Arbeidsgiver – du har et helseansvar

Alkohol har en negativ innvirkning på helsa. Derfor burde du som arbeidsgiver bry deg.

Hver femte drikkeanledning skjer i jobbrelaterte anledninger. Som arbeidstaker blir man tilbudt alkohol på julebord, sommerfest, seminarer, konferanser, hytteturer og fredagspils. Ofte er den påspandert. Og vi er jo litt sånn skrudd sammen – får vi noe påspandert, så drikker vi.

Samtidig vet vi i dag at alkoholkonsum er noe som virker negativt inn på helsa vår. Det øker risikoen for å utvikle flere av alvorlige folkehelesykdommer. Forskere peker på at sykdommer som har sammenheng med hvordan vi lever våre liv vil dominere sykdomsbildet fremover. Blant sykdommene som vil øke er kreftsykdom, hjerte- og karsykdom, demens og diabetes.

Øker kreftrisikoen

Kreftforskningen har kommet langt, og redder i dag mange liv. Men det er fortsatt nær 11 000 som dør av kreftsykdom i året. Minst et av tre krefttilfeller har en sammenheng med hvordan vi lever våre liv. Alkoholinntak øker risikoen for kreft i munnhule, svelg, spiserør, strupe, bryst, tykktarm og endetarm, og forskerne har ikke funnet noen sikker nedre grense for hvor få glass som skal til for en negativ innvirkning.

Påvirker hjertet

Hjerte- og karsykdom er en vanlig dødsårsak over hele verden. Paradoksalt nok kunne de fleste tilfellene vært forebygget. Hjerte- og karsykdom har en sterk sammenheng med hvordan vi lever våre liv, deriblant hvor mye alkohol vi drikker. Alkoholinntak øker nemlig blodtrykket, og selv så lite som 1-2 glass per dag øker risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom.

Øker demensrisikoen

Demens er en av våre raskest voksende sykdommer. Mye skyldes at demens er en alderssykdom, og at vi nå lever lenger enn tidligere. Men demensrisikoen påvirkes også av alkoholinntaket. Derfor kan ønsket om en god og bevisst alderdom være nok en grunn til å kutte ned på alkoholflyten.

Kompliserer livet med diabetes

I underkant av 250 000 har påvist diabetessykdom i Norge i dag. Livet med diabetes krever mange tilpasninger og god planlegging. For dem er alkohol en kompliserende faktor som gjør det vanskeligere å holde blodsukkernivået stabilt. Derfor oppleves ikke alltid de påspanderte drinkene på jobbfesten som den belønningen den noen ganger er tenkt som.

Alkoholinntak har en negativ innvirkning på helsa vår. Og i mange tilfeller reduseres risikoen for hvert glass du kutter. Både du og dine ansatte har alt å vinne på å bruke alkovett, i stedet for å maksimere antall bonger på jobbarrangementer.

Relaterte saker