Trafikkaksjoner

Alle politidistrikter og UP-distrikter er velkomne til å samarbeide med AV-OG-TIL om trafikkaksjoner. AV-OG-TIL har utarbeidet materiell (flyer og drops) i samarbeid med Politidirektoratet, spesielt tilpasset ruskontrolluker. Vi sender det ut gratis til politienheter som vil ha. Bestillingsskjema kommer opp på denne siden i god tid før ruskontrollukene.

Media er vår viktigste kanal ut til publikum for å skape oppmerksomhet rundt rus og trafikksikkerhet. AV-OG-TIL vil jobbe med saker for riks-, region- og lokalpressen. Politienhetene må gjerne ta kontakt med oss om dere ønsker samarbeid eller assistanse i forbindelse med presseutspill. Vi kan bidra med diverse bakgrunnsinformasjon om trafikk og alkohol.

For spørsmål kontakt Silje Kristin Noer Johansen på 909 43 338 eller silje@avogtil.no.