Hva er drikkepress, og hvordan motstå det?

Drikkepress kan være både synlig og skjult, men uansett form er det noe de fleste av oss har kjent på. Fra nære venner som spør om du skal ha en øl, til samfunnets uskrevne regler som sier at det er «normalt» å drikke på fest. Men hvordan står man imot presset?

Gutt ser smilende på sin venn som er uklar i forgrunnen

Drikkepress er situasjoner der man føler seg presset til å drikke alkohol på grunn av andre sine forventninger til deg. Dette presset kan komme fra jevnaldrende, venner, familie, kolleger eller samfunnet generelt.

Forskjellen på direkte og indirekte drikkepress

Noen ganger er drikkepresset personlig, aktivt og synlig. Da får man gjerne spørsmål som, «skal du ha en øl?», eller «hvorfor drikker du ikke?». Mange synes det er ubehagelig å si nei eller begrunne hvorfor man ikke drikker. I slike tilfeller er det et direkte drikkepress.

Direkte drikkepress kommer ofte fra nære relasjoner og folk som vil ha det hyggelig med deg.

Drikkepresset trenger ikke være en bevisst handling fra andre. Det kan vise seg som en subtil påvirkning der det er forventet, og lagt til rette for, at man skal drikke alkohol – gjerne uten aktuelle alkoholfrie alternativer. Da er det ingen som trenger å spørre deg om du skal drikke alkohol, men du kan likevel føle presset fordi det er forventet eller «normal» oppførsel. Dette kaller vi indirekte drikkepress.

Indirekte drikkepress er knyttet til alkoholkulturen i samfunnet og refererer til kulturelle normer som kan fremme alkoholkonsum. Da er ikke drikkepresset noe som blir påført fra andre, men heller en del av usagte forventninger rundt et arrangement der det drikkes alkohol. Indirekte drikkepress består av alt fra mediafremstillinger av alkohol, til kulturelle skikker og forventninger.

Hvor mange føler drikkepress? 

Det er vanskelig å måle en subjektiv opplevelse, men det finnes noen rapporter som forsøker å vise omfanget. I en undersøkelse gjort av Ipsos for Blå Kors i 2023 oppgis det at 81 % av befolkningen over 18 år opplever drikkepress. De fleste opplever at drikkepresset, eller forventningen om å drikke alkohol, kommer på fest. Man kan derfor anta at de fleste på en eller annen måte har følt på drikkepress.

Hvordan motstå drikkepress?

For å motstå drikkepress er det viktig å være trygg på egne valg og grenser, samtidig som det kan være nyttig å være klar over både direkte og indirekte påvirkning. Da kan det være enklere å se hvordan andres oppførsel eller arrangementets opplegg påvirker dine valg. Her er noen nyttige strategier:

Hvorfor er det drikkepress

Drikkepress oppstår på grunn av en sammensatt blanding av kulturelle, sosiale og organisasjonelle faktorer. Fra sosiale normer og gruppepress, til arbeidskultur og mediepåvirkning – det er mange elementer som bidrar til at folk kan føle seg presset til å drikke alkohol.

Kulturelle faktorer

I mange ulike kulturer er alkohol en normalisert del av sosiale sammenkomster. Særlig i Norge er alkoholbruk sosialt akseptert på mange arenaer. Dette henger sammen med de tradisjonene som er forankret i kulturen knyttet til for eksempel feiringer og ritualer. Film, serier og mediebildet ellers kan bidra til å fremstille alkohol som en nødvendig del av en vellykket fest eller sosial sammenkomst.

Sosiale faktorer

Drikkepress kan oppstå fordi man ikke vil skille seg ut i gruppa. Å drikke viser tilhørighet, og det kan fremstå som et gruppepress man påfører seg selv, eller som man blir påført av andre. Hvis du er den som drikker lite eller ikke drikker i en setting der andre blir fulle, kan de som er fulle føle at du «overvåker» dem. De kan bli ukomfortable fordi de vet at du vil huske alt som skjer. Samtidig kan du, som er edru, føle deg utenfor eller isolert. Det er fordi de som drikker oppfører seg annerledes, og du kan føle at du ikke er en del av «gjengen» lenger. Begge deler medfører drikkepress.  Bruk av alkohol, og det å mestre beruselsen, kan være et tegn på modenhet, sosial kompetanse – eller at man er en artig person.

Organisasjonelle faktorer

Både i arbeidslivet og ved noen studiesteder kan det være forventning om å delta på alkoholrelaterte sosiale aktiviteter. Drikkepresset kan være utilsiktet, men oppstå fordi det lokale opplegget ikke er tilpasset noe annet enn alkohol. Det kan f.eks. være lite fristende alkoholfrie alternativer, eller gratis bonger som man bruker på alkohol.

Alt dette henger selvsagt sammen og påvirker hverandre slik at drikkepresset oppstår. Dessuten vil psykologiske faktorer kunne gjøre en person mer mottagelig for drikkepress. For eksempel, hvis en person allerede føler seg usikker i sosiale situasjoner, kan personen være mer tilbøyelig til å gi etter for drikkepress i et forsøk på å passe inn eller føle seg mer komfortabel. I slike tilfeller fungerer de psykologiske faktorene mer som forsterkere av det eksterne presset, snarere enn som den primære årsaken til drikkepress.

 

Har du selv kjent på et drikkepress?


Hvis du er over 18 år er du i samme båt som over 80 % av befolkningen. De fleste opplever at drikkepresset, eller forventningen om å drikke alkohol, kommer på fest.


Flott at du ikke har kjent på drikkepresset selv. Kanskje du påfører andre drikkepress? Les videre for å tips til hvordan du kan unngå dette.


Slik unngår du å påføre andre drikkepress

Det er ikke alltid man tenker over at man utfører drikkepress mot andre. Men det er lurt å være bevisst på hva man inviterer til, hva man spør om og hvilke ord som blir brukt når det kommer til hva andre har i glasset.

Det betyr ikke at man skal fjerne alkoholen fra festen, men det handler om å legge til rette for sosiale lag, uten at alkohol er hovedfokuset. Forventer du at alle som kommer på festen skal drikke alkohol?

Om du ønsker å være en god venn, er det en idé å tenke over hva som skal til for å ikke være med på å skape drikkepress. Gå foran som et godt forbilde, og gjør det enklere for andre å drikke litt mindre. Og ikke bli skuffet, dersom noen ikke ønsker å drikke akkurat i kveld.

Ta med deg disse rådene:

 

Relaterte saker