Alt du må vite om promillegrensen

Å kjøre bil mens du er påvirket av alkohol kan ha store konsekvenser. Beruselsen svekker dine sanser og reaksjonsevne. Promillegrensene i Norge skal regulerer hvor mye alkohol du har lov til å drikke før du kjører. Les mer om promillegrensene i trafikken her.

Bilde tatt ut av vinduet på en bil hvor man ser sidespeilet. Utenfor ser man grønne trær, og et svakt sollys - og ut fra bildet kan det virke som om bilen kjører relativt fort.

Ikke så lenge etter at man har drukket alkohol vil de fleste av oss kjenne at alkohol påvirker kroppen vår. Alkoholen blir tatt opp i blodet, og man kan måle om man har promille.

Ved 1 i promille er det beregnet at det er ett gram alkohol per liter blod i kroppen. Allerede med 0,2 i promille opplever man dårligere syn og svakere evne til å fokusere.

Vi har promillegrenser for å sikre trygghet i trafikken, på båt og på skip.

Det er ikke bare ulovlig å kjøre med promille, men også å forsøke å kjøre i promille. Det kan altså være nok at du starter opp bilen eller båten.

Slik straffes promillekjøring

Hvis du kjører bil når du er påvirket av alkohol, vil du som hovedregel alltid kunne miste førerretten for en periode. Ved gjentagende eller spesielt alvorlige tilfeller kan man også risikere å miste førerretten for alltid.

Promillekjøring straffes også med bøter, og nivået baseres på sjåførens månedslønn. Normalt vil denne straffen være på mellom 1 og 1,5 brutto månedslønner. Derfor kan boten for promillekjøring bli høy, om inntekten din er høy.

Man risikerer også ubetinget eller betinget fengsel om man kjører med promille. Man vil også bære erstatningsansvar for eventuelle skader som skjer under promillekjøringen.

Fakta om promillekjøring: 
 • Selv om de aller fleste er klart imot promillekjøring, viser anslag at det hver dag gjennomføres 14 000 kjøreturer med alkoholpåvirket sjåfør på norske veier.
 • En sjåfør med lav promille (0,2 – 0,5) har dobbelt så høy risiko for skade som en edru sjåfør. Med promille over 1,5 er risikoen 65 ganger så høy.
 • I femårsperioden 2013 til 2017 ble i snitt 138 personer drept i trafikken hvert år. De siste årene har tallet på trafikkdrepte gått nedover. 74 prosent av de drepte i femårsperioden 2013-2017 var menn.
 • Omtrent hver femte dødsulykke på norske veier i 2017 var rusrelaterte. Det har de siste årene vært en stor økning i andre rusmidler enn alkohol. Alkohol er imidlertid fortsatt en stor utfordring i trafikken.
 • De aller fleste i Norge er klart imot promillekjøring. 97 – 99 prosent sier så i meningsmålinger Ipsos har gjort for Av-og-til de siste årene.
 • I 2017 ble 9.352 personer anmeldt for ruskjøring i Norge, ifølge tall fra Politiet. Det er i gjennomsnitt 25 anmeldelser om dagen.

Er det lov å sitte på med en promillesjåfør?

Å sitte på med en person som har drukket alkohol innebærer høy risiko for ulykke. I utgangspunktet blir man ikke bli dømt for å «medvirke» til brudd på vegtrafikkloven i Norge. Du kan imidlertid risikere å få mindre eller ingen utbetaling om du som passasjer skulle bli skadet i en ulykke. Dette er fordi du utsetter deg for stor risiko ved å sitte på med en promillefører.

Man risikerer imidlertid straff om man eier eller har ansvar for en bil, og lar en beruset person kjøre bilen. Dette vil normalt straffes med bøter og førerkortbeslag, men du kan også risikere fengsel på inntil ett år.

Er det lov å drikke som passasjer?

