Hvorfor blir jeg sint når jeg drikker?

Å drikke alkohol kan føre til at vi oppfører oss på måter vi vanligvis ikke ville gjort, og noen blir sinte eller aggressive.

Et forvrengt bilde av en sint mann som skriker i en mørkt rom

Mange kjenner personen som drikker seg altfor full i sosiale lag. Kanskje er det deg? Spørsmålet, «hvorfor blir jeg sint når jeg drikker» er ofte ekstra aktuelt blant de som har et risikofylt alkoholkonsum. Rundt mye alkohol er det mye følelser. Det er ikke tilfeldig at det ofte oppstår dramatikk på fest eller på byen. Det er heller ikke tilfeldig at både voldsutøvere og voldsoffere ofte var alkoholpåvirket under voldshandlingen. Vi vet at alkohol påvirker hjernen vår på en måte som gjør at vi blir mindre i stand til å kontrollere våre impulser og følelser.

Hvorfor blir jeg sint når jeg drikker alkohol?

Å drikke alkohol kan føre til sinne og aggresjon på grunn av en reduksjon i oppmerksomhet eller tunnelsyn, mangel på hemninger, og samfunnets normer knyttet til handlinger under påvirkning av alkohol. Alkohol påvirker hjernen vår ved å svekke evnen til å kontrollere følelser og impulser, samt forsterke negative følelser. For å unngå å bli sint når man drikker, anbefales det å begrense inntaket, å ikke drikke på tom mage og drikke mye vann.

Les videre hvis du ønsker mer informasjon om sinne og alkohol.

Visste du at... 

På befolkningsnivå ser vi at antall voldshandlinger øker når alkoholkonsumet i et samfunn går opp, og minker når alkoholbruken går ned.

Kilde: FHI

Ville jeg blitt sint når jeg drikker alene?

Illustrasjon av drikkevarer og snakkebobler over med utropstegn

Aggresjon i forbindelse med alkohol oppstår sjelden mens man er alene, men man blir lettere provosert av andre.  Alkohol forsterker følelser som sinne og aggresjon, samt svekker evnen til å løse konflikter på en konstruktiv måte. Når man er alene er det ingen å krangle med, slik at man kanskje kjenner tydeligere på andre følelser som alkoholen forsterker. Sinne og aggresjon er bare en del av følelsesregisteret vårt. Men hvorfor blir jeg sint når jeg drikker?

Hemninger og normer

En tradisjonell forklaring på hvorfor jeg blir sint når jeg drikker er at man mister hemninger. Når man blir beruset på alkohol smøres sosial samhandling ved at man blir mindre selvbevisst og selvkritisk. Samtidig lar man følelsene komme lettere frem, man «gir etter» for sinne og aggresjon. En kan anta alkohol demper frykt og engstelse for mulige konsekvenser av aggresjon, og dermed lar vi oss bli sinte raskere enn hvis vi ikke hadde drukket.

En annen forklaring er at samfunnet «tillater» at man oppfører seg aggressivt når man drikker alkohol. Fylla kan være både en unnskyldning og en forklaring på oppførsel som egentlig ikke er akseptert. Kanskje vil en person som bruker verbal og fysisk vold skamme seg litt mindre i etterkant dersom vedkommende hadde drukket alkohol, sammenlignet med om det samme hadde skjedd helt edru. Dette handler om normer i samfunnet, som blant annet er bygd opp av årevis med populærkultur der den angrende synderen hadde drukket alkohol.

Både hemninger og normer kan gi en del av svaret på hvorfor jeg blir sint når jeg drikker. Men det er andre forklaringer som kanskje er enda viktigere.

Oppmerksomhet

Alkohol bidrar til at vi blir mindre oppmerksomme. Hva har oppmerksomhet med sinne å gjøre? Jo, man lar seg henge opp i enkelte detaljer – som provokasjoner fra andre – uten å se det større bildet. Man får et tunnelsyn som kan bidra til at det som ville fremstått som uviktig i en edru situasjon, fremstår som veldig viktig når man er beruset. At oppmerksomheten vår svekkes når vi drikker og fører til et tunnelsyn har blitt testet i eksperimenter som viser at personer som har drukket alkohol ble mer aggressive enn de som ikke drakk, når de ble provosert mens de løste en oppgave.

Visste du at... 

Risiko for vold er høyere blant de som drikker mye og er ofte beruset, men de utgjør ikke mesteparten av den alkoholrelatert volden. Over halvparten skyldes alkoholkonsumenter som ikke er i høyrisikogruppen, men som noen ganger drikker seg beruset og kan skade seg selv eller andre.

Kilde: FHI

Aggresjonen er der fra før av

Reduserte hemninger, samfunnets normer rundt alkohol og redusert oppmerksomhet er fortsatt bare en del av bildet. Det oppstår en rekke farmakologiske effekter i kroppen når du drikker alkohol, men alkoholen gjør deg ikke sint. Psykolog Fanny Duckert gir følgende forklaring på alkohol og sinne:

Illustrasjon av drikkevarer og snakkebobler over med utropstegn

«Når du drikker alkohol vil du få økt tilgang til ditt indre selv og hvordan du har det. Alkohol vil tendere til å forsterke ditt humør – hvis du er lykkelig, vil du bli mer ekstatisk, mens hvis du er i en annen stemning, vil du kanskje bli kranglete og urolig. Alkoholen senker dessuten terskelen for å slippe løs dine indre impulser.

Alkohol kan ikke skape noe som ikke allerede finnes inne i deg. De følelsene du viser når du har drukket kommer fra deg selv. Hvis du blir sint og aggressiv når du har drukket, kan det være et tegn på at du har et sinneproblem også når du er edru, som kommer til overflaten når du har fått alkohol innabords».

Kilder 

FHI.no – Alkohol og vold – Lesedato: 10.02.23

Drinkaware.co.uk – Alcohol and aggression – Lesedato: 10.02.23

Tidsskrift for Norsk psykologforening – Alkohol og aggresjon – Lesedato: 10.02.23

Relaterte saker