Norske ledere om «koronakontoret»

Arbeidslivet har vært hardt preget av koronapandemien. Vi har snakket med 300 ledere om hvordan hjemmekontor og pandemi har påvirket helsen vår, arbeidsmiljøet og alkoholforbruket.

I en undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Av-og-til, kommer det frem at den nye arbeidshverdagen påvirker livene våre i stor grad, ifølge norske ledere. De er bekymret for sine ansatte, og synes det er krevende å være leder på hjemmekontor.

– Ledere har ofte god oversikt over hva som rører seg i organisasjonen, og hvordan de ansatte påvirkes av endringer i arbeidshverdagen. Vi ville høre deres tanker om hvordan arbeidslivet, og de ansatte påvirkes av pandemien, sier Randi Hagen Eriksrud, generalsekretær i Av-og-til.

Har du jobbet på hjemmekontor under pandemien?

Dette har andre svart

79%

Ja, omtrent bare hjemmekontor

11%

Ja, noe

11%

Nei, det har jeg ikke

Bekymret for helsen

Blant spørsmålene lederne i undersøkelsen ble stilt, var i hvilken grad de trodde hjemmekontor gikk utover de ansattes fysiske og psykiske helse. Resultatene viser tydelig at ledere er bekymret.

  • 5 av 10 ledere tror hjemmekontor påvirker de ansattes psykiske helse negativt
  • 3 av 10 ledere tror hjemmekontor påvirker de ansattes fysiske helse negativt

– Det er høye tall, sier Eriksrud i Av-og-til.

Hun er også bekymret for hva dette betyr for den enkelte.

– Vi vet godt at alkohol og psykisk helse er nært knyttet, og at de forsterker hverandre. Vanskelige livssituasjoner øker risikoen for at et problematisk forhold til alkohol kan utvikle seg. Koronapandemien og det spesielle livet mange av oss lever nå, med hjemmekontor og lite sosial kontakt, er en risikofaktor for at noen vil utvikle alkoholproblemer.

Endrede alkoholvaner

Nettopp alkohol og de ansattes drikking var også tema i undersøkelsen blant ledere. Der kom det også frem at 1 av 4 ledere tror ansatte drikker mer alkohol i ukedagene, som følge av hjemmekontor.

– Arbeidshverdagen vår er veldig annerledes, der vi sitter i joggebuksa på Teams. Det krever ledere som opprettholder rutiner og dialog med sine ansatte, sier Eriksrud i Av-og-til.

Sosialt fravær

Pandemien har ikke bare gitt individet selv uforutsigbare og utrygge rammer – vi har også fått begrenset mulighet til å omgås med hverandre. Det gjelder også på arbeidsplassen, noe undersøkelsen viser tydelig.

  • Nær halvparten av alle nordmenn forteller at ingen av de sosiale arrangementene som tidligere ble gjennomført fysisk, har blitt erstattet av digitale arrangementer
  • 8 av 10 ledere savner å møte sine ansatte fysisk under hjemmekontor
  • 4 av 10 ledere sier at arbeidsmiljøet har blitt påvirket negativt under korona

For alkoholkonsumet vårt, kan det være problematisk. Nettopp vårt sosiale rammeverk, og rammeverket som arbeidsplassen utgjør, er viktige hindere på veien mot avhengighet.  

–  Det at vi må stå opp, kjøre til jobb og treffe kollegaer gjør at vi skjerper oss, og det holder forbruket nede. Vi er bekymret for konsekvensen av at dette ikke lenger står på gjørelisten.  

Ledelse: Viktig, men vanskelig

I tillegg til rammeverk og gjøremål, er ledere en viktig brikke i å oppdage og bidra i håndteringen av avhengighet. Nå som ledere ikke lenger treffer sine ansatte, bortsett fra over telefon og kamera – er denne muligheten også svekket. 6 av 10 ledere oppgir også at det er vanskeligere å være leder under hjemmekontor.

– Ledelse har aldri vært viktigere, og samtidig vanskeligere. Vi vil oppfordre ledere til å være til stede for sine ansatte. Følge dem opp, og forsøke å holde på de rutinene man kan – nettopp fordi fraværet av rutiner er en utfordring for de ansatte, avslutter Eriksrud.

Relaterte saker