Hvordan bli en trygg klubb?

Et godt klubbmiljø starter i klubbens ledelse og trenerapparat. Her legges grunnlaget for klubbens kultur og medlemmenes trivsel, og det er her ansvaret for å ta viktige diskusjoner må ligge. Hva kan klubben gjøre?

Det er viktig at klubben har et gjennomtenkt forhold til alkohol. Hvordan vil vi ha det hos oss? Her finner du noen gode råd.

Ta diskusjonen

Hvordan vil vi ha det? Hvilke verdier og holdninger ønsker vi å overføre til utøverne? Hvilke gråsoner finnes i klubben vår? Her er noen eksempler på situasjoner hvor det kan oppstå problemer som følge av alkoholbruk:

 • Utøvere på tur
 • Trenere og ledere på tur
 • Foresatte eller voksenpersoner som reiser med klubben
 • Ledere som representanter for klubben
 • Fester og andre sosiale arrangementer i klubbens regi
 • Festing blant utøvere over 18 år som påvirker prestasjonen

Lag retningslinjer

For å unngå kjedelige episoder er det nyttig å ha klare retningslinjer som alle er enige om. Hvis noen bryter retningslinjene er det nyttig å ha blitt enige om hvilke konsekvenser det skal få. Det er viktig å være tydelige og unngå forskjellsbehandling. Ved tilfeller som ikke er omtalt i retningslinjene, anbefaler vi å løse problemet gjennom dialog fremfor sanksjonering.

Forankre retningslinjene

La retningslinjene være en del av klubbens sportsplan eller klubbhåndbok. De må være forankret i styret og blant trenere og andre med nøkkelroller. Trenere og ledere er forbilder og bør opptre som det i all klubbregi.

 • Diskuter temaet og konsekvenser ved brudd på retningslinjene med trenere og ledere i forkant av reiser.
 • Alkoholbruk tas opp på møter med utøverne minst én gang hvert år. Her gjennomgås klubbens og gruppens retningslinjer. Forklar hvorfor dette er viktig, og hvilke sanksjoner man har. For eldre utøvere kan det også være nyttig å snakke om hvordan alkoholbruk påvirker idrettsprestasjoner.
 • Informer om og diskuter klubbens retningslinjer på møter med foresatte. Man kan prate om grunnlaget og retningslinjene og om hvordan de blir håndhevet i praksis. Særlig vekt bør ligge på foresatte som er med på treningsleirer, stevner og lignende.
 • Synliggjør retningslinjene på klubbens nettsider og del de ut til nye medlemmer og deres foresatte.
 • Meld deg på Av-og-tils nyhetsbrev om idrett her.
 • Ta en årlig gjennomgang og eventuell oppdatering av retningslinjene.

Å lage retningslinjer er lett – eksamen står i hverdagen

Her finner dere nyttige hjelpemidler for å diskutere hvilke retningslinjer dere ønsker å innføre om alkoholbruk og hvordan dere kan involvere og informere alle i klubben.

Lykke til!

Relaterte saker

Slutter i idretten på grunn av prestasjonsjag

Ungdom trenger noen som heier

Sondre Bulie: En oppmerksom voksen kan bety uendelig mye