Dette spørsmålet bør du unngå på julebordet

Unngå å still spørsmål om hvorfor andre ikke drikker. Å forebygge drikkepress kan faktisk være det beste bidraget til en hyggelig kveld.

En gruppe mennesker står ved siden av et juletre og skåler

Julebordsesongen har tradisjonelt sett vært preget av høy alkoholføring. I disse dager avvikles julebord med kolleger og venner landet rundt. Generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski, oppfordrer arbeidsgivere og ansatte til å sørge for at julebordet blir hyggelig for alle.

– For mange går det helt fint å stå imot når det oppstår drikkepress i jobbsammenheng. Men mange undervurderer hvor mye forventningen om at «alle» skal drikke alkohol på julebordet har å si. Det kan være svært vanskelig å stå imot gruppepress når det oppstår i slike settinger, sier Kaski.

Ikke still spørsmål

Kaski mener noe av det viktigste man kan gjøre for å ikke bidra til drikkepress er å unngå å stille spørsmål.

– Selv om vi tilbringer mye tid sammen er det mye man ikke vet om sine kolleger. Det kan være veldig private årsaker til at en kollega ikke drikker. Spørsmål som «Hvorfor drikker ikke du?» eller andre spørsmål av samme art må vi derfor bare kvitte oss med. Ingen skal måtte føle at de må svare ut for sitt personlige valg, sier Kaski.

Arbeidsgivers ansvar

Kaski peker på at arbeidsgiver har et særskilt ansvar for å sørge for at alle har det bra på julebord. Hun oppfordrer derfor arbeidsgivere til å utvise nulltoleranse for drikkepress, og samtidig ikke tilrettelegge for fyllefest.

I en undersøkelse fra 2019 svarte 57% at de hadde vært på sosiale jobbarrangementer med fri bar (Av-og-til og Respons Analyse (2019) – Alkohol, inkludering og mangfold i arbeidslivet).

Bilde av Ragnhild Kaski

– Det er ikke nødvendigvis feil å servere litt alkohol i jobbsammenheng. Men ledere må være bevisst alkoholens negative konsekvenser og sørge for sosiale arrangementer som fungerer godt for alle ansatte. I det bildet hører ikke fri bar hjemme.

Relaterte saker