Fakta om ungdom og alkohol

Mange ungdommer drikker alkohol, særlig i den siste delen av tenårene. Når tenåringer drikker, er alkoholinntaket relativt høyt.

Tre jenter i ungdomsskolealder som er ute å går. Den ene jenta sitter på ryggen til den andre. De ler og koser seg.

Ungdomstiden er en brytningstid, og innebærer ofte en løsrivelse fra foreldrene og familielivet. Overgangen fra ungdom til voksen innebærer at holdningene og livsstilen til ungdom utvikler seg. Mange er nysgjerrige på alkohol og ser på det å drikke som en naturlig del av å bli voksen.

Bruken av rusmidler øker markant gjennom tenårene. For ungdomsskoleelever er det relativt uvanlig å ha drukket seg beruset, mens de aller fleste elever på videregående har vært beruset.

Tenåringer er uerfarne med alkohol og derfor ekstra sårbare når de drikker. Det er derfor viktig at foreldre snakker med tenåringen om alkohol og setter klare regler.

En gutt i ungdomsalder som smiler og ser i kamera mens han lener seg mot veggen i korridoren på skolen med ryggsekken på.

Hva drikker ungdom?

Tenåringer drikker det de får tak i. Øl, cider, rusbrus og sprit er vanlig å se på ungdomsfester.

Ungdom får tak i alkohol på ulike måter. De «låner» fra foreldrene, de finner noen som vil kjøpe til dem, eller de skaffer det gjennom det illegale markedet. Sprittaxier og egne grupper i sosiale medier er utbredt, og her distribueres ofte hjemmebrent og smuglervarer. Farene ved å drikke smuglersprit eller hjemmebrent er store, da en aldri kan vite hva innholdet er.

Endel tenåringer får alkohol av foreldrene sine. Studier viser at dette ofte drikkes i tillegg til annen drikke de har tilgang på.

Dinglende bein med sko og sandaler.

Ungdom bør vente lengst mulig med å drikke alkohol. Hjernen vokser fram til man er 25 og alkohol kan påvirke denne utviklingen. I tillegg henger lav alder for alkoholdebut sammen med høyt konsum og økt sannsynlighet for alkoholproblemer i voksen alder.

Hvem blir ungdom påvirket av?

Forskning viser at når det kommer til alkohol, hører ungdom mest på foreldrene sine. Tenåringer som har foreldre som har klare avtaler og regler rundt alkohol, drikker mindre enn jevnaldrende som ikke har slike avtaler.

I tillegg har venner stor betydning for hvordan tenåringen drikker. Hvis vennene til tenåringen drikker mye, er det større sjanse for at tenåringen selv har et høyt alkoholkonsum.

Drikker ungdom mindre enn før?

Det har lenge vært en positiv trend blant unge. Den årlige ungdataundersøkelsen, som gjennomføres blant skoleelever over hele landet, viser at de er veltilpassede, skikkelige og fremtidsoptimistiske.

Ungdata har siden 2011 vist en nedadgående trend i alkoholbruken blant ungdomsskoleelever, og det å drikke seg full har gitt liten status i ungdomsmiljøer.

Det er nå bekymringer knyttet til at den positive trenden er i ferd med å snu. Ungdata viser at ungdommer er mer involvert i problemadferd og at fremtidstroen deres er blitt svekket. Forskerne er også bekymret for bruken av cannabis, tobakk og alkohol. Det å drikke seg full har også økt i status i ungdomsmiljøer.

Hva sier loven? 

I Norge er det ulovlig å selge alkohol til ungdom under 18 år, men det er ikke forbudt for mindreårige å drikke, og de fleste debuterer med alkohol før de har nådd aldersgrensen.

Det å kjøpe eller gi alkohol til mindreårige er en straffbar handling og kommer inn under langing. Å lange alkohol kan i ytterste konsekvens føre til en bot eller fengsel i inntil seks måneder.

 

 

Kilder 

Bakken, A. (2021): Ungdata 2021. Nasjonale resultater. NOVA Rapport 8/21 Lenke:

A. Bolstad (2012): Foreldres innvirkning på tenåringers alkoholbruk.

Helseetaten Oslo kommune (2019): Årsrapport 2018, Ungdom og rus på legevakta i Oslo.

 

 

Relaterte saker