Går medisiner og alkohol sammen?

Det kan være greit å drikke alkohol mens du går på medisin, men noen ganger gir legen beskjed om at du ikke må kombinere medisinen med alkohol. Hvorfor er det slik?

Går du på langtidsmedisinering bør du være forsiktig med alkohol, fordi alkohol kan gjøre medisinen mindre virkningsfull og sykdommen din kan bli verre istedenfor bedre. Eksempler på dette er medisiner mot epilepsi eller diabetes, eller blodfortynnende midler.

Det er to hovedgrunner til å ikke drikke mens man går på medisiner. Det ene er at man blir ekstra bedøvet eller søvnig, det andre er at du kan få alvorlige bivirkninger hvis det blir krøll i nedbrytingen av medisin.

En dobbel bedøvelse

Alkohol har innvirkning på hvordan hjernen din fungerer, sansene blir bedøvd og du selv fungerer ikke som vanlig. Noen typer medisiner påvirker også hjernen og sansene dine, og kombinerer du disse blir det trøbbel. Alkoholen vil da øke den beroligende effekten for begge, og føre til trøtthet og forvirring. Alkoholen kan også endre på måten hjernen responderer på medisinen, og gjøre behandlingen mindre effektiv.

 

Hvis du går på beroligende middel, som diazepam/Valium, eller annen medisin som kan gjøre deg litt sløv, og kombinerer med alkohol, kan reaksjonstiden din bli lengre og du vil også fortere bli sliten og trøtt. Hvis du kjører eller bruker maskiner, kan dette være skikkelig farlig. Da bør du unngå helt å drikke alkohol.

Medisinen forsvinner for fort eller blir stående i kø

Hvis du drikker alkohol regelmessig og særlig hvis du drikker i store mengder produserer leveren din mer enzymer for å raskere bli kvitt alkoholen. De samme enzymene kan også bryte ned medisinen slik at den ikke har ønsket effekt.

Det finnes veldig mange ulike typer antibiotika som er mye brukt, bl.a. penicillin og amoxicillin, og alle kan gi deg bieffekter hvis de brukes sammen med alkohol. Det finner typer av antibiotika (som Metronidazole/Flagyl) som overhodet ikke kan kombineres med alkohol. Drikker du da, kan det gi deg kvalme og oppkast, rødme i huden, økt hjerterytme og kortpustethet. Dette skjer fordi medisinen ikke blir brutt ned som beregnet.

Det kan være lurt å spørre legen om det er greit eller ikke å drikke alkohol, når du får resepten.