Idrett og alkohol: For mange barn og unge er idretten den trygge arenaen de ikke får hjemme

Idrett

Ikke alle har det tryggest på hjemmebane. For mange barn og unge er idretten er livsviktig fristed. En trygg idrett er en idrett uten alkohol.

Vi jobber sammen med Norges Idrettsforbund og en rekke særforbund for å få klubber til å snakke om alkohol, og å lage tydelige retningslinjer.

Verktøykasse for idrettslag.Det er ikke alltid tryggest på hjemmebane