Derfor har Utleira IL klare retningslinjer for alkohol

For Utleira IL er trygghet og idrettsglede for barn og ungdom under trening, kamper og cup høyest prioritet. Alkohol skaper utrygghet. Daglig leder er ikke i tvil om at retningslinjer for alkohol har vært et viktig skritt i å gjøre klubben tryggere.

Kvinne fra Utleira IL løper med soloppgang i bakgrunnen

Foto: Utleira IL

Pål Wahl er tydelig i sin sak om retningslinjer for alkohol i idrettslaget. Fra sin rolle som daglig leder for Utleira IL ser han at det beskytter barn og ungdom, og hindrer uheldige situasjoner i klubben. I tillegg har det åpnet opp for viktige samtaler mellom foreldre om alkoholbruk, noe som styrker klubbens holdningsskapende arbeid.

Her deler han klubbens strategier, suksesser og utfordringer, og tilbyr innsikt som kan inspirere andre idrettslag som ønsker å håndtere alkoholbruk på en ansvarlig måte.

Hvordan gikk dere frem for å innføre retningslinjer for alkohol i Utleira IL?

Alkohol og rus er en problemstilling som vi har erkjent at vi må ta på alvor. Vi ønsker å ha gode verdier som vi lever etter i klubbhverdagen, men også på tur og på fest – når det er noe ekstra som skjer. Derfor var det viktig for oss å lage retningslinjer som beskytter barn og ungdom og hindrer uheldige situasjoner for dem.

Å ha retningslinjer for alkohol ble foreslått i sportsstyret til Utleira IL, der lederne i ulike sportslige avdelinger og hovedstyret møtes. Retningslinjene ble utarbeidet i samråd med alle idrettene – alle var enig – det er viktig. Også har vi jobbet med å få lagene til å gå gjennom hva som er greit. Når de har gjort en innsats med å sette seg inn i retningslinjene på forhånd blir de mer bevisst på egne handlinger.

Hovedstyret har også vedtatt at Utleirahallen er alkoholfri sone. Det betyr at vi ikke lenger leier ut lokaler til selskaper der det nytes alkohol. Dette for å unngå uheldige hendelser med søl og lukt som kan være i hallen i morgentimene dagen etter, når hallen åpnes for idrettsaktiviter.

Bilde av Pål Wahl daglig leder for utleira il

Hvordan jobber dere med alkohol i klubben i dag?

Arbeidet med alkohol ligger til grunn i klubbens drift, men vi har et særlig trykk på å snakke om det i klubben og på foreldremøter før reiser. Det er ofte da de største utfordringene oppstår.

Når det kommer til håndheving av regler for alkohol, møter vi utfordringer knyttet til foreldre som teknisk sett ikke er klubbmedlemmer. Vår tilnærming er å betrakte foreldregruppen på en cup som en del av idrettslaget, fordi de er med på grunn av barnas aktiviteter. Vi har ikke konsekvenser for foreldre som overtrer alkoholreglene; dette håndteres internt i foreldregruppa. Selv om vi ønsker at foreldre skal være gode forbilder, kan vi ikke alltid sikre dette. Derfor tilbyr klubben et klart definert verdigrunnlag som oppmuntrer til ansvarsfull oppførsel overfor barn og ungdom.

Vår tilnærming er å betrakte foreldregruppen på en cup som en del av idrettslaget, fordi de er med på grunn av barnas aktiviteter.

Vi står også overfor situasjoner innad i klubben som utfordrer retningslinjene for alkohol. Vi har på flere lag, både spillere under 18 år og spillere over 18 år. Om et av disse lagene skal feire en stor triumf, er det viktig at man har snakket om dette med alkohol på forhånd. Gruppen selv finner ut hvordan de løser dette, men de kan ikke sette mindreårige i en uheldig situasjon med bruk av rusmidler. Man må tørre å ta standpunkt til hva som skjer om vi vinner på bortebane mot Barcelona, i UEFA Futsal Champions League, med en spiller under 18 år i troppen. Har de lov til å feire med alkohol sammen, eller ikke? Klubbens konklusjon er at gruppen ikke kan feire med alkohol så lenge det er mindreårige med.

Slike utfordrende situasjoner er viktige å diskutere fordi de skaper bevissthet rundt både de konkrete reglene og klubbens verdigrunnlag. Selv om det vil være tilfeller hvor folk tråkker over linja, gir diskusjon og bevisstgjøring oss holdepunkter for hvordan vi kan håndtere det.

Hvilke reaksjoner opplever dere fra klubben, ansatte, trenere, foreldre og spillere?

Bare engasjement og gode reaksjoner! Men problemstillingen rundt alkohol er vanskelig fordi flertallet som ytrer seg er positive og engasjerte til problemstillinger rundt alkohol i utgangspunktet. De som mener retningslinjer ikke er viktig, er mindre engasjerte og unngår deltakelse i diskusjonen.

For å engasjere alle må man ta det opp på foreldremøte som en del av planlegginga før eksempelvis en reise. Da kan man presentere klubbens retningslinjer: Så lenge man er sammen med laget er man en del av gruppa og må holde seg unna alkohol. Gjør klubben dette på forhånd vil kanskje foreldre på laget si fra om det skjer noe. Det blir en indrejustis fra første flaske åpnes. Så kan vi ta det opp i klubben senere.

Har det oppstått negative hendelser knyttet til alkohol etter at dere innførte retningslinjene?

Det har hendt at foreldre tøyer grensene. Men vi hadde et tilfelle for noen år siden da tre gutter stakk fra Norway Cup og ut på byen i Oslo. De ble sendt rett hjem! Klubben fikk noen reaksjoner fra foreldrene, men da vi viste til reglementet – som alle var enige om i forkant – skjønte de hvorfor med en gang. Når man har snakka om det på forhånd er det lettere å ta opp.

Anbefaler du andre klubber å ha retningslinjer for alkohol?

Ja! Retningslinjer bidrar til å underbygge klubbens verdigrunnlag og skape et trygt miljø for alle – fra barn til voksne. Alkohol og idrett hører ikke sammen. Og dette er ikke noe vi pådytter medlemmene; ønsket om en alkoholfri idrett kommer faktisk fra gruppen selv.

Relaterte saker