Slik påvirkes barn av foreldrenes drikking

Omtrent 90.000 norske barn vokser opp med foreldre som misbruker alkohol. I tillegg opplever langt flere barn at foreldre drikker for mye innimellom. Hvordan påvirkes barn egentlig av dette?

Portrettbilde av liten jente som ser skeptisk inn i kamera.

Barn av foreldre med alkoholproblemer opplever oftere vanskelige livshendelser og følelsesmessige påkjenninger. Men også enkelthendelser med for mye alkohol får konsekvenser for barna og deres eget alkoholbruk①.

Risikofaktorer ved vanlig beruselse

Risikofylt rusmiddelbruk blant ungdom er vanligere blant unge som har sett foreldrene sine beruset på alkohol. Det er ikke bare den intensive, problematiske alkoholbruken hos foreldrene som fører til dette, forskning viser også at barn som har opplevd mer «vanlig» beruselse hos foreldrene utviklet et risikofylt drikkemønster②③.

Gjør det noe å se foreldrene sine beruset engang iblant?

Blant barna som har sett foreldrene beruset mange ganger, så forskerne en sterkere sammenheng med ungdommens eget rusbruk, enn de som har opplevd dette noen få ganger. Men også de som kun har sett foreldrene fulle noen få ganger, har større tilbøyelighet for å få et risikofylt bruk enn de som ikke har sett foreldrene beruset i det hele tatt.

jente med fletter ser inn i kamera. Hun har på seg rosa skjorte.
Fakta: Hva er risikofylt alkoholbruk? 

Store norske leksikon skriver at risikofylt alkoholbruk er en betegnelse for alkoholbruk som kan øke risikoen for en rekke fysiske, psykiske, sosiale og økonomiske problemer, inkludert skadelig alkoholbruk og avhengighet.

Risikoen for problemer og skader øker med forbruket, men det er ikke et skarpt skille mellom bruk, risikopreget bruk og skadelig bruk av alkohol når det gjelder mengde alkohol som inntas.

Kilde: Risikopreget alkoholbruk – Store norske leksikon

Hvor mye er egentlig greit?

Hvert år spør Ipsos, på vegne av Av-og-til, mellom 500 og 1000 barn hvordan de opplever voksnes alkoholbruk. Her svarer de aller fleste barna at det er greit at de voksne drikker 0, 1 eller 2 glass når de er sammen med barn.

Det er ingen automatikk i hvordan barn reagerer på voksnes alkoholbruk og om erfaringene vil prege dem senere i livet. Det er mange faktorer som spiller inn som kan forsterke eller øke risikoen for at barn blir påvirket av foreldrenes drikking. Barnet som er berørt kan oppdage at de voksne forandrer seg lenge før den voksne innser eller definerer sin alkoholdrikking som et problem.

Kilder 

Alle lenker åpnes i ny fane.

1. Haugland, Siri Håvås, m.fl. (2021) Associations between parental alcohol problems in childhood and adversities during childhood and later adulthood: a cross-sectional study of 28047 adults from the general population. Subst Abuse Treat Prev Policy 16, 47 . Lenke til artikkelen.

2. Haugland, Siri Håvås; Holmen, Turid Lingaas; Krokstad, Steinar; Sund, Erik Reidar; Bratberg, Grete Helen (2015). Intergenerational Hazardous Alcohol Use and Area Factors: The HUNT Study, Norway. Substance Use & Misuse. ISSN: 1082-6084. 50 (14). s 1753 – 1764. Lenke til artikkelen.

3. Haugland, Siri Håvås, m.fl. (2012) Er risikofylt rusmiddelbruk vanligere blant ungdom som har sett foreldrene beruset? Tidsskr Nor Legeforen 132 : 410-3. Lenke til artikkelen.

4. McGovern R. m. f. (2020). The Association Between Adverse Child Health, Psychological, Educational and Social Outcomes, and Nondependent Parental Substance: A Rapid Evidence Assessment. Trauma Violence Abuse. Jul;21(3):470-483. Lenke til artikkelen.

5. Nordlie, Egil (2003). Alkoholmisbruk – hvilke konsekvenser har det for familiemedlemmene? Tidsskr Nor Lægeforen 2003, 123 : 52-4. Lenke til artikkelen.

6. Torvik FA, Rognmo K. Barn av foreldre med psykiske lidelser eller alkoholmisbruk: omfang og konsekvenser. Folkehelseinstituttet, rapport 2011:4. Lenke til rapporten.

7. Gjør det egentlig noe å se foreldrene fulle en gang i blant? Siri Håvås Hagland, 2019.

Relaterte saker