Slik er sammenhengen mellom alkohol og diabetes

Alkoholinntak påvirker kun i sjeldne tilfeller risikoen for å utvikle diabetes, og i så fall diabetes type 2. Derimot vil kombinasjonen insulin, visse typer blodsukkersenkende tabletter og alkohol stille spesielle krav til personen som allerede har sykdommen.

Ung mann som drikker vann fra en flaske i fint vær.

Når vi drikker flytter alkoholen seg over i blodstrømmen uten å bli nedbrutt i magesekken – den brytes nemlig ned i leveren. Ettersom de fleste alkoholholdige drikker inneholder en del karbohydrater, vil det bidra til en blodsukkerøkning, noe som hemmer kroppens egenproduksjon av sukker de første timene etter at du har drukket. For personer med diabetes kan dette skape trøbbel.

Fakta om diabetes 
  • Diabetes er en sykdom som skyldes mangel på insulin eller manglende virkning av kroppens insulin.
  • Det finnes mange ulike typer diabetes, og diabetes type 1 og diabetes type 2 er de vanligste formene.
  • Fellesnevneren for diabetessykdom er at blodsukkeret svinger slik at man selv må regulere det.
  • I underkant av 250.000 har påvist diabetes i Norge i dag. Rundt 28.000 av disse har diabetes type 1, mens rundt 220.000 har diabetes type 2.
  • Diabetes behandles ved å senke blodsukkeret ved hjelp av livsstilsendringer, antidiabetika eller ved å tilføre insulin.

Liknende symptomer

Bruker du insulin eller tabletter av typen sulfonylurea så vil alkoholinntak føre til lavt blodsukker noen få timer etter at vi har drukket, og så lenge som 8-12 timer etter alkoholinntak. Har du diabetes type 2 og ikke bruker noe av disse medisinene så vil ikke blodsukkeret ditt bli farlig lavt.

Når personen med diabetes drikker blir det også vanskeligere å gjenkjenne symptomene på lavt blodsukker, både fordi han ikke lenger er like følsom for hvordan kroppen endrer seg, og fordi symptomene på lavt blodsukker og alkoholpåvirkning likner.

Mange med diabetes type 1 kan faktisk feilaktig bli vurdert som beruset, mens de i virkeligheten har lavt blodsukker. Liknende symptomer inkluderer sløvhet og manglende konsentrasjon, i tillegg til søvnighet, forvirring, talevansker og kvalme.

Relaterte saker