Går medisiner og alkohol sammen?

Det kan være greit å drikke alkohol mens du går på medisin, men noen ganger gir legen beskjed om at du ikke må kombinere medisinen med alkohol. Hvorfor er det slik?

Bilde av et par hender som holder mange tabletter.

Effektene av alkohol på medisinopptaket er komplisert. Alkohol kan virke inn på hvordan medisinen virker på kroppen og hvordan den brytes ned av kroppen. Og dette varierer, avhengig av hvilke medisiner det er snakk om. Effekten av medisinene kan derfor bli både sterkere og svakere, bivirkninger av medisinene kan øke, og symptomene på sykdommen medisinene tas for kan faktisk også øke på grunn av alkoholen i seg selv.

Går du på langtidsmedisinering bør du være forsiktig med alkohol, fordi alkohol kan gjøre medisinen mindre virkningsfull og sykdommen din kan bli verre istedenfor bedre. Eksempler på dette er medisiner mot epilepsi, diabetes eller blodfortynnende midler.

En dobbel bedøvelse

Alkohol har innvirkning på hvordan hjernen din fungerer, sansene blir bedøvd og du fungerer ikke som vanlig. Noen typer medisiner påvirker også hjernen og sansene dine, og kombinerer du disse blir det trøbbel. Alkoholen vil da øke den beroligende effekten for begge, og føre til trøtthet og forvirring. I tillegg kan alkoholen også endre på måten hjernen responderer på medisinen, og gjøre behandlingen mindre effektiv.

Hvis du går på beroligende middel, som diazepam/Valium, eller annen medisin som kan gjøre deg litt sløv, og kombinerer med alkohol, kan reaksjonstiden din bli lengre og du vil også fortere bli sliten og trøtt. Hvis du kjører eller bruker maskiner, kan dette være svært farlig. Da bør du unngå å drikke alkohol helt.

Krøll i nedbrytningen

Når du tar medisiner, er de foreskrevet til deg i den dosen som er riktig for din kropp. Inni dette er det en beregning av hvor lenge medikamentet blir i kroppen. Leveren er det organet som bryter ned ulike stoffer i kroppen, og den bryter også ned alkoholen vi drikker.

Hvis du drikker alkohol regelmessig, og særlig hvis du drikker i store mengder, produserer leveren din mer enzymer for å raskere bli kvitt alkoholen. De samme enzymene kan også bryte ned medisinen slik at medisinen forsvinner raskere enn tenkt og ikke har ønsket effekt.

Kan man drikke alkohol når man tar antibiotika?

Det finnes veldig mange ulike typer antibiotika som er mye brukt, blant annet penicillin og amoxicillin, og alle kan gi deg bieffekter hvis de brukes sammen med alkohol. Det finner typer av antibiotika (som Metronidazole/Flagyl) som overhodet ikke kan kombineres med alkohol. Drikker du da, kan det gi deg kvalme og oppkast, rødme i huden, økt hjerterytme og kortpustethet. Dette skjer fordi medisinen da ikke blir brutt ned som beregnet.

Ekstra relevant for eldre

En del av det som skjer med en aldrende kropp, er at prosessene i kroppen går litt saktere. Og dette har betydning for både bruk av medisiner og alkohol.

Vi tenker ikke så ofte på at alkohol er et i kjemisk stoff som i seg selv har farmakologiske effekter på kroppen. Disse effektene kan slå inn allerede ved litt drikking, ett til to glass eller den såkalte hverdagsdrikkingen kan være nok. Dette varierer selvsagt fra person til person, mengde alkohol og hvilken medisin det er snakk om.

Som gruppe er det den eldre delen av befolkningen som er mest syke, og naturligvis er det også samme gruppe som bruker mest medisiner. Samtidig tåler eldre alkohol dårligere enn da de var yngre på grunn av at kroppen har mindre muskelmasse enn før å fordele alkoholen på, og man er gjerne mer dehydrert. I tillegg går prosessene i en eldre kropp saktere fordi leveren bruker lengre tid på å bryte ned alkoholen.

De siste tiårene har drikkevanene til de «godt voksne» endret seg. Hvorfor skal man ikke nyte fridagene med noe godt i glasset? Det er i tillegg en utbredt oppfatning blant eldre av at et glass vin er sunt, og at det hjelper på søvnkvaliteten – men begge deler er absolutt sannheter med modifikasjoner. Det er på mange måter et paradoks at det er høyere alkoholkonsum i en del av befolkningen som i større grad har kropper med lavere forbrenningshastighet og dårligere væskebalanse, og som samtidig bruker mer medikamenter enn resten av befolkningen.

Er du usikker på hvordan din medisin reagerer med alkohol? Snakk med legen din eller spør på apoteket.

Kilder 

Kilder åpnes i ny fane.

1. Noureldin, M. m.fl. (2010) Drug-Alcohol Interactions: A Review of Three Therapeutic Classes. US Pharma. 35 (11). Lenke til artikkelen.

Relaterte saker