Hva skjer om du drikker under graviditeten?

De fleste har fått med seg hva myndighetene anbefaler. Men hva kan egentlig skje dersom en gravid drikker under svangerskapet?

Bilde av en bar gravid mage

Helsedirektoratet anbefaler at man er helt avholdende under graviditet. Dette er fordi forsking ikke har klart å påvise noen trygg grense som garantert ikke vil være skadelig for fosteret. Alkoholen passerer nemlig ufortynnet gjennom morkaken og videre til babyen, slik at barnet i magen får akkurat like høy promille som den som drikker. Faktisk er det sånn at mye alkohol under graviditet kan gi verre senskader enn røyk, kokain og heroin.

Konsekvenser for barnet

Skader som har kommet av alkoholbruk under svangerskap har samlebetegnelsen FASD (Fetal Alcohol Spectrum Disorder). Disse utviklingsskadene har man hele livet, og kan være knyttet til både fysikk, adferd og kognitiv kapasitet.

Barn med FASD er ofte mer krevende som spedbarn. De er mer vare for stimuli, og det er vanskeligere for dem å klare å spise og å sove. Når de blir eldre kan barna oppleve kommunikasjonsproblemer, og ha vanskeligheter med å forstå konsekvensene av egen og andres adferd.

Barn med FASD-syndrom kan oppleve liknende symptomer som de med ADHD-diagnose, som konsentrasjonsvansker og hyperaktivitet. Men de med FASD-syndrom har veldig ofte i tillegg lese-, skrive- og lærevansker.

Alkoholbruk under svangerskapet kan i ytterste konsekvens føre til føtalt alkoholsyndrom (FAS). Barna med denne diagnosen har skader på sentralnervesystemet, i tillegg til spesifikke fysiske trekk. De er gjerne mindre enn sine jevnaldrende, og har ofte særegne ansiktstrekk som glatt overleppe uten loddrett fure mellom nese og munn, lengre avstand mellom øynene og relativt små øyne, eller karakteristiske folder i det ytre øret. Barnet kan også ha stivere fingre på grunn av manglende ytterste fingerledd.

Hvorvidt barnet har FAS fastslås ved grundig medisinsk utredning med spesifikke kliniske funn, som gir en medisinsk diagnose. Av alkoholfosterskadene er det kun FAS som er en medisinsk diagnose.

Stadig bedre kunnskap

FASD oppstår kun som følge av mors alkoholbruk under svangerskap. Men det er viktig å huske på at det ikke finnes gravide som drikker fordi de vil sine barn noe vondt. Noen vet ikke at alkohol kan skade fosteret, og andre har drukket før de selv visste at de var med barn. Mange av barna med FASD har også hatt en mor med rusproblemer. Det er det viktig å huske på for alle som møter familier med barn med FASD.

Kunnskapsnivået om effektene av alkohol på et svangerskap blir stadig bedre, både blant forskere og helsearbeidere, vordende mødre og befolkningen generelt. I takt med at kunnskapen øker, er det også mer støtte fra de rundt. Det gjør det lettere for deg som gravid å ta gode valg – og beholde den gode støtten, også dersom du har tatt noen glass. For det er heldigvis ikke slik at alle barn som utsettes for alkohol under svangerskap får FASD.

Derfor skal ikke du som drakk under graviditet og nå angrer få for høy puls. Men vi må likevel påpeke at risikoen for skader er uforutsigbar. Derfor er det gledelig at hele 93 prosent mener man burde la alkoholen være når man er gravid. Derfor håper vi at du som leser denne artikkelen som forsøker å bli eller er gravid lar vinglassene stå under svangerskapet, og gir barnet ditt den beste mulige starten på livet.

Relaterte saker