Hvilken rolle spiller alkohol for inkludering og mangfold på norske arbeidsplasser?

I samarbeid med Respons Analyse har Av-og-til laget en rapport om alkohol, inkludering og mangfold i arbeidslivet. Hvordan opplever personer med innvandrerbakgrunn det fuktige norske arbeidslivet?

Mann sitter på restaurant i samtale med noen

– Det er begrenset med kunnskap om hvordan innvandrere opplever alkoholkulturen i norsk arbeidsliv. I en tid der stadig flere arbeidsgivere snakker varmt om et inkluderende og mangfoldig arbeidsliv var tiden inne for å finne mer ut av hvilken rolle alkoholen spiller, forklarer Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

Ny rapport

Av-og-til har i samarbeid med Respons Analyse gjort en større undersøkelse om nordmenns erfaringer med alkohol i arbeidslivet. I den kommer det frem at mange med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn reagerer på alkoholkulturen i arbeidslivet.

– Personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn opplever alkoholkulturen som vesentlig mer problematisk enn andre. De reagerer på hvor fuktige sosiale arrangementer på jobben er, og de rapporterer om problematiske opplevelser, som seksuelle tilnærmelser, i større grad enn resten av befolkningen, sier Randi Hagen Eriksrud.

Det er jevnt over en markant forskjell i hvordan personer med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn opplever alkohol i arbeidslivet sammenliknet med resten av befolkningen, og mange forteller om ubehagelige opplevelser knyttet til alkohol på jobben. De rapporterer blant annet om:

  • En drikkekultur som er i konflikt med deres verdier og holdninger
  • En opplevelse av å ikke være en del av det sosiale og faglige fellesskapet på jobb dersom man ikke drikker alkohol
  • En følelse av å bli ekskludert på grunn av kollegers drikking

– Dette bør ha noen implikasjoner for hvordan vi skal ha det i norsk arbeidsliv, sier Eriksrud, og tilføyer: – Det er et paradoks at så mange norske arbeidsgivere legger opp til en alkoholkultur som ekskluderer de gruppene arbeidslivet ellers jobber så hardt for å inkludere.

Relaterte saker