Fakta om ungdom og alkohol

Mange ungdommer drikker alkohol, særlig i den siste delen av tenårene. Når tenåringer drikker, er alkoholinntaket relativt høyt.

Ungdomstiden er en brytningstid, og innebærer ofte en løsrivelse fra foreldrene og familielivet. Overgangen fra ungdom til voksen innebærer at holdningene og livsstilen til ungdom utvikler seg. Mange er nysgjerrige på alkohol og ser på det å drikke som en naturlig del av å bli voksen.

Bruken av rusmidler øker markant gjennom tenårene. For ungdomsskoleelever er det relativt uvanlig å ha drukket seg beruset, mens de aller fleste elever på videregående har vært beruset.

Tenåringer er uerfarne med alkohol og derfor ekstra sårbare når de drikker. Det er derfor viktig at vi foreldre snakker med tenåringen om alkohol og setter klare regler.

Hvorfor drikker ungdom?

Løsrivelse

I overgangen fra barn til snart voksen endrer holdninger og livsstil seg. Denne overgangen markerer en form for løsrivelse fra foreldrene og etablering av en identitet som nesten voksen. Mange er nysgjerrige på å prøve alkohol og ser det som et naturlig steg i retning av voksenlivet.

Bli mer utadvendt

Hva som skjer med ungdommen når han eller hun drikker har også betydning. Hvis tenåringen føler seg mer vital, morsom og sosial enn før, vil det påvirke forholdet han eller hun får til alkohol. På samme måte bruker noen ungdommer alkohol som stressdemper eller et trøstemiddel. De kan oppleve at problemer eller bekymringer føles mindre når de er beruset.

Drikkepress

Tenåringer kan kjenne på et press om å drikke fordi ”alle andre” gjør det. Mange drikker for å bli sosialt akseptert og for å være en del av et fellesskap. Tenåringer er nysgjerrige på alkohol og drikker på fest for å ha det gøy sammen med venner.

Hva drikker ungdom?

Ungdom får tak i alkohol på ulike måter. De “låner” fra foreldrenes barskap, de finner noen som vil kjøpe til dem, eller de skaffer det gjennom det illegale markedet. Sprittaxier og egne grupper i sosiale medier er utbredt, og her distribueres ofte hjemmebrent og smuglervarer. Farene ved å drikke smuglersprit eller hjemmebrent er store, da en aldri kan vite hva innholdet er.

Endel tenåringer får alkohol av foreldrene sine. Studier viser at dette ofte drikkes i tillegg til annen drikke de har tilgang på.

Tenåringer drikker det de får tak i. Øl, cider, rusbrus og sprit er vanlig å se på ungdomsfester.

Foreldre har mye å si for hvor mye ungdom drikker

Forskning viser at når det kommer til alkohol, hører ungdom mest på foreldrene sine. Tenåringer som har foreldre som har klare avtaler og regler rundt alkohol, drikker mindre enn jevnaldrende som ikke har slike avtaler.

I tillegg har venner stor betydning for hvordan tenåringen drikker. Hvis vennene til tenåringen drikker mye, er det større sjanse for at tenåringen selv har et høyt alkoholkonsum.

Ungdom bør venter lengst mulig med å drikke alkohol. Hjernen vokser fram til man er 25 og alkohol kan påvirke denne utviklingen. I tillegg henger lav alder for alkoholdebut sammen med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i voksen alder.

Drikker ungdom mindre enn før?

Det har lenge vært en positiv trend blant unge. Den årlige ungdataundersøkelsen, som gjennomføres blant skoleelever over hele landet, viser at de er veltilpassede, skikkelige og fremtidsoptimistiske.

Ungdata har siden 2011 vist en nedadgående trend i alkoholbruken blant ungdomsskoleelever, og det å drikke seg full har gitt liten status i ungdomsmiljøer.

Det er nå bekymringer knyttet til at den positive trenden er i ferd med å snu. Ungdata viser at ungdommer er mer involvert i problemadferd og at fremtidstroen deres er blitt svekket. Forskerne er også bekymret for bruken av cannabis, tobakk og alkohol. Det å drikke seg full har også økt i status i ungdomsmiljøer.

Kilder 

Bakken, A. (2019): Ungdata 2019. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 9/19

A. Bolstad (2012): Foreldres innvirkning på tenåringers alkoholbruk.

Helseetaten Oslo kommune (2019): Årsrapport 2018, Ungdom og rus på legevakta i Oslo.

 

 

Relaterte saker

Familieterapeut: — Du er superviktig for ungdommen din.

Slik snakker du med tenåringen om alkohol

Advarer mot ungdomsfyll i påsken