Hva kan du gjøre om kollegaen din drikker?

Om du oppdager at kollegaen din har et alkoholproblem bør du si ifra.

Bilde av en dame på kontoret til sjefen

Vi forstår at det er vanskelig å vite hva du bør gjøre. Bryter du lojaliteten til kollegaen din ved å si ifra? Bryter du lojaliteten til arbeidsplassen om du holder tyst? Og hvordan skal du gå fram for å hjelpe? Vi har samlet noen råd til deg som aner uråd.

Vær en venn

Mange som sliter med alkohol gjør det for å glemme eller for å døyve vanskelige følelser, når det de kanskje heller kunne trengt var noen å snakke med. Ser du en kollega som sliter kan det derfor være lurt å være den som strekker ut en hånd. Spør hvordan det går, og følg opp avvikende svar. Kanskje kan personen åpne seg opp for deg, og fortelle om at han eller hun har et problem. Da kan dere snakke sammen om veien videre. Vær en samtalepartner og lytt til det han eller hun har å si, men ikke vær anklagende.

Unngå bjørnetjenester

En kollega som drikker vil kunne få problemer med å følge opp ansvarsområdene sine på jobben. Mange føler behov for å dekke for kollegaen ved å gjøre deler av hans eller hennes arbeid eller finne på unnskyldninger når vedkommende er sent ute eller ikke dukker opp. Ikke gjør det. Selv om det føles brutalt å la kollegaen i stikken vil det å dekke over problemene, kun legge til rette for at han eller hun kan fortsette drikkingen.

Vær en motvekt

Selv om kollegaen din sliter, betyr ikke det nødvendigvis at vedkommende vil eller bør trekke seg helt ut av sitt sosiale liv. Heller ikke på jobben. Tvert imot kan det være godt å ha en distraksjon fra det vanskelige. Samtidig innebærer mange sosiale sammenkomster alkoholservering, noe som kan være vanskelig. Derfor bør gode kolleger legge opp til sosialt samvær uten alkohol. Dette kan være en god anledning til å være litt kreativ og endelig opprette bedriftsfotballslaget eller kinoklubben dere har tenkt på lenge. Og til å være en skikkelig god kollega.

Si ifra!

Involver arbeidsgiver. Arbeidsgiver har et annet forhold til den ansatte enn deg og kan lettere ta de nødvendige samtalene, uten å ødelegge relasjoner. De fleste arbeidsgivere har også en slags HR-funksjon med personer som er kurset i å håndtere vanskelige situasjoner på arbeidsplassen. Det kan være et viktig steg for kollegaen din på veien mot å bli kvitt alkoholproblemet.

Relaterte saker