funksjonstap. En kombinasjon av medikamenter og alkohol gir større risiko for fall og skader, og påvirker også bevissthetsnivået, tankeevnen og evnen til bilkjøringen.

Og alkohol kan altså også i seg selv være årsak til søvnvanskene. Langvarig for høyt alkoholforbruk som har gitt deg litt dårlig søvn, vil være dumt å behandle med sovetabletter. Da er det bedre å snakke med fastlegen om alkohol og hvordan for eksempel endring av alkoholvaner kan bedret søvnen.

Kilder 

Relaterte saker