Derfor bør eldre tenke over drikkevanene

- Når du blir eldre, når du er syk, og når du bruker medisiner, tåler du mindre alkohol enn før, konstaterer forsker og lege Torgeir Gilje Lid.

– Det er fornuftig å tenke gjennom egne vaner, og å drikke mindre og sjeldnere i takt med at du blir eldre, sier Gilje Lid som er spesialist i allmennmedisin.

Han har mange år bak seg som fastlege, og er nå forsker på alkoholfeltet og tilknyttet Universitetet i Stavanger.

Vi har intervjuet doktoren om aldring, helse og alkohol. Og Lid er rette mannen til å svare, siden hans doktorgrad handlet om i hvor stor grad både fastleger og pasienter er bevisste på hvor stor innvirkning vårt «daglige glass» faktisk har på helsa.

Kulturen tar vi med oss

– Den såkalte ‘baby boom’ generasjonen, født mellom 1946 og 1964, skiller seg fra tidligere generasjoner eldre. Denne generasjonen går inn i alderdommen med helt andre vaner og ikke minst helt andre forventninger til hva livet skal inneholde, enn de som er født før andre verdenskrig. De som er på vei inn i alderdommen eller nærmer seg pensjonsalderen nå er ikke gamle på den måten man var gamle på før, forklarer han.

Han forteller at i takt med verden forøvrig, så har det vært en gradvis endring i hvordan eldre er sammen på sosialt. Det er litt mindre bløtkake og kaffe blant de yngste eldre, og blant disse har nye vaner kommet til i stedet: Andre opplevelser, andre impulser, nye matretter, hyppige reiser, og alkohol hører med til dette bildet. Han forteller at den man gjerne tar med seg de sosiale vanene fra 30-40 årsalderen inn i 50-60 års-alderen. Har man ikke samlet seg rundt kaffekoppen og kakefatet tidligere, så er det ikke grunn til å tro at man begynner når man blir eldre.

– Det er jo ingen som tenker på at nå har jeg blitt gammel, nå skal jeg bytte ut rødvinen med kaffe og fyrstekake, sier forskeren.

Ungdommelige og aktive

Dagens besteforeldre er også friskere og mer aktive enn tidligere besteforeldre. Helsa er bedre, de har et mer aktivt liv, flere er i arbeid, de trener, spiser sunt, og reiser mer enn før. Og de lever et liv som ligner det de hadde 10 og 20 år tidligere.

Lid forklarer at alle generasjoner tar med seg sine egne alkoholvaner inn i alderdommen. De som nå er i ferd med å bli eldre, og har drukket mer enn generasjoner 20-30 år før dem. Og de har byttet ut røyken med rødvinen og hjemmebrygget øl i sosiale sammenhenger.

– Når man er yngre, i jobb, har fått barn, så regulerer vi hverdagen på en annen måte. Når man passerer 50 og 60 år mangler disse reguleringene.  Eldre har flere anledninger der det «passer» å drikke alkohol, men de har også en annenledes måte å drikke på enn før.Se Torgeir Gilje Lid snakke om eldre og alkohol

Fortsetter som før

Lid oppsummerer at eldre sine drikkevaner tyder på at de totalt sett drikker mindre enn de selv gjorde da de var 10 og 20 år yngre. Men det bli flere drikkeanledninger. Det drikkes oftere, men mindre hver gang, og dermed blir vi mindre bevisst på det totale alkoholinntaket vi har over tid. Færre glass per gang gjør det at det blir mindre akutte farer og mindre krangling på fest for eksempel. Når man er litt eldre, er det mer slik at det oftere føles naturlig med vin til maten, og kanskje et glass vin eller to om kvelden.

I tillegg peker Lid på at eldre i dag er mer aktive, og blir «gamle» senere. Vi vil ikke ta inn over oss av vi blir eldre, og vi forventer å få til like mye som før. Og siden vi har god helse, så er det lett å glemme at vi allikevel blir eldre.

– «Men «eldre» eller «gammel» er ikke noe vi plutselig blir, vi blir det hele tiden. det er jo ikke noe som skjer en bestemt gang. Og vi har nok i dag mindre lyst til, mindre vilje til, å gjøre justeringer underveis, tenke at «jeg tåler kanskje ikke like godt det jeg tålte for 10 år siden».

Feriehus i Spania

Mange eldre reiser også på ferie i utlandet, og da lever vi ferielivet slik vi tenker de lever i utlandet. Vi legger oss til vaner uten av vi tenker over det, drikker kanskje alkohol de fleste dager. Dette tåler vi jo en stund, men lange feriehusopphold over måneder med et jevnt alkoholforbruk er noe helt annet enn 2-3 uker. Og da spesielt når man er eldre.

– Når eldre blir lagt inn på sykehus, og det de blir lagt inn for kan ha noe med alkohol å gjøre, så er det et faresignal hvis de har leilighet i Spania, for å sette det litt på spissen.

Hva er egentlig problemet?

Alkohol er spesielt på den måten at den kan være både positive og negative faktorer som fører til at man drikker mer enn hva man har godt av.

