Fakta om alkohol i arbeidslivet

Visste du at hver femte drikkeanledning vi har er jobbrelatert? Her har vi samlet det du må vite om alkohol i arbeidslivet.

Uklart bilde av folk på restaurant som drikker alkohol

Arbeidsmiljøloven slutter å gjelde når det er beer o’clock. Hilsen anonym arbeidstaker

Det er mye som er morsommere enn en full kollega. Derfor kan det være nyttig med noen kjøreregler for alkoholbruk i bedriften.

Norsk drikkemønster

I Norge drikkes det lite i arbeidstiden. Vi drikker ikke vin til lunsj som i mer sydlige strøk, og det er bred enighet om at alkoholen får vente til arbeidsdagen er omme. Mye av drikkingen i jobbsammenheng skjer derfor i jobbens gråsoner. Det vil si i fritiden sammen med kolleger, ved sosiale arrangement i regi av jobben, under arbeidsreiser, og i forbindelse med kurs, seminarer og representasjon. Dette er situasjoner der skillene mellom jobb og privatliv blir uklare. Det er også slike situasjoner som skaper de største utfordringene for ledelsen.

For selv om kolleger også kan være gode venner, vil hendelser som skjer under alkoholpåvirkning følge med tilbake til arbeidsplassen, og kunne skape utfordringer i jobbhverdagen.

Har du noen gang blitt hjemme fra jobb dagen etter et sosialt arrangement med jobben?

Dette har andre svart

73%

Nei, jeg lar det aldri gå så langt!

27%

Ja, jeg trengte de ekstra timene med ZZzzz..

Utfordringer for samholdet

Når vi drikker får vi færre hemninger. Vi har lettere for å si ting vi tenker, og mangler noen ganger et nødvendig filter. I tillegg skjer det lettere at man trer over grenser, noe #Metoo-kampanjen ga oss flere eksempler på. Ansatte opplever jevnlig uheldige hendelser i jobbrelaterte situasjoner hvor det drikkes alkohol. Derfor er drikking med kollegene langt ifra en privatsak.

Kostbar jobbfyll

Alkoholbruk koster bedrifter og det offentlige store summer hvert år, både gjennom sykefravær og redusert effektivitet grunnet fyllesyke. Økt forbruk av alkohol i arbeidslivet fører til flere beruselsesepisoder, økt korttids- og langtidsfravær, flere med problematisk alkoholforbruk og økt forekomst av kroniske skader.

Mann sitter på restaurant i samtale med noen

Alkoholen er med på å smøre det sosiale maskineriet på arbeidsplassen. Det er ikke problemfritt.

Derfor burde du bry deg om alkoholbruk i arbeidslivet

 • Du vet ikke hvem som sliter

  «Jeg kjenner ham ikke så godt, så jeg kjøper en vin i gave». Har du noen gang sagt akkurat det? Vel, har du noen gang tenkt over at du potensielt kjøper alkohol til en som sliter med nettopp det? Statistisk sett er sannsynligheten ganske høy. Og kjenner du ikke vedkommende noe særlig er risikoen enda større for at du ikke kjenner til et eventuelt problem.

 • Alkohol kan virke eksluderende

  Du har kanskje lagt merke til det. Det er gjerne de samme som er med på lønningspilsen hver gang. Og de samme som uteblir. Selvsagt kan det være sånn at de er opptatte – hver fredag – men det kan også handle om at det sosiale tilbudet jobben har å by på, ikke passer alle. Sosiale arrangement som handler om alkohol, og kun det, kan fort bli ekskluderende. For gravide, for de med en personlig eller religiøs overbevisning som tilsier at de ikke vil drikke, for dem med vonde erfaringer knyttet til alkohol eller for alkoholikeren som forsøker å holde seg på rett kjøl. En arbeidsgiver hvis sosiale tilbud kun innebærer fredagspils og fuktige julebord tar ikke ansvar for en inkluderende arbeidsplass.

 • Skader skjer oftere i fylla

  Når du drikker blir du mer impulsiv, risikovillig og tenker mindre på konsekvenser. Samtidig blir koordinasjonen og balansen dårligere. Plasserer du flere slike mennesker i samme rom øker risikoen for skader.

 • Alkohol øker sykdomsrisikoen

  Et høyt alkoholkonsum øker risikoen for høyt blodtrykk, hjerneslag og utviklingen av demens. Alkoholinntak øker i tillegg risikoen for enkelte kreftformer hos henholdsvis kvinner og menn, og risikoen øker for hvert glass du drikker. Så før du smeller til og tenker å belønne de ansatte med sju bonger hver på julebordet, husk at du da gjør dem en bjørnetjeneste.

 • Alkohol øker sykefravær og reduserer effektiviteten

  Alkoholbruk står bak fravær og ineffektivitet på arbeidsplassen som tilsvarer enorme summer hvert år. Det betyr at selv om du vet med sikkerhet at ingen av dine ansatte har et alkoholproblem, selv om du regner med at alle ansatte elsker lønningspilsen, og selv om du mener ansatte får ta ansvar for sin egen sykdom- og skaderisiko – så er det fortsatt grunn til å gjøre noe med alkoholkulturen på jobben.

  Er du klar til å gjøre en endring? Se vår veileder for å skaffe dere alkoholpolicy på arbeidsplassen.

Hvor går grensen?

Det å tilbringe tid sammen med kolleger utenfor jobb har en positiv effekt på samholdet. Det kan likevel være lurt for både arbeidsgivere og ansatte å tenke over hvordan drikking kan ha en negativ innvirkning på bedriftens omdømme og effektivitet. Bruk av alkohol kan også virke ekskluderende på de som ikke drikker. Derfor kan det være nyttig å ta en prat om hvordan dere vil ha det med alkohol på arbeidsplassen, og nedfelle noen regler for hva som er greit og hva som ikke er det. Vår veileder for alkoholpolicy kan være et godt sted å starte.

Kilder 

[Alkohol og arbeidsliv:
En undersøkelse blant norske arbeidstakere] Inger Synnøve Moan
Torleif Halkjelsvik (2016)

Relaterte saker