Slik bruker du retningslinjene

Har klubben din retningslinjer for alkohol? Slik kan du bruke dem for å sikre en trygg arena for barn og unge.

Bilde av en fotball og bein som står ved siden av på en kunstgressbane

Klubber som har retningslinjer for alkohol, har tatt et viktig skritt mot en tryggere idrett for barn og unge! Men jobben er ikke ferdig.

Her er fire måter du og klubben kan bruke retningslinjene på.

1. Bruk dem før reise

Alkohol er en utfordring som må tas på alvor i en klubb – ved spesielle situasjoner er risikoen høyere enn ellers. Slike situasjoner kan være reiser i inn- og utland og arrangementer i klubbens regi. Det er en perfekt tid å ta opp retningslinjene og snakke om alkoholbruk i klubben!

Har dere samlet foreldre før avreise til Danmark? Skal dere arrangere årsfest i klubbhuset, eller arrangere dugnad?  Fortell dem om hvilke retningslinjer dere har for alkohol og hvorfor.

2. Minn folk på at de finnes

I en travel hverdag er det lett å glemme! Minn medlemmene i klubben på at dere har retningslinjer for alkohol. Inkluder noen setninger, en lenke eller en henvisning til retningslinjene i informasjonsskriv, på møter eller i andre kanaler.

Det er ikke mye klubben behøver å gjøre for å sikre at retningslinjene ikke går i glemmeboken. Det skaper en tryggere fotball for alle.

Trener gestikulerer på en trening. Barn med treningsklær ser på.

3. Bruk dem i håndtering av uønskede hendelser

Dessverre vet vi at mange klubber opplever uønskede hendelser, og at alkohol kan være en av årsakene. Det kan være knyttet til utøvere, ledere og trenere på tur – eller foresatte som reiser med klubben, eller prestasjonsbasert for utøvere både under og over 18 år. I slike situasjoner er det viktig å se til retningslinjene – og å bruke dem i håndteringen av hendelsen. Slik sikrer man en forutsigbar, og effektiv håndtering.

4. Retningslinjene er ikke skrevet i stein

Det er ingen grunn til å tenke at retningslinjene ikke kan videreutvikles og endres ved behov. De beste retningslinjene er levende retningslinjer tilpasset situasjonen klubben står i. Har dere opplevd noen uønskede hendelser, ønsker dere å være enda tydeligere – eller har dere vært for strenge? Ta tak i retningslinjene, og bidra til å holde dem levende og relevante.

90 000 barn og unge vokser opp med en mamma eller pappa som drikker for mye. Mange av dem er innom fotballen. Din klubb kan gjøre en forskjell, for dem og for alle barn og unge – de fortjener en trygg fotballarena.

Relaterte saker