Hvor mange glass tåler barnet ditt?

«God stemning» betyr ikke alltid det samme for barn og voksne. Hvis man drikker alkohol kan det være vanskelig å bedømme når det går fra trivelig til utrivelig for barna.

Kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? oppfordre voksne til å tenke  gjennom sitt alkoholbruk rundt barn og unge.

Målsetningen er å få voksne til å bruke alkovett rundt denne sårbare gruppen.

I forbindelse med ferier øker alkoholkonsumet betraktelig. Dette innebærer at mange barn og unge vil oppleve perioder som er preget av at de voksne drikker.

Barn er totalt avhengige av de voksne rundt seg og liker best når foreldrene oppfører seg som de pleier. Derfor kan det være skremmende når de som står dem nærmest plutselig endrer oppførsel. I motsetning til oss voksne kan ikke barna velge å forlate festen.

Vi retter ingen pekefinger, men ønsker å sette søkelys på barnas perspektiv i sammenhenger der det drikkes alkohol.

Fakta om barn og alkohol

  • Befolkningen viser stor støtte til at man bør være varsom med alkohol når man er sammen med barn og unge.
  • Kvinner drikker mindre sammen med barna enn menn.
  • De som er mest liberale til alkoholkonsum med barn finner man i stort sett i byer, og blant grupper med høy utdannelse og inntekt.
  • Et anslag fra Folkehelse instituttet viser at 90.000 barn her i landet har minst en forelder som har misbrukt alkohol siste 12 måneder. Det tilsvarer nesten hvert tiende barn.
  • Alkoholbruk bagatelliseres ofte. Mange som i voksen alder oppsøker hjelpeapparatet på grunn av problemer i oppveksten knyttet til foreldres alkoholbruk, har foreldre som aldri har søkt hjelp for drikkingen sin.

Bak kampanjen Hvor mange glass tåler barnet ditt? står Av-og-til og 19 andre organisasjoner som på ulike måter jobber med barn og oppvekst. Disse organisasjonene er: DNT – Edru Livsstil, Blå Kors, AEF (Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund), Barn av rusmisbrukere (BAR), IOGT Norge, Norsk barnelegeforening, Norges KFUK-KFUM, Familieklubbene i Norge, Junior- og barneorganisasjonen Juba, Utdanningsforbundet, Den norske kirke, Ja, det nytter, Den Ene, Røde Kors, Voksne for Barn, Rusfri Oppvekst, Blå Kors-tiltaket Jeg ser, Actis – Rusfeltets Samarbeidsorgan og Norsk Sykepleierforbund.

Relaterte saker

«Du får ikke denne sommeren tilbake – det gjør ikke barna våre heller»

Hvor mange barn har foreldre som sliter med alkohol?

– Ofte trenger vi ikke mer enn ett glass på deling