Regler for elsparkesykler

I 2022 ble det innført en rekke nye regler for bruk av elsparkesykkel. Hva kan du om den nye promillegrensen og de andre nye reglene?

En moderne kledd kvinne med hvite og rød, en brun skinnsekk og beige frakk sitter på en benk, mens en fot hviler på en elsparkesykkel, hvor nye regler for elsparkesykkel har blitt innført.

Våren og sommeren 2019 begynte flere aktører med utleie av elektriske sparkesykler i flere norske byer. Siden den gang har kjøretøyet tatt landet med storm.

Store konsekvenser

Den store utbredelsen av elsparkesykler har imidlertid også hatt en bakside, og samferdselsministeren uttalte at det har vært «et uakseptabelt høyt antall skader» forbundet med elsparkesyklene. Ikke minst knyttet til ruspåvirket kjøring.

Som følge av det høye antallet ulykker ble det besluttet å innføre nye regler for elsparkesykkel. I januar 2022 kom de første reglene, og 15. juni ble elsparkesykler omdefinert fra sykkel til motorvogn.

– Kjører du elsparkesykkel med promille utgjør du en risiko for deg selv og andre. Nå gjelder samme promillegrense for elsparkesykler som for bil, nemlig 0,2. Dersom du blir stoppet med 0,5 i promille risikerer du å miste billappen. Om du ikke har lappen, kan du risikere å få utsettelse, sier generalsekretær i Av-og-til, Ragnhild Kaski.

Promille kan sitte i kroppen lengre enn du tror. Sjekk om du har promille med promillekalkulatoren her!

Promillegrense på 0,2

Den nye promillegrensen er den samme som for bil og andre motorvogner – nemlig 0,2. Det er de samme regler og straffer som gjelder for kjøring i ruspåvirket tilstand med elsparkesykkel som andre motorvogner. Her ser du hva som kan skje dersom du blir stoppet på elsparkesykkel med promille i blodet.

Tap av førerrett

Du vil kunne tape førerretten til bil (du mister førerkortet for en periode). Dette gjelder over 0,5 i promille, men kan også gjelde lavere promille dersom det foreligger skjerpende omstendigheter som dårlig sikt, vanskelige kjøreforhold, fartsovertredelser eller uaktsomme forbikjøringer. Du mister også førerkortet mellom 0,2-0,5 i promille dersom du har førerkort på prøve. Med over 1,2 i promille vil du kunne miste førerrett mellom 6 måneder og 5 år.

Fengsel og bot

Dersom du har mellom 0,5-1,2 promille får du i utgangspunktet kun betinget fengsel. Med promille over 1,2 vil det som regel medføre ubetinget fengsel. Du vil få bot ved promille over 0,2.

Hindrer deg i utdannelse, jobb og innreise til USA

Fyllekjøring vil stå på politiattesten din, og vil kunne hindre deg i noen typer utdannelser eller yrker som krever plettfri vandel. Skulle du ønske å reise til for eksempel USA, kan politiattesten din hindre deg i å få reise inn i landet.

Telefonforbud

Dersom du bruker telefon ulovlig på elsparkesykkel vil det medføre et tilbud om forenklet forelegg på 7450 kroner, og tre prikker. Dersom man er 18-19 år og har førerkortet på prøve, vil det medføre dobbel belastning av prikker.

Aldersgrenser

Regelen er at du må være 12 år for å føre elsparkesykkel, og barn under 15 år er påbudt å bruke hjelm.

Parkering av elsparkesykkelen

Du kan parkere på gang- og sykkelvei, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til hinder eller ulempe for andre. Det betyr at den ikke skal være i veien for de som sykler eller går. Dersom dette ikke er oppfylt, eller du parkerer elsparkesykkelen på et sted hvor skilt sier at parkering er forbudt, kan du få et gebyr på 900 kroner.

Krav til ansvarsforsikring

Elsparkesykkel blir omfattet av bilansvarsloven og må ha ansvarsforsikring enten den er privateid eller eid av utleiefirmaer. Dersom du ikke har forsikring kan du bli staffet med bøter, og skulle du forårsake skade kan både eier og bruker risikere å bli holdt ansvarlige – og i verste fall kan dette bli betydelige millionkrav, advarer Samferdselsdepartementet. Ansvarsforsikring for private gjelder fra 1. januar 2023.

Relaterte saker