Trafikkaksjoner

Alle politidistrikter og UP-distrikter er velkomne til å samarbeide med AV-OG-TIL om trafikkaksjoner. AV-OG-TIL har utarbeidet materiell (flyer og drops) i samarbeid med Politidirektoratet, og sender det ut gratis til politienheter som vil ha. Se bestillingsskjema nederst på siden.

Media er vår viktigste kanal ut til publikum for å skape oppmerksomhet rundt rus og trafikksikkerhet. AV-OG-TIL vil jobbe med saker for riks-, region- og lokalpressen. Politienhetene må gjerne ta kontakt med oss om dere ønsker samarbeid eller assistanse i forbindelse med presseutspill. Vi kan bidra med diverse bakgrunnsinformasjon om trafikk og alkohol.

For spørsmål kontakt Silje Kristin Noer Johansen på 909 43 338 eller silje@avogtil.no.

Her kan du bestille materiell

  • F.eks. Øst pd Sørum lensmannskontor, eller UP-distrikt 01 Follo politistasjon.
  • Vi bruker dør til dør-tjeneste, materiellet leveres på dagtid.
  • A5-format med trykk på begge sider. Angi hvor mange esker dere vil ha (små enheter kan angi en halv eske - skriv 0,5).
  • A5-format med trykk på begge sider. Angi hvor mange esker dere vil ha (små enheter kan angi en halv eske - skriv 0,5).
  • Angi hvor mange poser dere vil ha. Hvis bestillinger overskrider antall kilo drops vi har tilgjengelig vil vi fordele slik at alle enheter får, men da kanskje noe mindre enn ønsket.
    Røde isskraper med politiets logo og AV-OG-TILs logo. Hvis bestillinger overskrider antall skraper vi har tilgjengelig vil vi fordele slik at alle enheter får, men da kanskje noen færre enn ønsket.
  • Takk for at dere bidrar, det gjør en forskjell.