Promillegrense for båt

I Norge har vi to distinkte promillegrenser for båt. For båter under 15 meter er den maksimale promillen 0,8. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2. Men hva betyr dette egentlig for deg som båtfører?

Tau fra en båt kveilet sammen på bryggekanten

Forståelse av promillegrenser for båt

Promillekjøring i båt, eller føring av annet sjøgående fartøy, innebærer å kjøre eller styre en båt mens man er påvirket av alkohol. Dette betyr at alkoholkonsentrasjonen i blodet overstiger de tillatte grensene.

Båt: 0,8 ‰

Dette er grensen for førere av motordrevne fritidsbåter og småbåter under 15 meters lengde, samt for førere av seilbåt som er lenger enn 4,5 meter.

Skip: 0,2 ‰

Dette er grensen for dem som skal føre skip med lengde over 15 meter, og for dem som har ansvaret for en oppgave som er av vesentlig betydning for sikkerheten til sjøs, for eksempel losen.

Det er viktig å merke seg at dersom du forårsaker en ulykke og er synlig beruset, kan du bli straffeforfulgt, selv om du fører en type fartøy som ikke er omfattet av promillegrensen.

Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven) 

§ 32.Generell skikkethet

Ingen som på grunn av sin tilstand må anses uskikket til det, må føre eller forsøke å føre en småbåt. Dette gjelder uansett om tilstanden skyldes påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel, sykdom, tretthet eller andre omstendigheter.

§ 33.Alkoholpåvirkning av småbåtfører

Under påvirkning av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel må ingen føre eller forsøke å føre en småbåt som har:

  1. motor som fremdriftsmiddel,
  2. seil som fremdriftsmiddel og en største lengde på 4,5 meter eller mer, eller
  3. brukes til passasjertransport i næring.

Føreren av en småbåt som nevnt i første ledd regnes alltid som påvirket når han eller hun:

  1. har en alkoholkonsentrasjon i blodet som er større enn 0,8 promille eller en alkoholmengde i kroppen som kan føre til så stor alkoholkonsentrasjon i blodet, eller
  2. har en større alkoholkonsentrasjon i utåndingsluft enn 0,4 milligram per liter luft.

Villfarelse med hensyn til alkoholkonsentrasjonens størrelse fritar ikke for straff.

En båtfører som forstår eller må forstå at det kan bli politietterforskning på grunn av føringen, må ikke nyte alkohol eller ta annet berusende eller bedøvende middel i de første seks timene etter at føringen er avsluttet. Dette forbudet gjelder likevel ikke etter at blodprøve eller utåndingsprøve er tatt, eller politiet har avgjort at slik prøve ikke skal tas.

Om bord på småbåter som brukes til passasjertransport i næring, gjelder bestemmelsen her også for andre som utfører eller forsøker å utføre tjeneste som er av vesentlig betydning for sikkerheten til sjøs. Sjøloven § 144 har regler om pliktmessig avhold om bord på slike båter.

Kilde: Lovdata – Lov om fritids- og småbåter (småbåtloven)

Viktigheten av å opprettholde lav promille når man kjører båt

Det er promillegrense for båtkjøring i Norge fordi selv lav promille har en negativ virkning på egenskaper du trenger for å føre båt. Alkohol påvirker din evne til å oppfatte situasjoner og reagere raskt. Det kan være helt avgjørende når man må ta raske avgjørelser, for eksempel å bedømme når det er nødvendig å sakke ned farten eller svinge unna en fare. I tillegg påvirker alkoholinntak din balanse og koordinasjon, noe som øker sannsynligheten for fall over bord.

Det er sterkt frarådet å kjøre båt om du er påvirket av alkohol. Ved hjelp av Av-og-til sin promillekalkulator kan du legge inn hvor mye alkohol du har drukket og få en vurdering på hvordan promillen har påvirket kroppen.

Ta promillekalkulatoren her!

Risikoen for varmetap

Dersom du er beruset og faller i vannet, vil du ha en økt risiko for å drukne sammenlignet med om du hadde vært edru. Selv små mengder alkohol kan gi en følelse av at kroppen er varmere enn den egentlig er. Dette skjer fordi blodkarene i huden utvider seg, noe som gir huden større gjennomstrømning av blod. Resultatet er at varmetapet til omgivelsene blir større, og hvis du er omgitt av vann, vil varmetapet skje raskere enn om du er omgitt av luft. Dette fører til at kroppstemperaturen synker raskere i vannet enn i en båt eller på et svaberg, noe som øker sjansene for at det kan gå galt.

Promillegrenser i utlandet

Mange benytter sommeren til å ta båten med på lengre turer ut over landegrensene. Da er det viktig å huske på at promillegrensene varierer mellom ulike land. Her er promillegrensene til sjøs i våre nærmeste naboland:

Undervurdert risiko

Nordmenns alkoholforbruk øker i visse perioder, deriblant om sommeren. Det er en utbredt holdning at man skal kose seg og slappe av, og at dette går hånd i hånd med å ha fri fra forpliktelser, også på båt. Både reell og opplevd risiko ved å kjøre båt har lenge blitt sterkt undervurdert. Men husk, en båt er en kraftig maskin på lik linje med en bil, og det krever et klart hode. Ulykker forekommer over hele landet, og ofte der mange tror de er trygge, som innaskjærs eller ved kai. I snitt har hver femte som omkommer på sjøen promille, og det er store mørketall. Derfor bør båtfører være edru bak roret.

 

Relaterte saker