Alkohol på hjemmekontoret

Hjemmekontoret kan bidra til dårligere helse og gjøre det vanskeligere å håndtere alkoholproblemer.

Et glass med øl ved siden av en laptop

Da samfunnet var stengt ned og koronapandemien herjet som verst endret vi våre vaner. Vi møtte færre folk, vi handlet mer mat på nett og vi satt mer på hjemmekontor. Selv om vi på samfunnsnivå ikke drakk mer, hadde pandemien store konsekvenser for drikkemønsteret vårt. Dette skyldes at vi hadde mindre sosiale kontakt, både privat og via jobb.

Polariserte drikkevaner under sosial nedstegning

Under pandemien var det noen som drakk mindre alkohol enn de gjorde før, og noen som drakk mer. Disse hadde ulike kjennetegn som skilte dem fra hverandre. Vi kan si at nordmenn sine drikkevaner ble mer polarisert. ① En del av de som drakk lite fra før av, drakk enda mindre, og en del av de som drakk mye, drakk enda mer.

Generelt sett er det et større alkoholforbruk blant de som har høyere utdannelse, og under koronapandemien var det særlig blant disse alkoholkonsumet økte. Mer alkohol blant høyt utdannede kan ha sammenheng med at disse var mer på hjemmekontor enn andre. ②

Dette mønsteret så vi ikke bare i Norge. ③ Det totale alkoholkonsumet var stabilt i svært mange land under koronapandemien, men hvordan befolkningen drakk endret seg. Omtrent ¼ drakk mindre og ¼ drakk mer. Hvor utsatt befolkningen var for sosial nedstegning var et forhold som kjennetegnet endring i bruken av alkohol. Ble man sittende mye på hjemmekontor ga det økte muligheter for drikking.

Det var altså flere som balanserte ordinære arbeidsoppgaver hjemme med litt rødvin i glasset, noe som ikke ville vært mulig om man var fysisk på kontoret. På den andre siden var det flere som mistet sine sosiale arenaer for drikking, noe som førte til et lavere konsum.

Mann sitter foran laptop på kjøkkenet. Han er på hjemmekontor og drikker alkohol fra et vinglass.

Drikker mer på hjemmekontoret

Selv om hjemmekontor for alvor ble aktualisert under koronapandemien, er det ikke et nytt fenomen. Med inntoget av mobilen og den bærbare pc’n i arbeidslivet ble det mulig for mange å ta med jobben hjem. Hjemme er alkoholen mer tilgjengelig, og økt tilgjengelighet har en tendens til å øke forbruket.

En studie fra før pandemien med data fra perioden 2014-2019 viser at det ikke bare er på grunn av koronapandemien at noen drikker mer på hjemmekontoret. ④ Folk som jobbet hjemme to dager i uka eller mer hadde større sjanse for å drikke minst sju enheter i uka.

Fordi studien bruker spørreskjema fra før koronapandemien kan man utelukke at et økt bruk av alkohol hadde noe med pandemien å gjøre – det skyltes f.eks. ikke bekymringer eller angst for korona – fordi funnene viser til en «normal arbeidssituasjon».

Vi vet altså at hjemmekontor har bidratt til økt alkoholbruk både før pandemien og underveis i den sosiale nedstegning, men hva med nå som samfunnet er åpnet opp igjen?

Hvorfor drikker man mer på hjemmekontoret?

En forklaring er at personer som drikker mye – og som ønsker å drikke mer – jobber hjemme for å skjule sitt alkoholforbruk. En annen forklaring er at å jobbe hjemme senker terskelen for å drikke alkohol fordi det er mer tilgjengelig. Felles for disse forklaringene er man ikke blir sett fysisk av sine sjefer og kolleger – det er vanskeligere å oppdage tegn på alkoholrus – og at hjemmekontoret gjør det mulig å drikke uten å bli møtt med arbeidsrelaterte eller sosiale sanksjoner. ④

Arbeidsplassen gir sosial støtte og rammer

En annen viktig forklaring er at arbeidsplassen kan gi sosial støtte fordi man snakker sammen og deler opplevelser med sine kollegaer. Når man mister denne sosiale støtten kan det hende at man velger å håndtere problemene sine på andre måter, f.eks. ved å drikke alkohol. God mental helse er derfor viktig i denne problemstillingen, og noe både kolleger og arbeidsgiver bør være bevisst på. ⑦

Generelt i livet bestemmer rutinene i hverdagen hva vi gjør, og typisk for alkoholvanene våre er at faste ansvarsoppgaver gjør det mindre aktuelt å drikke alkohol. Et eksempel er at hvis du skal kjøre til jobben eller levere i barnehagen tidlig neste dag, må du drikke mindre og gå til sengs kvelden før. Det å drikke alkohol signaliserer at vi har fri, nå slapper vi av, nå er vi ikke lenger på jobb.

Dersom en har begynt å drikke mer og kanskje har tiltagende alkoholproblemer så gir jobben i seg selv rammer, fordi det å møte opp på jobb bidrar til å holde alkoholinntaket nede. Både rammer og krav er viktig for komme ut av alkoholproblemer. Dette forklarer også at mange unge med alkoholproblemer kommer seg ut av dette når de blir voksne og får seg jobb.

Råd til hjemmekontoret

Har arbeidsplassen din retningslinjer for alkoholbruk? Husk at slike retningslinjer også gjelder på hjemmekontoret. Hvis din arbeidsplass ikke har retningslinjer for bruk av alkohol kan du lese mer om det under.

Kilder 

① Bramness J.G, Bye E.K, Moan I.S., Rossow I. (2021) Alcohol Use during the COVID-19 Pandemic: Self-Reported Changes and Motives for Change, European Addiction Research. Lenke (åpnes i ny fane): https://www.karger.com/Article/Abstract/515102 

② Forskning.no – Dette var de som drakk mer under pandemien (lenke åpnes i ny fane) – Lesedato: 23.01.23

③ Samuel F. Acuff m.fl. (2022) Changes in alcohol use during COVID-19 and associations with contextual and individual difference variables: A systematic review and meta-analysis. Psychology of Addictive Behaviors. Lenke (åpnes i ny fane): https://doi.org/10.1037/adb0000796

④ Birkeland Nilsen, M., Christensen, J.O., Knardah, S. (2021) Working at home and alcohol use, Addictive Behaviors Reports. Lenke (åpnes i ny fane): https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352853221000407

⑤ Adressa.no – Mest hjemmekontor = mest helseplager (lenke åpnes i ny fane) – Lesedato: 23.01.23

⑥ NRK.no – Hjemmekontor kan forverre alkoholproblem (lenke åpnes i ny fane) – Lesedato: 23.01.23

⑦ Forskning.no – De som jobbet hjemmefra noen dager i uka, drakk mer alkohol (lenke åpnes i ny fane) – Lesedato: 23.01.23

⑧ AKAN.no – Hvordan følge opp ansatte på hjemmekontor /avstandsledelse (lenke åpnes i ny fane) – Lesedato: 23.01.23

Relaterte saker