Livskriser og alkohol

Det er menneskelig å ha det vanskelig. Alkovett er å ikke fylle på med mer når det allerede er litt for mye.

Bilde av ei jente med hatt i sivet

En livskrise er noe de fleste opplever i løpet av livet. Livskriser knyttes til vanlige hendelser som man går gjennom, og som utvikler seg til å bli en for stor påkjenning for den som er i situasjonen. Det er ingen diagnose, men en kritisk situasjon for den som opplever det, og kan være så belastende at det også gir psykiske plager.

Vanlige hendelser kan bli livskriser

Det varierer fra person til person hvordan man går igjennom tøffe situasjoner og hvordan man opplever påkjenningen. Livskriser kan bli utløst av dramatiske hendelser som tilhører det vanlige livet. Noen går videre «som vanlig», andre får lettere eller kraftigere krisereaksjoner. Det kan være å flytte hjemmefra, begynne i ny jobb, gifte seg, få barn, oppleve at barna flytter hjemmefra, at en selv går av med pensjon, eller at man blir enke eller enkemann, eller at man mister noen man er glad i.

Livskriser henger gjerne sammen med en tapsfølelse og sorg, for eksempel sykdom hos en person som står deg nær, egen sykdom, samlivsbrudd, økonomiske utfordringer, tap av arbeid eller tap av anseelse. Slike overganger i livet kan bli overveldende, og medføre reaksjoner.

Basert på kilder innen faglitteraturen tar Av-og-til utgangspunkt i at en livskrise defineres som «Hendelser som vi må anse som en del av livets påkjenninger, men som på tidspunktet for påkjenningene forbigående overstiger vår mestringsevne

Hvordan oppleves en livskrise?

I en lettere krisesituasjon er det til å begynne med vanlig å bli urolig og engstelig. Man kan få søvnproblemer, vonde drømmer og fysiske plager som tretthet, hodepine og svimmelhet. Etter hvert som man tar inn over seg det som har skjedd, blir man gjerne mer preget av tristhet eller sorg.

I en sterkere krisesituasjon kan man oppleve sjokk, en følelse av uvirkelighet og apati, fortvilelse, angst, søvnforstyrrelser og isolasjon. Etter hvert som tiden går begynner man å avfinne seg med det som har hendt, og livet går gradvis videre.

I en slik krisesituasjon kan man også utvikle en psykisk plage eller psykisk lidelse. Svært mange kommer gjennom livskriser eller lettere psykiske problemer gjennom samtaler og støtte fra folk rundt seg.

Hvorfor ikke alkohol som løsning?

Å ty til alkohol når det butter imot, er en velkjent strategi. Men faren er tilstede for at man utvikler et drikkemønster som verken er godt for helsa eller vil gjøre situasjonen bedre.

Når man er nedfor, trenger man å være rustet for de daglige utfordringene. Alkoholen tar oppmerksomheten bort fra det man har å gjøre, og problemene er ofte av en slik karakter at de ikke løser seg selv. Derfor er alkovett å ikke fylle på med mer når det er litt for mye.

Om man har reflektert over det på forhånd, er sannsynligheten mindre for at man velger alkohol som løsning når man opplever problemer og motgang.

Relaterte saker