Fotballklubber og alkohol: Situasjoner til refleksjon

Hva er greit? Hva er ikke greit? Hvordan vil vi egentlig ha det hos oss? Her får du seks eksempler til diskusjon der alkohol spiller en rolle.

Fire barn i i ulike fotballdrakter med gule overtrekksvester som holder rundt hverandre vendt mot kamera foran en innbytterbenk

Vi vet at alkohol ikke er enkelt. Man kan si at alle aspekter av barneidretten skal være alkoholfri alltid, men vi kommer ikke utenom at det finnes vanskelige gråsoner.

De fleste er klar over hvilke situasjoner alkohol absolutt ikke hører hjemme. Slike situasjoner er det ganske bred enighet om i befolkningen. For eksempel skal man vanligvis ikke drikke alkohol til frokost, man skal ikke drikke alkohol på jobb og man skal ikke drikke alkohol når man kjører.

Men i gråsonene er det usikkerhet eller uenighet om hvorvidt det er greit å drikke alkohol det er ingen åpenbar fasit som alle er enige om. Derfor ønsker Av-og-til at klubber skal ha retningslinjer for alkohol slik hver enkelt slipper å ta valget om når man ikke skal drikke.

Under har vi beskrevet seks situasjoner som kan oppstå.

6 situasjoner til diskusjon

 • Overnattingscup med 10-åringene

  Laget til jentene på 10 år deltar på turnering om sommeren. Mange foreldre er med, og overnatting foregår i telt og camping- vogner. På kvelden samles foreldrene til grillmat og drikke. Lagets trenere og ledere, som også er foreldre, deltar selvsagt også i den sosiale aktiviteten. Det lystige laget fortsetter utover natta og alkohol blir drukket til dels i store  mengder.

  a) Er det akseptabelt at foreldre og trenere/ledere drikker alkohol i forbindelse med turneringer for barn?

  b) Hvis ja, hvor går grensen, og er det mulig å sette en grense for når voksne kanskje betrakter dette som en del av sin ferie og fritid?

  c) Hvis nei, hvorfor ikke? Kan klubben gjennom sitt interne regelverk regulere voksne personers alkoholbruk i ferie og fritid?

  Det er ikke alltid de voksne drikker mye – ofte er det noen øl eller et par glass vin når barna har lagt seg og sovnet. Det kan være lett å tenke at såpass små mengder alkohol ikke har noen betydning.

  d) Hva skjer om en spiller går ut av campingvogna for å gå på do, tråkker på glass og skjærer seg stygt i foten? Hvem skal kjøre til lege når alle har drukket?

 • Juniorlaget på cup i Danmark

  Juniorlaget deltar på turnering i Danmark. Halvparten av spillerne har fylt 18 år, mens de resterende er i alderen 16-17 år. Laget blir slått ut av turneringen tre dager før hjemreise, og får lov av treneren å gå på byen. Dette innebærer at noen av spillerne drikker alkohol.

  a) Er det akseptabelt at juniorspillerne får drikke alkohol i en slik sammenheng etter at laget er utslått av turneringen?

  b) Vil det være riktig å tillate de over 18 år å drikke alkohol, når så mange andre på laget ikke er gamle nok?

  c) Ved et totalforbud for alle, hvilke reaksjonsmuligheter har vi som klubb dersom noen bryter et slikt forbud kort tid før hjemreise?

 • Årsfest i klubben

  Klubben har årsfest med seniorlagene på herre- og kvinnesiden. Rekruttlag og juniorlag av begge kjønn er også med, i tillegg til styremedlemmer, komiteer og samarbeidspartnere. Det serveres gratis øl og vin til maten og det er bar utover kvelden.

  a) Er det sannsynlig at unge fotballspillere får et første møte med voksne og fyll i en slik setting? I så fall, hvilken betydning kan dette ha?

  b) Siden det åpenbart er spillere tilstede som er for unge til å drikke alkohol, hvor sannsynlig er det at noen av disse likevel kommer til å drikke alkohol når anledningen og gruppepresset blir så stort som det lett kan bli på en slik tilstelning?

  c) Hvordan kan klubben løse en slik utfordring, sånn at alle opplever dette som et positivt tiltak – og uten at klubben indirekte bidrar til at unge spillere under 18 år drikker alkohol?

  d) Er klubben på noen måte ansvarlig dersom det inntreffer negative episoder i forbindelse med et slikt arrangement (slåsskamper, promillekjøring, personskader etc.), og hvor langt strekker eventuelt det ansvaret seg?

