Slik etablerer du retningslinjer for alkohol i idretten

For å få en tryggere klubb som har en inkluderende arena for alle bør du gjøre tre ting. Her ser du hvilke, og hvordan du gjør det.

Barn på en bane der de springer om kapp. Bildet er i bevegelse.

1. Implementer retningslinjer

Det første skrittet er å vedta retningslinjer i idrettslaget. Opprett en sak på styremøtet eller årsmøtet med ønske om å innføre retningslinjer. Gi en begrunnelse for hvorfor – vis gjerne til denne nettsiden – og stem frem retningslinjene.

For å gjøre det så enkelt som mulig å ta i bruk gode retningslinjer for alkohol har vi utviklet ferdige retningslinjer ditt idrettslag kan ta i bruk.

Last ned retningslinjer for alkohol 

Dersom idrettslaget ønsker det kan dere lage deres egne retningslinjer.

Her ser kan du se hvordan Utleira IL har valgt å formulere sine retningslinjer.

2. Gjør retningslinjene kjent

Har idrettslaget vedtatt retningslinjer? Flott!

Men retningslinjer har ingen effekt om ingen kjenner til dem. Derfor er det viktig at idrettslaget gjør retningslinjene kjent for alle – både ledere, utøvere, trenere og støttespillere. Det finnes mange måter å gjøre dem kjent på, og jo flere du bruker, og jo oftere folk påminnes, jo bedre kjent blir de:

  • Legg retningslinjene synlig på idrettslagets nettsider
  • Send ut en e-post til alle medlemmer om at idrettslaget har innført retningslinjer (legg gjerne til en begrunnelse om hvorfor)
  • Informer om retningslinjene i Spond eller andre interne kanaler dere bruker i idrettslaget
  • Legg ut en post på idrettslagets sosiale medier om at retningslinjene er innført
  • Informer på allmøter, trenermøter eller andre fysiske samlinger
  • Gjør gjerne retningslinjene til en del av idrettslagets sportsplan eller klubbhåndbok, eller et annet relevant sted – slik at de lett kan finnes ved ønske eller behov

Hvordan dere gjør det, er opp til dere.

Vi i Av-og-til bistår gjerne i arbeidet med å gjøre dem kjent, om ønskelig. Kontakt oss her.

3. Brudd på retningslinjene må føre til reaksjoner

For at retningslinjene skal ha nok verdi, er det viktig at eventuelle brudd på retningslinjene får reaksjoner, noen ganger også sanksjoner. Den aller viktigste reaksjonen er dialog. Det bør være en felles forståelse om at det ikke er ok å bryte retningslinjene.

Hvilke konsekvenser ulike brudd bør få, bør ta utgangspunkt i retningslinjene dere har vedtatt og den spesifikke situasjonen.

Dersom dere ønsker bistand i en konkret sak, eller har spørsmål rundt konsekvenser ved brudd på retningslinjene – Kontakt oss her.

Lykke til med å gjøre idretten til et tryggere sted!

Bilde av en håndball med et lag i bakgrunnen ute av fokus

Relaterte saker