Alt du trenger å vite om aldersgrense for alkohol

I Norge kan man kjøpe alkohol fra man er 18 år gammel. Drikkevarer som har alkoholprosent over 22 må man være over 20 år for å kjøpe. 

En tenåringsjente sitter og tenker

Vi har aldersgrenser for å beskytte unge mot skadevirkningene av alkohol. I Norge er det ikke lov å selge, servere eller gi alkohol til noen som er under 18 år. Dette gjelder alle typer alkohol: Også drikke med lavere alkoholprosent, som lettøl.  

20 års aldergrense på de sterkeste drikkevarene

I praksis er det alkoholprosenten – altså hvor mange prosent ren alkohol det er i drikkevaren – som avgjør hvor gammel du må være for å kjøpe: 

  • Drikkevarer med opp til 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 18 år. Dette kan for eksempel være øl, lettøl, rusbrus eller vin.  
  • Drikkevarer med mer enn 22 prosent alkohol skal ikke selges, serveres eller utleveres til personer under 20 år. Dette er brennevin.  

Alkoholprosenten oppgis som prosent av volumet i flaska. For eksempel kan det stå «12 % vol» på en flaske. Det betyr at 12 prosent av innholdet i flaska er ren etanol, altså alkohol.  

De samme aldersgrensene gjelder uansett hvor du kjøper alkohol, enten det er på matbutikken, Vinmonopolet, på en restaurant, nattklubb eller i en bar. Utesteder og nattklubber har som regel egne aldersgrenser for å komme inn. Disse kan skille seg fra aldersgrensen for å kjøpe alkohol på det aktuelle stedet. 

Ulovlig å gi alkohol til mindreårige

Aldersgrensene for alkohol er bestemt i alkohollovens paragraf 1 til 5.

Det er straffbart å gi eller selge alkohol til personer som ikke har lov til å kjøpe drikken, den som «langer» alkohol vil kunne bli straffet. Strafferammen for dette er inntil seks måneder fengsel eller bot. Normalt vil man risikere en bot om man gir alkohol til personer som ikke har lov til å drikke den.  

«Langing» kan også bety en «prikk» på rullebladet. Dette kan få kjedelige konsekvenser senere i livet. For eksempel kan man risikere å bli nektet innreise til land som USA og Australia, og man kan miste muligheten til å gjennomføre enkelte studier. 

Husk at om du kjøper alkohol til mindreårige er du også medansvarlig for det som eventuelt kan skje etterpå. Alkoholbruk blant mindreårige kan føre til ubehagelige situasjoner, vold, uønsket seksuell oppmerksomhet og i ytterste konsekvens ulykker og død.  

Det er også viktig å merke seg at man alltid bærer ansvaret for det man gjør, selv om man har drukket alkohol. Enten du har under eller over lovlig alder for å kjøpe alkohol, kan du med andre ord bli straffet for ulovlige handlinger du gjør når du har drukket. 

Derfor har vi aldersgrenser

Vi har aldersgrensene rundt alkohol for å beskytte ungdommer mot skader. Studier viser at hjernen utvikles helt fram til man er i 25-årsalderen, og alkohol kan påvirke denne utviklingen. Lav debutalder for drikking henger sammen med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i voksen alder.  

Det å drikke alkohol gjør også ungdommer mer utsatt for farer, ulykker og overgrep fordi man vurderer risiko dårligere når man er full. Man kan også miste hemninger og gjøre ting man kan angre på. Fulle ungdommer er rett og slett svært sårbare. 

Aldersgrenser i andre land

De fleste land i Europa har aldersgrenser som er ganske like de norske. I Sverige er aldersgrensen 18 år for å kjøpe alkohol i butikker og på restauranter. Alkohol under 2,25 prosent kan man kjøpe uansett alder. For å kjøpe alkohol på Systembolaget (som tilsvarer Vinmonopolet), må man være 20 år gammel. 

I Danmark må man være over 16 år for å kunne kjøpe alkohol opp til 16,5 alkoholprosent. Her er aldersgrensen 18 år for drikker med 16,5 prosent alkohol eller høyere. Man må være 18 år eller eldre for å få servert alkohol på restauranter, barer eller lignende.  

I noen land er også aldergrensene strengere enn i Norge. Det er viktig å huske på at selv om man er gammel nok til å kjøpe alkohol i et annet land, er det ikke lov å ta med drikke hjem til Norge som man selv ikke er gammel nok til å kjøpe i Norge.  

Relaterte saker