Når stenger ølsalget på lørdag – og andre fakta om åpningstider for alkohol

Når stenger ølsalget på lørdag? Alkoholsalg i Norge reguleres av alkoholloven, og det er viktige tidspunkter å huske på for å kjøpe alkohol. Denne artikkelen gir en oversikt over ulike åpningstidene for salg av alkohol, i tillegg til interessante fakta om hvorfor reglene er som de er i Norge.

Mann strekker ut en hånd mot en boks for å handle i butikken

I Norge er det klare regler for alkoholsalg, både i butikker og på Vinmonopolet. Øl, vin og sprit med en alkoholprosent over 2,5 % må selges innenfor bestemte tidsrom og er ikke tillatt på søndager og helligdager. Salget reguleres av alkoholloven og lokale forskrifter.

Norsk alkoholpolitikk har som mål å redusere alkoholforbruket og de negative helsekonsekvensene ved å gjøre alkohol mindre tilgjengelig og dyrere. Denne artikkelen gir en oversikt over gjeldende åpningstider og forklarer prinsippene bak Norges reguleringer av alkoholsalg.

Ølsalg i butikk

I Norge er det tydelige regler for salg av alkohol, inkludert øl, som er regulert både av alkoholloven (Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v.) og lokale forskrifter.

Åpningstider for ølsalg i butikk

 • Mandag-fredag: Åpningstider for ølsalg på hverdager er vanligvis fra kl. 09.00 til kl. 20.00. Den enkelte kommune har mulighet til å innskrenke salgstiden på hverdager mellom kl. 08.00 og kl. 20.00 – men det kan ikke selges tidligere eller senere.
 • Lørdag: Ølsalget stenges senest kl. 18.00.
 • Dagen før helligdag: Ølsalg må avsluttes senest kl. 18.00. Noen kommuner stenger ølsalget kl. 15.00.
 • Søndag og helligdager, 1. mai og 17. mai: Ølsalg er ikke tillatt.

Alkoholsalg på Vinmonopolet

Vinmonopolet har strengere åpningstider siden de selger alle typer alkoholholdige drikker, inkludert vin, sprit og sterkøl (øl med alkoholinnhold over 4,7 %).

Åpningstider for Vinmonopolet

 • Mandag-fredag: Åpent fra kl. 10.00 til kl. 18.00.
 • Lørdag: Åpent fra kl. 10.00 til kl. 16.00.
 • Dagen før helligdag: Vinmonopolet stenger kl. 15.00.
 • Søndag og helligdager: Stengt.

Det kan være avvik i åpningstidene til enkelte butikker, så det anbefales å sjekke ditt lokale Vinmonopol for å være sikker. Du kan også besøke Vinmonopolet sine nettsider.

Norsk alkoholpolitikk = Redusert tilgjengelighet for bedre folkehelse

Norsk alkoholpolitikk er utformet for å redusere alkoholforbruket og de negative helsekonsekvensene knyttet av å drikke alkohol. En av hovedstrategien til myndighetene er å begrense tilgjengeligheten av alkohol gjennom regulering av salgstidene. Sammen med pris, er dette regnet som de mest effektive tiltakene for å dempe alkoholbruket i befolkningen, og redusere den negative effekten alkohol har på folkehelsa.

Prinsipper bak norsk alkoholpolitikk

 • Redusert tilgjengelighet

  Alkoholloven begrenser salgstidene for alkohol for å redusere tilgjengeligheten. Begrensede åpningstider bidrar til et lavere konsum fordi tidsrommet man får kjøpt alkohol er mindre. Da forebygger man spontane kjøp av alkohol på kveldstid og man må i større glad planlegge innkjøpene.

 • Pris

  Norge har relativt høye alkoholavgifter, dvs. skatt på alkohol. Høye priser på alkoholholdige drikker bidrar til å redusere forbruket ved å gjøre alkohol mindre økonomisk tilgjengelig. Dette er et effektivt virkemiddel. Imidlertid viser også undersøkelser at alkoholomsetningen ikke nødvendigvis blir redusert i nedgangstider eller under inflasjon. Alkohol er en luksus mange unner seg selv om det er dyrt.

 • Aldersgrenser

  Strenge aldersgrenser for kjøp og konsum av alkohol beskytter unge mennesker. For øl og vin er aldersgrensen 18 år, mens den for brennevin er 20 år. Dette utsetter alkoholdebuten og reduserer risikoen for alkoholrelaterte problemer senere i livet.

  Alt du trenger å vite om aldersgrenser og alkohol.

 • Reklameforbud

  Totalforbudet mot alkoholreklame hindrer markedsføring mot sårbare grupper, spesielt unge. Dette kan bidra til å redusere sosial aksept for alkoholbruk og minsker det strukturelle drikkepresset.

  Av-og-til skrev i 2023 en rapport kalt «Reklameforbud mot alkohol i sosiale medier».

 • Kontroll og sanksjoner

  Strenge skjenkekontroller og sanksjoner mot ulovlig salg og markedsføring av alkohol sikrer etterlevelse av lovene. Dette inkluderer både bøter og inndragning av salgsbevillinger for butikker og uteliv som bryter alkoholloven.

Effekt på folkehelsen

Disse tiltakene har flere positive effekter på folkehelsen i Norge. Alkoholrelaterte skader blir redusert. Med lavere tilgjengelighet og høyere priser vil det på befolkningsnivå blir færre tilfeller av alkoholforgiftning, fallskader, vold og trafikkulykker. Selv om man ikke merker effekten av dette på individnivå, vet vi at foreksempel volden i et samfunn øker når alkoholkonsumet øker.

Helsen vil også generelt blir forbedret med tanke på den grunnleggende skaden kroppen vår tar av å få tilført alkohol i kroppen. Redusert alkoholforbruk er forbundet med lavere risiko for en rekke sykdommer. Alkohol øker risikoen for over 200 sykdommer, inkluder levercirrhose, demens, kreft og hjerte- og karsykdommer.

Som samfunn har et lavt alkoholkonsum også påvirkning på vårt sosiale liv og familieliv. Et lavere alkoholforbruk fører til færre sosiale problemer, som familievold og omsorgssvikt. Barn som vokser opp i hjem uten alkoholmisbruk har bedre forutsetninger for en sunn oppvekst.

Relaterte saker