Alkohol kan forsterke psykiske plager

Alkoholproblemer og mentale helseproblemer virker inn på hverandre og forsterker hverandre.

Å drikke alkohol etter en slitsom dag, for å koble av, føle seg bedre eller for å mestre en sosial situasjon er vanlig og akseptert. Men, for noen kan dette være starten på en karusell som ikke stopper av seg selv.

Selvmedisinering

Det er velkjent at alkohol brukes til selvmedisinering for mentale problemer. Ikke alle som har mentale problemer har en formell diagnose. Personer som ikke benytter medisiner, terapi, eller endrer livsstil, bruker kanskje alkohol til å selvmedisinere følelsen av stress, depresjon eller angst. En del pasienter som allerede er i behandling opplever at den hjelpen de får ikke er tilstrekkelig, og forsøker å bøte på med alkohol for å takle plagene.

Psykiske problemer på grunn av drikking

Alkoholbruk kan i seg selv gi kortvarige atferdsproblemer eller psykiske problemer. Hos noen kan det være at man «trenger» et glass vin eller fire for å komme seg gjennom en anledning eller for å lette en negativ følelsesmessig tilstand.

Til tross for at alkohol på kort sikt kan virke positivt på enkelte symptomer ved angst og depresjon, vil den på lengre sikt kunne bidra til å opprettholde eller forsterke dem. Det er ikke uvanlig å oppleve og utvikle symptomer på psykiske lidelser som en følge av alkoholbruk. Eksempler her er nedsatt stemningsleie, engstelse, nervøsitet, dårligere selvfølelse, lavt energinivå, uro og rastløshet.

Fakta 
  • Mellom 30 og 50 prosent av befolkningen vil få en psykisk lidelse i løpet av livet. Mest utbredt er angstlidelser og depresjon. Disse kan ha utspring i mer vanlige livskriser som man ikke kommer ut av.
  • Psykiske lidelser og ruslidelser opptrer ofte samtidig. Bruk av rusmidler er vanligere blant personer med psykiske lidelser enn ellers i befolkningen.
  • 10-20 prosent av befolkningen vil få en ruslidelse.
  • Kombinasjonen ruslidelse og psykisk sykdom har fått kortnavnet ROP-lidelser. De påvirker hverandre gjensidig og krever spesiell oppmerksomhet.
Kilder 

Folkehelserapporten 2014
Rådet for psykisk helse
Mental Health Foundation (2006)

Relaterte saker

Bryter Felix Baldauf: – Prestasjon og alkohol er en dårlig kombinasjon

Frykter mer drikking når hverdagen er tilbake

Hva er alkoholforgiftning?