I utgangspunktet er det ikke ulovlig å være beruset passasjer eller å ha med passasjerer i bilen som har drukket. Det er likevel viktig at det alltid er ro i bilen, så sjåføren kan konsentrere seg om trafikken. Alle sjåfører plikter å være «aktpågivende og varsom», ifølge vegtrafikklovens paragraf 3. Om fulle passasjerer forstyrrer kan det bidra til at sjåføren ikke har den nødvendige konsentrasjonen.

Når man øvelseskjører blir både den som øvelseskjører og den som sitter på i passasjerforsetet regnet som sjåfører. Her kan altså begge straffes dersom en eller begge har drukket alkohol.

Hva med promille på sykkel?

Det finnes ingen bestemt promillegrense for sykkel eller elsykkel, tilsvarende den som finnes for bil, båt og skip. Ifølge paragraf 21 i vegtrafikkloven er det ikke tillatt å «å føre kjøretøy når han er i en slik tilstand at han ikke kan anses skikket til å kjøre på en trygg måte». Man må altså vurdere når man har kontroll og kan sykle sikkert.

Man kan bli stoppet av politiet og straffet dersom man sykler med promille, dersom man ikke opptrer trygt. Det blir opp til politiet å vurdere om du er skikket til å sykle, og man kan også risikere å miste førerkortet for bil. Promille vil likevel normalt ikke være avgjørende alene. Om man skulle ende i en ulykke, risikerer man også å miste eller få mindre i en eventuell erstatning fra forsikringsselskapet.

Husk også på at du kan risikere egen og andres sikkerhet om du sykler med promille, og du kan bli straffeforfulgt for skader du begår selv om du har drukket. Tall fra 2014 viser at 10 prosent av dem som oppsøkte skadelegevakta i Oslo med sykkelskader var påvirket av alkohol eller annen rus i skadesituasjonen.

Straff for promillekjøring i utlandet

Hvis du bryter trafikkreglene når du kjører bil i utlandet, kan man miste førerretten i det landet der lovbruddet er begått, men vanligvis vil man ikke miste den i Norge.

Men: Promillekjøring i utlandet kan få store konsekvenser, også når man kommer hjem fra utlandet. Kjører du med promille i utlandet, så risikerer du også å miste retten til å føre bil hjemme.

Lokalt politi vil normalt melde videre om promillekjøringen til norsk politi,  som har myndighet til, innen seks måneder, å frata også førerretten i Norge, selv om lovbruddet er begått i utlandet.

Promillegrensene i utlandet

I andre land kan andre regler for promillekjøring gjelde. Det er likevel verdt å merke seg at reaksjons- og konsentrasjonsevnen din blir svekket allerede ved lave nivåer av promille. Derfor risikerer du både ditt og andres liv om du drikker alkohol før du kjører bil – enten det skjer i utlandet eller i Norge.

Merk også at flere land har skjerpede promillegrenser for kommersielle førere, eller for personer som nylig har fått førerkort. Noen land har også egne grenser for promillenivået i blodet og ved utånding. Her viser vi kun de normale promillegrensene i noen utvalgte land:

 • Australia: Varierer i ulike stater og for ulike personer mellom 0,0 ‰ og 0,5 ‰
 • Brasil: 0,0 ‰
 • Danmark: 0,5 ‰
 • England: 80 mg alkohol per 100 ml blod (tilsvarer omtrent 0,8 ‰)
 • Finland: 0,5 ‰
 • Frankrike: 0,5 ‰
 • Hellas: 0,5 ‰
 • Italia: 0,5 ‰
 • Kina: 0,2 ‰
 • Kenya: 0,8 ‰
 • Kroatia: 0,5 ‰
 • Kypros: 0,5 ‰
 • Nederland: 0,5 ‰
 • Portugal: 0,5 ‰
 • Russland: 0,35 ‰
 • Spania: 0,5 ‰
 • Sverige: 0,2 ‰
 • Thailand: 0,5 ‰
 • Tyskland: 0,5 ‰
 • USA: Varierer i ulike stater mellom 0,5 ‰ og 0,8 ‰

Relaterte saker