Legen og forskeren peker spesielt på disse seks områdene, hvor det å bli eldre gjør at en tåler mindre alkohol enn før.

 • 1: Nedbrytningen av alkohol går saktere

  Hvorfor tåler vi alkohol dårligere når vi blir eldre? Vi endrer oss, prosessen i kroppen endrer seg. Enzymprosesser og nedbrytningen av alkohol går litt langsommere. Og kroppen har mindre væskevolum å fordele alkoholen på når vi har drukket, en eldre kropp har mindre væske enn en yngre kropp. Det betyr at man tåler litt dårligere et alkoholforbruk som man noen år før ikke merket negative effekter av.

 • 2: Promillen blir høyere og varer lengre

  Når en blir eldre, så betyr det at promillen øker raskere når en drikker, fordi nedbrytingen ikke klarer å ta unna alkoholen like raskt som før. Og i tillegg synker promillen langsommere i nedbrytningsfasen, og derfor varer den lengre. Hvis en 60-åring og en 30-åring drikker samme mengde alkohol, og de ellers er like fysiologisk, så vil promillen hos den eldste komme raskere, og vare lenger. Så jo eldre en er, jo langsommere går nedbrytningen av alkohol og jo lengre tid trenger en jo da, før man er promillefri. Reaksjonstiden øker når vi blir eldre, noe som også gjør at hjernen i større grad påvirkes av alkohol, slik at det for eksempel skal mindre til for å falle når en har drukket alkohol.

 • 3: Alkohol og medisinbruk kan påvirke hverandre negativt

  For en eldre tar det mye lengre tid å få medisinen ut av kroppen, fordi saktere prosesser i kroppen gjør at halveringstiden for medisinen øker. Det som tar 1 døgn å bryte ned og kvitte seg med hos en typisk 30-åring, kan ta 2-3 døgn hos en som er 30-40 år eldre. Det betyr at man uten å være klar over det kan komme i en situasjon hvor man drikker alkohol, men enda har medisiner i kroppen. Selv om man er veldig bevisst på å ikke kombinere medisiner med alkohol, så er det fort gjort at det blir kombinert likevel.

  Les mer om hvorfor man skal være forsiktig med å kombinere alkohol og medisiner her.

 • 4: Søvnproblemer, alkohol og sovemedisin

  Eldre sover gjerne dårligere, og sovemedisin er relativt utbredt. Ganske mange eldre drikker alkohol minst en gang i uka, i tillegg til at de innimellom bruker sovemedisin. Begge deler påvirker bevissthetsnivået, og øker risikoen for fall og ulykker. En kombinasjon (som fort kan skje, siden det tar lengre tid å bryte ned medikamentene) vil gi større fare for fall og skader, og påvirke bevissthetsnivået, tankeevnen og evnen til bilkjøringen.

  Alkohol kan også i seg selv være årsak til søvnvanskene. Langvarig for høyt alkoholforbruk som har gitt deg litt dårlig søvn, vil det være dumt å behandle med sovetabletter. Da er det bedre å snakke med fastlegen om alkohol og hvordan for eksempel endring av alkoholvaner kan bedret søvnen.

 • 5: Høyt blodtrykk

  Høyt blodtrykk er en vanlig tilstand. For mange er alkoholen en brikke i det høye blodtrykket. I den fasen man får diagnostisert et høye blodtrykk og en snakker om livsstil, fysisk aktivitet, kosthold og salt, bør en også snakke om alkoholholdig drikke. Og kanskje en skulle prøve en måned helt uten, og se om det hadde en effekt på blodtrykket?

 • 6: Helseutfordringer som følge av alkohol

  Alkohol virker på alle organer i kroppen, og kan derfor gi veldig mange ulike helseproblemer. Den mer snikende effekten av et jevnt alkoholkonsum over tid, kan blant annet gå ut over søvnen, formen, gi løs mage, høyt blodtrykk, og også angst og depresjon. Når vi merker endringer tar det jo tid før vi oppdager det, fordi det går gradvis. Et litt for høyt alkoholforbruk forveksles fort med generelle aldringstendenser. Og det går under radaren både for den det gjelder og de i helsevesenet.

Lid oppsummerer med at det er tre viktige grunner til hvorfor eldre tåler alkohol dårligere: de normale fysiologiske endringer som en høyere alder fører med seg, eventuelle sykdommer, og at man bruker medikamenter som kommer på toppen av dette.

– Vi endrer oss mer enn vi tenker på, disse aldringsprosessene pågår hele tiden. Så det krever faktisk at vi er mer bevisste på alkoholvaner, og at vi snakker mer om det. For det er så lett å lure seg selv og ikke tenke på at en tåler mindre nå enn en gjorde før.»

Torgeir Gilje Lid har et par råd på veien. Hvis en lurer på ting rundt egen helse og alkohol så er det gjerne et tegn på at en kanskje drikker litt mer enn det en burde. Det første du kan gjøre da, er å snakke med de nærmeste, hør hva de synes. Det andre er at du kan snakke med fastlegen om det. Fortell hvorfor du har tenkt på det, og få en avklaring på om det er noe du skal være forsiktig med eller bevisst på når det kommer til alkohol, avslutter han med.

Relaterte saker