 • Herrelaget på vei hjem fra bortekamp

  Klubbens herrelag har spilt en viktig bortekamp og vunnet mot en vanskelig motstander. Bussturen hjem denne lørdagen tar ca. tre timer. Humøret er på topp, og noen av de litt eldre spillerne feirer med noen bokser øl. Treneren og laglederne har på forhånd godkjent dette. Fem av lagets spillere er for unge til å drikke alkohol, men to av disse får tilbud om øl av eldre spillere og takker ja med største selvfølgelighet.

  a) Er dette et scenario som kan oppstå i din klubb?

  b) Hvis nei, hvorfor ikke?

  c) Hvis ja, hvordan vil signaleffekten være overfor omgivelsene dersom det oppstår negative episoder knyttet til en slik praksis?

  d) Hva er klubbens ansvar knyttet til at spillere under 18 år blir tilbudt alkohol, i og med at dette er et lovbrudd som kan få følger?

 • Klubbledere som representanter for klubben

  To av klubbens ledere deltar på Forbundstinget. På kvelden arrangeres det middag for delegatene og det serveres alkohol til maten for de som ønsker det. Begge lederne takker ja til dette, og etter middagen fortsetter selskapet i hotellets bar. Stemningen blir ganske høy utover kvelden, og de to lederne havner etterhvert i høylytte diskusjoner med øvrige tingdelegater.

  a) Er det forenlig med klubbens alkoholpolitikk ledere som representerer klubben i det øverste forum i norsk fotball (forbundstinget) nyter alkohol under en offisiell middag? Hvis ja, hvor går i så fall grensen?

  b) Kan det være en fare for at klubbens omdømme blir svekket hvis klubbens representanter på grunn av alkoholpåvirkning opptrer på en høylytt, sjenerende eller ufin måte?

  c) Bør vi som klubb også ha en klar politikk i forhold til alkohol når det gjelder ledere som er ute og representerer klubben, på samme måte som vi har en politikk når det gjelder spillere?

 • Damelagets fredagsfest

  Klubbens damelag har en sosial tilstelning en fredag i juni. Det drikkes alkohol blant de som aldersmessig har lov til det. Lagets neste seriekamp er påfølgende mandag, og det er intern enighet om at en fest på fredag ikke har noen innvirkning på lagets prestasjoner tre døgn senere. Noen av spillerne drikker så mye alkohol at de dagen etter føler seg svært uvel.

  a) Mange lag opererer med en «48-timersregel» i forhold til alkoholinntak og neste kamp. Er dette en fornuftig grense? Hvis nei, hvorfor ikke?

  b) Jenter er i ferd med å tilnærme seg gutters drikkemønster når det gjelder hyppighet og mengde alkohol. Er vi som klubb like oppmerksomme på klubbens kvinnelige utøvere og ledere når det gjelder alkoholbruk, som vi er i forhold til mannlige utøvere og ledere?

Illustrasjon av to hender som gjør high five

Ta med spillere, frivillige og andre i diskusjoner rundt alkohol

Gruppepress avler drikkepress i mange ungdomsmiljøer. Drikkepress i laget må aldri blir en grunn for noen til å holde seg unna fotballen. Ta spillerne med på en diskusjon rundt dette – slik mat man er enige om hvilke regler som gjelder. Da vil lagkameratene selv si klart fra dersom retningslinjene brytes.

Mange klubber har allerede styrevedtak og sportsplaner med retningslinjer for alkohol, men ligger retningslinjene i en perm eller er det levende retningslinjer i hverdagen?

Én ting er å si «ingen alkohol», men å få det til å bli en realitet er ofte vanskeligere. Hvis man går gjennom en del situasjoner i forkant kan det bli lettere å få aksept for retningslinjene i praksis.

Relaterte saker