Har du et bevisst forhold til egne drikkevaner?


Så bra! Det er ikke noe som er bedre enn det.


Å ha et bevisst forhold til egne drikkevaner er lurt og viktig av mange grunner. Er du usikker på hvordan du ligger an? Få en pekepinn ved å gjennomføre Drikkestatus.


Å ha et bevisst forhold til egne drikkevaner er lurt og viktig av mange grunner. Er du usikker på hvordan du ligger an? Få en pekepinn ved å gjennomføre Drikkestatus.