Derfor tåler kvinner mindre alkohol enn menn

Biologiske årsaker forklarer hvorfor kvinner og menn reagerer ulikt på alkohol. Alle mennesker er forskjellig, men kvinner får generelt høyere promille enn menn når de drikker alkohol. Det skyldes flere faktorer.

Kroppsammensetning og størrelse

Kvinner veier i snitt mindre enn menn, de vil derfor ha mindre kroppsvev å fordele alkoholen på, noe som gjør at de generelt «tåle mindre». I tillegg er det slik at dersom en mann og en kvinne veier like mye så vil kvinnen likevel bli mer påvirket. Dette handler om at kvinnekroppen generelt sett består av en lavere andel vann og en høyere andel fett. Alkohol løses godt i vann og fordeler seg derfor i vannholdig kroppsvev, som blant annet muskelvev.

Fra naturens side har menn i snitt mer muskelmasse enn kvinner, og ergo  har menn mer å fordele den alkoholen de drikker på.  derfor vil en alkoholenhet oftest føre til en høyere promille hos kvinner enn menn. Hos kvinner fordeler alkoholen seg i rundt 50-70 prosent av kroppsvekten, hos menn oftest i 60-80 prosent.

Noe alkohol kan forbrenne i magesekken før den går over i blodet. Det skyldes ADH enzymer (alkohol dehydrogenase). Mengden av disse enzymene varierer fra person til person, men det kan se ut til at menn har en større slik enzymaktivitet. Når man drikker mye eller på tom mage har denne nedbrytningen liten betydning. Hvis man derimot har spist en god middag vil mer av alkoholen brytes ned i magesekken. Dermed vil en del av alkoholmengden aldri komme over i blodet og kunne måles i promille.

I leveren skjer forbrenningen av alkohol ved å omdanne den først til acetaldehyd og videre til edikksyre. Alkohol oppholder seg gjerne lengre i kvinnekroppen før den blir omdannet. Det skyldes at kvinner generelt har lavere nivåer av alkohol dehydrogenase som omdanner etanol til acetaldehyd, i tillegg til at leveren ofte er mindre hos kvinner.

Kvinner våkner raskt

Alkohol påvirker REM-søvnen; det stadiet av søvnen som er viktig for at vi skal føle oss opplagt neste dag. I løpet av en vanlig natt har man vanligvis seks eller syv REM-sykluser. Dersom man drikker kan dette antallet reduseres til en eller to.

Man kan kanskje føle at man sovner lettere etter noen glass vin, men kvaliteten på søvnen blir gjerne mye dårligere. Kvinner sliter faktisk mer enn menn hvis de har drukket kvelden i forveien. En studie viser at kvinner gjerne sovner raskt men våkner etter kort tid, og da tar det lenger tid å falle til ro igjen enn det det gjør for mennene. Forskerne tror det har sammenheng med forskjellig alkoholforbrenning hos kvinner og menn.

Alkohol og hormoner

Hos kvinner kan høyt alkoholbruk øke produksjonen av det mannlige kjønnshormonet testosteron og redusere innholdet av kvinnelige kjønnshormoner. Kvinner som drikker mye over lang tid kan utvikle et mer maskulint utseende. Hos menn er det motsatt: testosteronnivået synker allerede etter en fuktig kveld og høyt forbruk over tid kan føre til at testiklene krymper og kroppen utvikler mer kvinnelige former.

Kvinnens lever er mer sensitiv for alkohol enn mannens, noe som også skyldes hormoner. Kvinner ser dessuten ut til å tåle alkohol dårligere like før og under menstruasjon. Alkohol kan også gjøre overgangsalderen mer utfordrende fordi det øker sjansen for plager som nattesvette, hetetokter og vektøkning.

Flere studier har undersøkt sammenhengen med alkoholkonsum og fertilitet, og et fast konsum på mer enn ett glass alkohol daglig senker fertiliteten for begge kjønn.

Med alderen tåler kroppen generelt alkohol dårligere på grunn av mindre muskelmasse og økt fettprosent. Man bruker lengre tid på å bryte ned alkoholen, noe som gjør at man også blir mer utsatt for effektene.

Kilder 

Drinkaware: Alcohol and women https://www.drinkaware.co.uk/facts/health-effects-of-alcohol/alcohol-and-gender/alcohol-and-women#howalcoholaffectswomendifferently

BBC Future: Why alcohol affects women more than men https://www.bbc.com/future/article/20180618-why-alcohol-affects-women-more-than-men 

Alcohol research Current Review. Sleep and Alcohol Use in Women. 2020.

National Library of Medicine: Lifestyle factors in people seeking infertility treatment – A review. 2010

Addiction Biology. Sex hormones in alcohol consumption: a systematic review of evidence. 2017

Science Direct: Effects of Alcohol on the Endocrine System. 2014

Kilde: Faktaark fra avdeling for rettsmedisinske fag. Virkninger av alkohol på sentralnervesystemet og kroppen forøvrig

Relaterte saker

Bryter Felix Baldauf: – Prestasjon og alkohol er en dårlig kombinasjon

Frykter mer drikking når hverdagen er tilbake

Hva er alkoholforgiftning?