Slik kan du hjelpe barn som sliter fordi foreldrene drikker

90.000 barn

vokser opp med en mor eller far som drikker for mye alkohol.

Drikker mamma eller pappa for mye?

– Noen ganger klarte ikke pappa å kjøre båten hjem selv

Har du sett barn som har hatt det vanskelig fordi foreldrene drakk for mye?

Dette har andre svart

66%

Ja

34%

Nei

Alkohol foran barna? Dette bør du huske på!