90.000 barn har foreldre som sliter med alkohol

Nesten 1 av 10 barn vokser opp med en mor eller far som har hatt et alkoholproblem i løpet av det siste året, viser anslag fra Folkehelseinstituttet.

Liten gutt ser usikkert foran seg.

Forsidebilde: Lars Olav Dybvig

Mange faktorer kan spille inn når man skal beregne hvor mange barn som opplever foreldres drikking som problematisk. Hvor går egentlig grensen for at man har et alkoholproblem? Hvor mange sliter med alkohol? Og hvor mange barn har de som sliter med alkohol?  

Det er mange usikkerhetsmomenter og det finnes anslag mellom 50.000 og 230.000 barn. Derfor forsøkte Folkehelseinstituttet i 2011 å gjøre en oppsummering av forskningen som finnes på feltet, og finne et kvalifisert anslag. Det er denne rapporten som per i dag har de nyeste og mest oppdaterte tallene. 

Flere opplever problematisk alkoholbruk i løpet av oppveksten

Hvordan kom man frem til disse tallene? Anslaget har man kommet fram til gjennom å sammenstille en rekke ulike studier og statistikker.  

Tallene fra Folkehelseinstituttet inkluderer kun barn som har opplevd at minst en av foreldrene har misbrukt alkohol i løpet av det siste året. Det betyr at om man heller ville se på andelen barn som opplever foreldres alkoholmisbruk gjennom hele oppveksten, så ville anslaget trolig vært høyere. 

Relaterte saker